Dvouletý program
plný praxe pro budoucí učitele.

Co je to za program

Učitel naživo je dvouletý program pro budoucí učitele v režimu doplňujícího pedagogického studia (tzv. pedagogické minimum). Je určen absolventům vysokých škol, kteří chtějí učit děti na druhém stupni základní školy nebo na střední škole, ale chybí jim potřebné pedagogické vzdělání. Program realizujeme již po osmé. Poctivá evaluace a nasbírané zkušenosti nám umožňují letos nabídnout jeho inovovanou verzi v rozsahu 300 hodin. Je to stejný počet hodin, jako mají jiné DPS, se silným důrazem na reflektovanou praxi a na výuku opravdu všech žáků, včetně těch se sociálním znevýhodněním.

Přihlašování do programu pro studijní období 2024-2026 otevřeme v průběhu ledna 2024. 

Získáte sebevědomí učit

Příležitost objevit své silné stránky v roli učitele pod vedením průvodců a provázejících učitelů. Prostor v praxi ověřovat, jak učitelské kompetence daří rozvíjet.

Prožijete smysluplnou praxi

INTENZIVNÍ, RŮZNORODÁ, REFLEKTOVANÁ. Každý týden ve škole, ve společnosti provázejícího či uvádějícího učitele, postupně na dvou školách.

Stanete se součástí komunity zapálených

Sdílejte nadšení pro věc s dalšími motivovanými studenty i zkušenými učiteli! Získejte přístup
k nejlepším odborníkům a špičkovému
know-how z České republiky i ze světa.

Načerpáte inspiraci od nejlepších

Zkušení praktici, spousta sdílení a rozebírání konkrétních situací z výuky, propojení praxe
s teorií, mezinárodní know-how a exkurze do českých i zahraničních škol.

Naučíte se pracovat se všemi dětmi

V programu získáte nástroje, které vám umožní obstát i ve třídě, kde jsou výuka a chování dětí náročné. Děti, které nejvíc potřebují naši pomoc, se často nacházejí v náročných třídách.

Řekli o nás

absolventi předchozí verze programu

Program Učitel naživo je pro mě nesmírně přínosný jednak v komunitě zapálených lidí, se kterými můžeme konzultovat, sdílet, vzájemně se inspirovat. A za druhé, že mně otevírá oblasti, které jsem netušil, že jsou součástí učitelství. Navštívili jsme aspekty, díky kterým já vidím výuku mnohem komplexněji, daleko víc jedu po smyslu, kladu si otázku proč a zároveň si na ni i odpovídám.

Matěj Klusáček,
absolvent programu Učitel naživo 2019–2021

Symbolem Učitele naživo je pro mě od začátku obrovské nadšení, které je sdílené mezi mnou a spolužáky i mezi našimi průvodci. Moc si vážím toho, že se tady vlastně učím vzorem. Jsem ve skvěle fungující třídě, kde mám možnost zažívat z pohledu žáka všechno to, co se ve škole může dít a já se z toho můžu učit.

Jana Váňová,
absolventka programu Učitel naživo 2019–2021

Čím je program výjimečný

Je vytvořený špičkovými odborníky a zkušenými učiteli

Program staví na základech nejlepšího světového i českého know-how v oblasti vzdělávání učitelů - UCL Institute of Education, Teach First, Boston Teacher Residency, Klinický rok na Univerzitě Pardubice a další.

Staví na dlouhodobé praxi přímo ve školách

Tím dává absolventům nejlepší přípravu na reálné výzvy učitelské profese (poměr praxe školách je okolo 50 %, ostatní programy učitelské přípravy v ČR mají obvykle 5-10 % praxe).

Navazujete s dětmi vztahy založené na důvěře

Věříte v potenciál dětí. Uplatňujete partnerský přístup při vedení dětí a třídy – více vedete a méně řídíte, úspěšně řešíte konflikty, vedete děti k odpovědnosti za jejich chování a učení. Poskytujete dětem konstruktivní popisnou zpětnou vazbu. Vzbuzujete v dětech důvěru, že jim dokážete být partnerem na jejich cestě vzděláváním.

Věříte v potenciál dětí.

