Časté dotazy

Jaký je rozsah celého programu?

Celkový rozsah programu Učitel naživo je 370 hodin výcviku a 380 hodin praxe.

Jaký je časový harmonogram programu?

Přesný časový harmonogram, to znamená data jednotlivých výukových bloků, dáváme k dispozici uchazečům během druhého kola přijímacího řízení. Jedná se o 6 víkendů a 2 prodloužené víkendy v roce. Dále také o reflektivní semináře, které jsou ve čtvrtky jednou za 14 dní od 16:00 do 18:30.

Jaké školy jsou do programu zapojené?

Jsou zapojené základní a střední školy z Prahy a okolí. Jejich přehled najdete v sekci Partneři.

Je program věkově limitovaný?

Ne, není.

Budu dopředu vědět, které dny budu ve škole během celého roku?

Během června probíhá tzv. „usazování na praxe“, kdy se dozvíte, na jaké škole budete plnit praxe a seznámíte se se svým provázejícím učitelem. Přesný den konání praxe potom záleží na dohodě studenta (studentů) s provázejícím učitelem. Záleží také na rozvrhu provázejícího učitele, který je známý většinou až koncem srpna. V červnu je ale možné se mezi sebou domluvit na preferencích a provázející učitel někdy může požádat vedení své školy o takové nastavení rozvrhu v novém školním roce, aby to bylo pro praxi výhodné.

Budou mít studenti programu status VŠ studenta?

Ne, program běží v režimu celoživotního vzdělávání a neposkytuje status VŠ studenta.

Bude možnost vybrat si konkrétní školy pro plnění praxe?

Tréninkové školy, na kterých si studenti plní praxe, s námi spolupracují dlouhodobě, stejně jako učitelé, ke kterým studenti chodí. Není proto možné si vybírat vlastní školu pro praxi, a to zejména v prvním roce studia programu, protože není dostatek času navázat spolupráci s novou školou. Náš tým praxí má k dispozici učitele, kteří chtějí s programem spolupracovat a těší se na studenty. Během prvního roku studia je možné dát najevo své preference ohledně praxe ve druhém roce a tým praxí se snaží vyjít maximálně vstříc.

Do jaké míry je třeba znalost oboru?

U účastníků programu se předpokládá absolvování VŠ oboru odpovídajícího vyučovanému předmětu (např. obor mikrobiologie na přírodovědné fakultě – biologie, historie na filozofické fakultě – dějepis apod.). U některých oborů na VŠ není jejich spojitost s předmětem vyučovaným na ZŠ nebo SŠ tak zřejmá. Pak je dobré uvažovat o předmětech, ze kterých se na VŠ skládaly státní závěrečné zkoušky a kterými student prošel. Učitel by měl mít samozřejmě dobré oborové znalosti, aby mohl obor učit. Měl by se orientovat v oboru v celé jeho šíři, tak jak ho popisuje Rámcový vzdělávací program. Je časté, že účastníci mají velmi dobré znalosti a dovednosti v určitém užším výseku oboru, protože jejich VŠ obor nebo práce byly více specializované. To má samozřejmě své výhody, protože potom dokážou dětem zprostředkovat využitelnost oboru v praxi nebo poslední novinky v oboru. Předpokládá se zároveň, že si účastník bude doplňovat případné chybějící oborové znalosti v průběhu procesu připravování se na to být učitelem.

Z čeho je organizace financovaná?

Projekt finančně podporují soukromí dárci. Jejich přehled naleznete v sekci Partneři.

Mohou absolventi učit na 1. stupni?

Nemohou. Program je zaměřen na 2. a 3. stupeň (tj. 2. stupeň základní školy a střední školy).

Kolik účastníků můžete v jednom roce přijmout?

Do jedné skupiny přijímáme cca 25 účastníků. Počet výcvikových skupin se může v každém roce lišit (většinou se jedná o jednu až dvě).

Bude si student moci připravovat výuku podle sebe?

Naši studenti spolupracují s učitelem na tréninkové škole a způsob výuky na praxi je třeba domlouvat přímo s ním. Učitel nese odpovědnost za děti a za výuku, a proto má hlavní slovo v určování toho, jak je a není možné v jeho třídě učit. Zároveň učitelé zapojení do projektu vědí, že studenti potřebují zkoušet různé postupy, kterým se věnují na výcviku.

Jak vybíráte učitele na tréninkových školách?

Probíhají rozhovory s učiteli, kteří mají zájem zapojit se do programu v roli provázejícího učitele. Cílem rozhovorů je ujasnit si, jestli motivace učitele pro vstup do programu odpovídá tomu, co může program nabídnout a naopak, jestli učitel může nabídnout to, co program potřebuje pro studenty. Učitelé mají v průběhu programu intenzivní podporu v podobě mentoringu a společných setkání.

Kde budu na praxi?

Vaše umístění záleží na předmětech, které budete učit. Každé pololetí/rok pak budeš u jiného učitele. Spolupracujeme s řadou učitelů na tzv. tréninkových školách. Přesné umístění na tréninkovou školu se dozvíte včas před nástupem na praxi – obvykle do konce června předchozího školního roku.