Energie, kterou do učení dávám, se mi okamžitě vrací

„Připojit všechny je naprostý sci-fi,

Tadeáš ztratil odkaz, Jitce nejde wifi.

Nějaký divný zvuky ozývaj se Věře,

Zuzka zas vůbec není vidět na kameře,” zpívá celkem seriózně vypadající mladý muž s brýlemi a doprovází se na klávesy. Je to student programu Učitel naživo Matěj, který v pár minutách shrnuje svoje zkušenosti z několika měsíců online učení. „Během karantény ve chvílích zoufalství se ve mně probudila kreativní vlna a složil jsem takovou glosu,“ vysvětluje vznik videa. Kreativita je jedna z věcí, která ho na profesi učitele baví. Využívá ji třeba při vymýšlení aktivit, kterými žákům představuje matematické jevy

Matějova cesta k učitelství vedla přes práci ve velké společnosti, kam nastoupil jako vystudovaný informatik. „Po pár letech ve velké firmě jsem zjistil, že mě úplně nenaplňuje to, že náš produkt funguje zákazníkům, kteří pro mě byli anonymní,“ vypráví. „V té době jsem začal vést i kroužky programování pro děti. Tam jsem cítil mnohem větší návrat energie, takže jsem se vydal tímto směrem,“ dodal.

Odborná znalost práce s počítačem mu byla užitečná i při online výuce na základní škole ve Stehelčevsi a na Gymnáziu Na Zatlance. „Překvapilo mne, možná víc než studenty, kolik skvělých programů a aplikací můžu využít,“ poznamenal. Větší výzvou, než technická stránka vyučování na dálku, tak pro Matěje byla spíš psychická zátěž. „Učitel naživo mi nabídl v tomto čase především psychickou podporu, odlehčení, pobavení se spolužáky,“ shrnuje.

Daleko víc jdu po smyslu učení

V komunitě zapálených lidí, s nimiž se setkal v programu Učitel naživo, se seznámil s oblastmi, které dosud nevnímal jako součásti učitelské profese. „Vidím díky tomu výuku mnohem komplexněji, daleko víc jdu po smyslu. Kladu si otázku: „Proč?“ a zároveň si na ni i odpovídám. K tomu mě nutí Učitel naživo. Pomáhá mi to vydestilovat to, kam vlastně výuku chci směřovat,“ popsal svou zkušenost.

Přiznává, že vyučování je někdy hodně vyčerpávající, ale energie, kterou do něj dává, se mu od studentů vrací. „Ten rychlý proud energie od studentů ke mně, to je něco, co mne nabíjí,“ říká. Z videa, které je výsledkem Matějovy kreativní vlny, je patrné, že energie mu skutečně nechybí. Stejně jako další vlastnosti, které považuje za charakteristické pro dobrého učitele: zapálení pro obor, férovost, otevřenost a přirozenost.

A jak podle Matěje vypadá dobrý učitel?