Kdo jsme

Jsme nezisková organizace, která usiluje o modernizaci českého vzdělávání. S týmem expertů jsme vytvořili a zavedli do praxe programy pro učitele a ředitele škol, které výrazně zlepšují vzdělávání dětí. Věříme, že kvalitní vzdělání je hlavním předpokladem budoucího ekonomického a společenského rozvoje. Se změnou je ale třeba začít teď.

Naše vize

Chceme, aby se všechny děti ve školách učily naplno, s radostí a s rovnými šancemi. Proto chceme učitele, kteří vědí, kam jdou, vytvářejí vztahy založené na vzájemné důvěře a podnětné příležitosti pro učení každého dítěte. A ředitele, kteří získávají ostatní pro vizi školy, v jejímž centru je dítě, jeho učení a rozvoj. Vytvářejí prostor a zajišťují podporu pro naplňování této vize, budují otevřené a učící se společenství a neustále sledují dopad na děti a jejich učení. Děti, které to zažijí, budou připravené na příležitosti a výzvy světa 21. století.

Náš cíl

Změny ve vzdělávání mají svou setrvačnost a neprojeví se ze dne na den. Dali jsme si za cíl mít do roku 2030 zásadní dopad na práci 20 000 učitelů a 1 000 ředitelů škol. Proč právě 20 tisíc učitelů a tisíc ředitelů? Je to 20 % celého vzdělávacího systému, což je kritická masa pro šíření inovací. Takový impuls české školství pro svou proměnu potřebuje.

Jak by měla vypadat škola “naživo”

  • Dítě je ve středu zájmu a rozvíjí co nejlépe svůj potenciál.

  • Učitel je průvodce a vytváří podnětné prostředí založené na důvěře.

  • Ředitelé nastavují vizi školy a vytvářejí podmínky pro rozvoj učitelů.

  • Školy a ředitelé spolu spolupracují a sdílejí zkušenosti.

  • Učitel vychází při své práci z reflektované zkušenosti a nejnovějšího výzkumu.

  • Děti odcházejí ze škol s motivací k dalšímu vzdělávání se.

Náš příběh

Vychovaly nás skautské oddíly, zahraniční univerzity i několik výjimečných českých školních tříd. Proto víme, že vzdělávání jde dělat tak, aby se všechny děti učily naplno a s radostí. A nemyslíme si to sami. V naší komunitě jsou již tisíce zapálených: přes 140 absolventů a studentů programu Učitel naživo, 84 účastníků programu Ředitel naživo, další desítky spolupracujících škol a jejich učitelů. A snad i 15 tisíc dětí, na jejichž učení máme vliv.

2012

Spolupracujeme na studiích v rámci Národní ekonomické rady vlády (NERV), ze kterých vychází kvalita práce učitelů jako zásadní faktor konkurenceschopnosti země.

2014

Identifikujeme přípravu budoucích učitelů jako nejefektivnější místo ke změně a s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy spolupracujeme na zavádění smysluplné praxe do učitelské přípravy.

2016

Startujeme program Učitel naživo v rámci Nadace České spořitelny.

2017

Pilotní ročník programu Učitel naživo má 15 absolventů, vzniká strategie systémové změny Momentum.

2018

Náš program získává akreditaci MŠMT, zakládáme samostatnou organizaci a získáváme významné podporovatele a donory.

2019

Do pilotního programu Ředitel naživo vstupuje 54 ředitelů škol a jejich zástupců, sestavujeme evaluační tým pod vedením sociologa Daniela Prokopa.

2020

Pro prosazování změn systému budujeme profesionální advokační tým, s Univerzitou Pardubice připravujeme k akreditaci navazující magisterský program.

Náš tým

Martin Kozel

spoluředitel organizace

Jan Straka

spoluředitel organizace

Vladimíra Spilková

expertka

Blanka Vaculík Pravdová

odborná garantka

Libor Pospíšil

program Ředitel naživo

Kryštof Vosátka

spolupráce s partnery

Daniel Prokop

evaluace

Naše aktivity

Program Učitel naživo

Dvouletý intenzivní vzdělávací program pro absolventy VŠ, kteří chtějí získat učitelskou kvalifikaci. Protože staví na dlouhodobé praxi přímo ve školách, probíhá více než 50 % ze 750 hodin výcviku ve třídě s dětmi (ostatní učitelské přípravy v ČR mají 5–10 %). Program rozvíjí učitelské osobnosti, kvalitní vztahy a roli učitele jako průvodce. Buduje komunitu zapálených, jejíž členové se vzájemně podporují a šíří moderní přístup k výuce, který reaguje na výzvy současné doby s důrazem na kritické myšlení, spolupráci, samostatnost a sebepoznání.

Program jsme vytvořili se špičkovými odborníky a zkušenými učiteli na základě nejlepšího světového i českého know-how v oblasti vzdělávání učitelů – UCL Institute of Education, Teach First, Boston Teacher Residency, Klinický rok na Univerzitě Pardubice a další. Nyní je akreditovaný jako Doplňkové pedagogické studium (DPS, tzv. „pedagogické minimum“).

Program Ředitel naživo

Stejně zásadní jako příprava učitelů je i podpora jejich pedagogického rozvoje. Proto se tento program zaměřuje na rozvoj pedagogického leadershipu u ředitelů a jejich zástupců. Jeho design je inspirovaný světovým know-how a konzultovaný s NYC Leadership Academy, NYC Dept. of Education, Bank Street College of Education a Wallace Foundation.

Program je postavený na dvanáctičlenné skupině zkušených ředitelů a expertů na leadership ve vzdělávání. Během dvou let a 350 hodin kombinuje vzdělávací bloky, exkurze, mentoring a skupinovou podporu s cílem vytvořit profesní komunitu leaderů. Akreditovaný je v režimu Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).