Získej sebevědomí učit prostřednictvím rozsáhlé praxe, výcviku a sdílením zkušeností v komunitě zapálených

Co je Učitel naživo

Co

Učitel naživo je jednoletý nebo dvouletý výcvik pro budoucí učitele (tzv. pedagogické minimum) v rozsahu 750 hodin. Otevíráme již čtvrtý, plně akreditovaný ročník výcviku.

Pro koho

Je určen absolventům vysokých škol, kteří chtějí učit děti na druhém stupni základní školy nebo na střední škole. Tito lidé získali titul Mgr./Ing. (i nepedagogického směru), chtějí učit předmět(y) podle své odbornosti, ale chybí jim potřebné učitelské zkušenosti a pedagogické vzdělání.

Od koho

Výcvik Učitel naživo realizuje Učitel naživo, z. ú. a
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. na základě vzájemné smlouvy. Plný název programu je "Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ".
Rozhodnutí o akreditaci ke stažení

Co zažiješ

PRAXE 380 h

Intenzivní, různorodá, reflektovaná

Každý týden budeš ve škole s provázejícím učitelem. Buď samostatně nebo ve dvojici se spolužákem. Budete spolupracovat a reflektovat proč, co, jak a s jakým dopadem se dělá. Zkusíš realizovat vlastní představy – něco se ti povede více, něco méně, ale postupně najdeš cestu, která sedí tobě i dětem.

 • Každé pololetí/rok jiná škola a jiný učitel – Seznam tréninkových škol
 • Pozorování, týmové učení, samostatné učení, reflexe a rozbory
 • Externí mentor tě několikrát navštíví a pomůže hledat nové cesty
 • 5 celodenních exkurzí na zajímavých školách
 • Výhodné podmínky pro účast na zahraniční exkurzi

VÝCVIK 370 h

Špičkový, praktický, podložený

Budeš aktivně diskutovat, zkoušet, trénovat, „videotrénovat“ – spíš než poslouchat přednášky. Propojíš své zkušenosti s nejmodernějším know-how a teorií. S lidmi s podobným snem a nadšením, ale s rozmanitým příběhem a cestou.
Budeme usilovat o žití toho, čeho chceme dosáhnout s dětmi – o radost a pohodu, ale i pracovní zápal a nasazení.

 • Špičkoví experti
 • Partnerská komunikace – respektující přístup, řešení konfliktů, práce s kázní, facilitace a práce se skupinovou dynamikou
 • Motivace dětí
 • Smysl a cíle vzdělávání
 • Strategie, metody a techniky učení – Best Practices
 • Kooperativní a badatelská výuka, Hejného metoda, kritické myšlení apod.
 • Formativní hodnocení
 • Sebezkušenostní (sebepoznávací) programy
 • Mezinárodní know-how

Co si odneseš

Víš, kdo jsi a kam jdeš

Hlouběji rozumíš sám sobě a tomu, kam chceš dále směřovat, jak být autentický a užitečný dětem.

Máš prodiskutovanou učitelskou vizi – víš, co a jak chceš dětem předat.

Reflektuješ vlastní zkušenosti, učíš se z nich i ze sdílených zkušeností druhých.

Patříš do skupiny zapálených

Blízce znáš motivované budoucí i zkušené učitele, kteří aktivně hledají novou cestu a jsou ochotní sdílet zcela otevřeně své úspěchy i neúspěchy.

Jsi člen široké komunity Učitele naživo, která ti bude dlouhodobě nabízet kontakt s nejlepšími odborníky a špičkovým know-how z České republiky i ze světa.

Dlouhodobě získáš další příležitosti podílet se na změně českého školství a vzdělávání.

Navazuješ s dětmi vztahy založené na důvěře

Věříš v potenciál dětí.

Uplatňuješ partnerský přístup při vedení dětí a třídy – více vedeš a méně řídíš, úspěšně řešíš konflikty, nepřebíráš odpovědnost za chování a učení dětí.

Poskytuješ dětem konstruktivní popisnou zpětnou vazbu.

Vzbuzuješ v dětech důvěru, že jim dokážeš být partnerem na jejich cestě vzděláváním.

Rozumíš specifikům učení svého oboru

Víš, co je ve tvém oboru klíčové ve vztahu k učení dětí.