Uplatňujete partnerský přístup při vedení dětí a třídy – více vedete a méně řídíte, úspěšně řešíte konflikty, nepřebíráte odpovědnost za chování
a učení dětí.

Poskytujete dětem konstruktivní popisnou zpětnou vazbu.

Vzbuzujete v dětech důvěru, že jim dokážete být partnerem na jejich cestě vzděláváním.

Věříte v potenciál dětí.

Uplatňujete partnerský přístup při vedení dětí a třídy – více vedete a méně řídíte, úspěšně řešíte konflikty, nepřebíráte odpovědnost za chování
a učení dětí.

Poskytujete dětem konstruktivní popisnou zpětnou vazbu.

Vzbuzujete v dětech důvěru, že jim dokážete být partnerem na jejich cestě vzděláváním.

Jste součástí komunity zapálených

Ta se vzájemně podporuje a šíří moderní přístupy k výuce, které reagují na výzvy současné doby s důrazem na kritické myšlení, spolupráci, samostatnost a sebepoznání.

Co zažijete

PRAXE 150 HODIN

Intenzivní, různorodá, reflektovaná

V prvním roce studia vám Učitel naživo zařizuje kvalitní praxi. Každý týden budete učit na škole – někdy samostatně, někdy v tandemu s provázejícím učitelem či dalším spolužákem. Na praxi je důležité nejen zkoušet vyučovat, ale také spolupracovat s kolegy, přijímat i dávat citlivou zpětnou vazbu a především nacházet vlastní pojetí učitelské role, která je smysluplná pro vás i pro žáky. Jak na to? Budete společně plánovat, experimentovat, vyhodnocovat dopad vaší výuky – a tento proces mnohokrát opakovat a vylepšovat.

Ve druhém ročníku chceme, abyste již za svou třídu nesli plnou odpovědnost. Na konci prvního ročníku si tedy hledáte školu, kde by vás zaměstnali na úvazek podle vaší volby, minimálně však na 5 hodin týdně. Sami ale nezůstanete. Vytvoříte jednotku s dalším spolužákem, s nímž se budete vzájemně navštěvovat, a opět společně plánovat a reflektovat výuku. Na vámi vybrané škole vám k ruce bude i uvádějící učitel, který pomůže s orientací na škole a dalším hledáním vaší ideální učitelské dráhy.

V prvním roce studia vám Učitel naživo zařizuje kvalitní praxi. Každý týden budete učit na škole – někdy samostatně, někdy v tandemu s provázejícím učitelem či dalším spolužákem. Na praxi je důležité nejen zkoušet vyučovat, ale také spolupracovat s kolegy, přijímat i dávat citlivou zpětnou vazbu a především nacházet vlastní pojetí učitelské role, která je smysluplná pro vás i pro žáky. Jak na to? Budete společně plánovat, experimentovat, vyhodnocovat dopad vaší výuky – a tento proces mnohokrát opakovat a vylepšovat. Školy, s nimiž spolupracujeme, jsou základní a střední školy v Praze a okolí, kde je možné setkat se s různorodou skupinou dětí včetně těch se znevýhodněním.

Ve druhém ročníku chceme, abyste již za svou třídu nesli plnou odpovědnost. Na konci prvního ročníku si tedy hledáte školu, kde by vás zaměstnali na úvazek podle vaší volby, minimálně však na 5 hodin týdně. Sami ale nezůstanete. Vytvoříte jednotku s dalším spolužákem, s nímž se budete vzájemně navštěvovat, a opět společně plánovat a reflektovat výuku. Na vámi vybrané škole vám k ruce bude i uvádějící učitel, který pomůže s orientací na škole a dalším hledáním vaší ideální učitelské dráhy.

 • Celodenní exkurze na zajímavých školách

V prvním roce studia vám Učitel naživo zařizuje kvalitní praxi. Každý týden budete učit na škole – někdy samostatně, někdy v tandemu s provázejícím učitelem či dalším spolužákem. Na praxi je důležité nejen zkoušet vyučovat, ale také spolupracovat s kolegy, přijímat i dávat citlivou zpětnou vazbu a především nacházet vlastní pojetí učitelské role, která je smysluplná pro vás i pro žáky. Jak na to? Budete společně plánovat, experimentovat, vyhodnocovat dopad vaší výuky – a tento proces mnohokrát opakovat a vylepšovat.

