Materiály

Z našich programů

Praktický nástroj (nejen) pro studenty učitelství Kompetenční rámec studenta učitelství aneb Kartičky pro formativní hodnocení studenta učitelství (2021) a Doporučení pro práci s Kompetenčním rámcem studenta učitelství Učitel naživo (2021)

Praktický nástroj pro provázející učitele a pro lektory programů pro provázející učitele - publikace Učíme se navzájem a Kompetenční rámec provázejícího učitele - kartičky (Učitel naživo 2020, aktualizace 2023)

Legislativní a advokační materiály

Společné stanovisko organizací Učitel naživo, Otevřeno, Začni učit a Učitelská platforma k nově vydaným požadavkům MŠMT pro učitelské vzdělávání (2024)
Tématu provázejících učitelů jsme věnovali celý samostatný web. Ten může sloužit jako základní rozcestník všem studentkám a studentům učitelství, vedení škol, které poskytují studentské praxe, fakultám připravující učitele a i samotným provázejícím učitelkám a učitelům
Veřejná výzva organizací Učitel naživo, Učitelská platforma, Otevřeno, Začni učit!, SKAV, AŘZŠ ČR, AŘG ČR a ČSU ministru školství ke schválení změn v přípravě učitelů (2023)
Společné prohlášení organizací Učitel naživo, Učitelská platforma, Otevřeno a Začni učit! ke vzniku Kompetenčního rámce absolventů učitelství (2023)

O budoucnosti naší země se rozhoduje ve školách. Ředitelé jsou klíč

Bulletin k tématu pedagogického leadershipu, leadership pipeline. 

Zdroje, které vám Učitel naživo může poskytnout: Změna je v lidech. Učitelé a ředitelé jsou klíč (2023)