Rozumíš způsobům, jak konkrétní témata z tvého oboru děti učit.

Znáš další zkušené učitele svého oboru a získáváš další inspiraci pro svou praxi.

S jistotou děti učíš-provázíš

Usiluješ o to rozumět dětem – jejich životní situaci, motivacím, potřebám, co už vědí a dovedou.

Stanovuješ si smysluplné cíle své výuky, ve kterých pracuješ s motivací a potřebami dětí. Zohledňuješ kontext školy a legislativy. Vyhodnocuješ je způsobem, který tobě i dětem pomáhá vidět, čeho jste skutečně dosáhli.

Používáš základní repertoár strategií, metod a technik výuky, formativně hodnotíš.

Rozvíjíš každé dítě, ne jen pár vyvolených.

Získáš kvalifikaci

Získáš osvědčení o absolvování programu, které tě bude opravňovat v kombinaci s vysokoškolským titulem magisterské úrovně k výuce předmětu, který svým charakterem odpovídá tvému oboru, na 2. stupni ZŠ nebo na SŠ.

Program Učitel naživo realizuje Učitel naživo, z.ú. a Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Plný název programu je "Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ". Program má osvědčení o akreditaci pro další vzdělávání pedagogických pracovníků udělenou MŠMT ČR.

Co si odnesli naši studenti? Přečti si zprávu z pilotního ročníku.

Kdo tvoří tým výcviku

Jitka Michnová
průvodce
Michal Dubecprůvodce
Blanka Vaculík Pravdováprůvodce
Anna Pohankovámetodik programu pro provázející učitele
Alena Galkoordinátorka týmu praxí

... a další

Řekli o nás

Za nejsilnější stránku považuji, že je to opravdu „naživo“.
Zkoušíme situace, sami učíme, jsme učeni, navštěvujeme školy.
Děláme si přehled.
Mirka Dřínková,
absolventka

Student má prostor ve škole nasbírat spoustu zážitků,
zkušeností a není na to sám.
O všem, co zažije, může s někým mluvit.
Jana Šenkyříková,
provázející učitelka

Učitel naživo je výrazně
inovativní program vzdělávání učitelů, který odpovídá
vývojovým trendům
ve vyspělých zemích.
prof. Vladimíra Spilková,
expertka

Varianty programu

Bude otevřena pouze jedna z nabízených variant dle zájmu uchazečů.

Intenzivní

1 rok

Je pro lidi, kteří mají čas, chtějí do toho jít naplno a pak co nejrychleji do ostrého provozu. Znamená to věnovat 2,5 dne v týdnu výcviku Učitel naživo.

Orientační časové nároky
 • 2 necelé dny v týdnu na praxi – cca 10 h
 • Půlden v týdnu na výcvik – pátek nebo čtvrtek
 • Navíc 20 dní blokové výuky

V pracovní dny

2 roky

Je pro lidi, kteří mají méně času, potřebují si výcvik rozložit do dvou let, ale nechtějí studiem trávit víkendy. Znamená to věnovat v průměru 1,5 dne v týdnu výcviku Učitel naživo.

Orientační časové nároky
 • 1 necelý den v týdnu na praxi – cca 5 h
 • 1× za 14 dní večerní reflektivní seminář
 • 1× měsíčně celodenní blok
 • Navíc 12 dní blokové výuky za celé 2 roky studia

O víkendech

2 roky

Je pro lidi, kteří mají méně času, potřebují si výcvik rozložit do dvou let a jsou ochotní investovat víkendy, aby si ušetřili pracovní čas. Znamená to věnovat 1 den v týdnu a část víkendů výcviku Učitel naživo.

Orientační časové nároky
 • 1 necelý den v týdnu na praxi – cca 5 h
 • 1× za 14 dní večerní reflektivní seminář
 • 7 víkendových bloků každý rok
 • Navíc 1 prodloužený 5denní víkendový blok každý rok

+ 5× za studium tě čeká celodenní exkurze po zajímavých českých školách
+ zvýhodněné podmínky pro účast na týdenní exkurzi po zahraničních školách

Podmínky přijetí

 • Mít chuť (se) učit.
 • Být v souladu s hodnotami a pojetím výcviku Učitel naživo.
 • Ukončené magisterské studium (titul Mgr./Ing./MgA. a podobně), kterému svým charakterem odpovídá některý z předmětů vyučovaný na 2. stupni ZŠ nebo SŠ.