VÝUKA 150 HODIN

Špičkový, praktický, ověřený

Budete aktivně diskutovat, zkoušet, trénovat, videotrénovat – spíš než poslouchat přednášky. Propojíte své zkušenosti s nejmodernějším know-how a teorií. S lidmi s podobným snem a nadšením, ale s rozmanitým příběhem a cestou. Usilujeme o žití toho, čeho chceme dosáhnout s dětmi – o radost a pohodu, ale i pracovní zápal a nasazení.

 • Špičkoví experti a mezinárodní know-how
 • Partnerská komunikace – respektující přístup, řešení konfliktů, třídní management, facilitace a práce se skupinovou dynamikou
 • Motivace dětí, smysl a cíle vzdělání
 • Strategie, metody a techniky učení – Best Practices
 • Kooperativní a badatelská výuka, kritické myšlení apod.
 • Formativní hodnocení a výuka
 • Práce s vlastním učitelským sebepojetím, rozvojovými cíli, svými silnými a slabými stránkami, emocemi

Přihlášky do nového ročníku

V roce 2024 otevřeme nové kvalifikační učitelské studium, do kterého přijmeme až 30 účastníků. Po evaluaci minulých programů a připomínkách účastníků jsme udělali dvě důležité změny:

 • Zkrátili jsme počet hodin programu tak, aby se dal snadněji kombinovat se zaměstnáním a byl tedy přístupný většímu počtu uchazečů.

 • Posílili jsme části programu, které se zabývají vzděláváním dětí se znevýhodněním.

Česká republika je země, kde nemusí stačit talent - úspěch dětí mnohem více než jinde ovlivňuje socioekonomické zazemí (Prokop, 2020). Tato situace se v současné době ještě zhoršuje. Chceme nabídnout začínajícím učitelům prostředky, jak přispět k zvrácení podobných trendů, a zajistit, aby se děti mohli učit naplno dle svého potenciálu.

Přihlašování pro studijní období 2024-2026 otevřeme v průběhu ledna 2024.  Na tomto místě pak najdete informace o způsobu přihlášení a termínech přijímacích zkoušek.

Cena

 • 32 000 Kč za celý program

Komu je program určen

Program je určen pro absolventy VŠ oborů, které svým charakterem odpovídají některému z přírodovědných předmětů, humanitních předmětů, cizích jazyků nebo předmětů zaměřených na výchovu (hudební, výtvarnou, dramatickou nebo tělesnou) vyučovaných na 2. stupni základní školy nebo na střední škole. Předpokladem pro studium je, že student už disponuje kompetencemi vybraného oboru, který chce vyučovat, a zároveň přijímá zodpovědnost za seberozvoj ve vybraném oboru (např. pokud chcete učit angličtinu, musíte mít osvědčení na úrovni státní zkoušky a zároveň chuť si jazykovou znalost nadále zdokonalovat).

Předpoklady k tomu, jaké předměty můžete vyučovat s vaší kvalifikací si můžete ověřit na přehledné stránce naší spřátelené organizace Začni učit zde.

Uchazeč, jehož hledáme, by zároveň měl projevovat chuť na sobě pracovat v oblastech, které jsou důležité v práci s dětmi se znevýhodněním - jmenovitě: ochota se učit a reflektovat sebe v roli učitele, houževnatost tváří v tvář překážkám a neúspěchům a přijetí odpovědnosti za vzdělání dětí ve třídě. 

Podmínky absolvování

Certifikát o úspěšném absolvování získáte, pokud:

 • absolvujete minimálně 80 % z výcvikové části
 • absolvujete praktickou část v plném rozsahu
 • plníte průběžné úkoly z jednotlivých vzdělávacích bloků
 • splníte minimální počet hodin přímé praxe (kdy přímo učíte) a další náležitosti praxe, jako jsou exkurze na školy
 • úspěšně splníte souhrnné zkoušky ze čtyř studijních oblastí (např. formou rozboru videoukázky z vaší výuky)
 • sepíšete a obhájíte tzv. pedagogickou výzvu, tj. závěrečnou práci v rozsahu cca 30 normostran, ve které student propojuje svou zkušenost z praxe s teoretickými poznatky a odbornou literaturou, přičemž vychází z průběžných úkolů
 • úspěšně splníte závěrečnou zkoušku před komisí

Orientační časové nároky

V prvním roce studia 1 necelý den v týdnu na praxi – cca 54 h, možno rozložit i do více dní, dohaduje student dle rozvrhu na škole (tj. každý rok jinak) (praxe probíhají na školách v Praze a okolí)

Ve druhém roce studia praxe probíhá na vámi vybrané škole, kde budete zaměstnáni, minimálně v rozsahu 5 hodin týdně

 • 1× za 14 dní večerní reflektivní seminář (všední den 16:00–18:30 18:00)
 • 5 sobotních setkání v prvním roce (sobota 9:00–17:00)
 • 5 sobotních setkání v druhém roce (sobota 9:00–17:00) (včetně závěrečných zkoušek)
 • 1 prodloužený čtyřdenní blok v prvním roce

Do časových nároků je potřeba přičíst vlastní přípravu na praxe - především plánování hodin (může se pohybovat od 1 do 3 hodin týdně) a zhruba 1 hodina samostudia týdně (zpracování úkolů, četba odborné literatury apod.).

V průběhu programu mohou být některé bloky nahrazeny e-learningem.

Reflektivní semináře a víkendové bloky probíhají v Praze, praxe v 1. ročníku na tréninkových školách v Praze a okolí.

Čtyřikrát za studium vás čeká celodenní exkurze po zajímavých českých školách.

Tým programu

Průvodci

Naši vedoucí lektoři programu, průvodci, patří ke špičce ve svém oboru. Vedou výuku a pečují o skupinu studentů po celou dobu programu podobně jako třídní učitel o třídu na základní nebo na střední škole.

Blanka Pravdová

Pavel Bobek

průvodce

Hospitační tým

Kromě výše uvedených průvodců zajišťují hospitaci další odborníci. Cílem hospitace je podpořit studenta v hledání jeho silných stránek, o které může opřít svou učitelskou praxi. Zároveň pomáhá studentovi odkrýt problematické oblasti, a společně se studentem navrhuje, jak s nimi dále pracovat, aby se studentova praxe dařila.

Mentoři

Mentoři programu podporují provázející učitele v jejich práci se studenty na praxích, hospitují ve vyučovacích hodinách vedených studenty a podporují spolupráci studentů a učitele na praxi. Kromě výše uvedených působí jako mentoři tito odborníci.

Provázející učitelé našich studentů

Staňte se provázející učitelkou, provázejícím učitelem

Náš program pro provázející učitele získal akreditaci v rámci DVPP. Jsme rádi, že můžeme našim provázejícím učitelům poskytnout tuto formu vzdělávání.

Chci inspirovat a být inspirována. Chci sdílet, co a jak učím. Chci být součástí společenství, ve kterém sdílíme zkušenosti.

Proto jsem provázející učitelka.

"V programu Učitel naživo je pro mě nejdůležitější a nejinspirativnější to, že sama dál rostu. Každá studentka a každý student mi ukázali možnost něco dělat jinak, novou cestu, kterou někdy člověk v zajetých kolejích nevidí."

Kateřina Círová, provázející učitelka programu Učitel naživo

Klub absolventů

Výcvikem to nekončí! Naším cílem je v Učiteli naživo vytvářet učící se komunitu studentů, kteří se budou nadále navzájem inspirovat během své profesní kariéry a nacházet mezi sebou oporu.

Proto vznikl Klub absolventů, v němž se začínající učitelé nadále jednou za 14 dní potkávají a dále se rozvíjejí. Setkání mají pestrou podobu – část z nich vedou naši zkušení lektoři na vybraná témata dle potřeb absolventů, část vedou absolventi sami a slouží k reflexi výuky a sdílení dobré praxe.

Absolventi jsou důležitými ambasadory našeho programu a jsme s nimi dlouhodobě v kontaktu. Podporujeme je a sledujeme, jak se jim daří.