Přijímací proces

1. kolo

Vyplň přihlášku a pošli nám ji spolu s životopisem a motivační esejí. Na základě poslaných materiálů bude rozhodnuto o tvém postupu do 2. kola.

2. kolo

Ve 2. kole nám představíš svůj přístup k učení v praxi na základě předem zaslaného zadání. Celé 2. kolo ti zabere přibližně půlden.

Podmínky absolvování

Úspěšné zakončení znamená min. 75 % účasti na výukových blocích i na praxi a úspěšné splnění profesní výzvy. Splnění výzvy v sobě zahrnuje závěrečnou zkoušku i závěrečnou práci, kterými student dokládá zvládnutí studijních požadavků.

10. února 2019

Early birds – Zvýhodněná cena při odevzdání přihlášky do tohoto termínu

28. února 2019

DEADLINE PŘIHLÁŠEK – Vyplň přihlášku, pošli životopis a motivační esej

7. března 2019
Budeš vědět, zda jsi postoupil/a do 2. kola

13. března – 17. dubna 2019
Osobně se zúčastníš 2. kola – přesný termín se dozvíš cca 14 dní předem

1. května 2019
Dostaneš rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

12. června 2019
První setkání všech přijatých studentů s týmem a provázejícími učiteli

Kde budu na praxi?

Tvé umístění záleží na předmětech, které budeš učit. Každé pololetí/rok pak budeš u jiného učitele. Spolupracujeme s řadou učitelů na tzv. tréninkových školách. Přesné umístění na tréninkovou školu se dozvíš včas před nástupem na praxi – obvykle do konce června předchozího školního roku.

Nejčastější otázky

Je možné se přihlásit, i když zatím nemám titul Mgr./Ing.?

V tomto roce výcvik nabízíme v akreditované podobě, kdy funguje podobně jako tzv. pedagogické minimum. To znamená, že v kombinaci s titulem Mgr./Ing. nebo ekvivalentem (i z nepedagogického oboru) opravňuje k učení (poskytuje kvalifikaci). Více viz sekce Co si odneseš?

Pokud právě dokončuješ vysokou školu, je možné se přihlásit. Získání titulu Mgr./Ing. je ale třeba doložit během prvního roku studia. V případě dotazů nás neváhej kontaktovat na prihlaska@ucitelnazivo.cz nebo 774 570 292. Děkujeme.

Jak zjistím, které předměty budu moct na základě svého vystudovaného VŠ oboru učit?

Akreditace programu je shodná s tzv. pedagogickým minimem. To znamená, že opravňuje učit v kombinaci s Mgr./Ing. titulem, ale pouze ty předměty, které svým charakterem odpovídají vystudovanému VŠ oboru. Oprávnění platí pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ. Je to podle zákona o pedagogických pracovnících (volná citace vybraných pasáží): "(1) Učitel druhého stupně základní školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu d) studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a 2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo střední školy."

V obecné rovině posuzuje shodu předmětu na ZŠ/SŠ a VŠ oboru ředitel školy, který přijímá učitele do pracovního poměru. Podle nezaručených informací Učitele naživo se přihlíží zejména k předmětům, ze kterých byly konány státní závěrečné zkoušky nebo kterými student během studia na VŠ prošel. Posuzuje se míra shody obsahu VŠ studia s Rámcovým vzdělávacím programem pro ZŠ nebo SŠ.

Učitel naživo negarantuje přesný výklad kvalifikace jednotlivými řediteli škol. Doporučujeme v případě pochybností kvalifikační požadavky konzultovat přímo s některým z ředitelů škol. V případě dotazů nás neváhej kontaktovat na prihlaska@ucitelnazivo.cz nebo 777 599 563.

Jaké jsou finanční náklady pro účastníky programu?

Cena pro studenta je v rozsahu od 22 000 do 38 000 Kč za celý kurz v závislosti na zvolené variantě a termínech placení. Skutečné náklady výcviku jsou přes 140 000 Kč na studenta a jsou dotované ze soukromých zdrojů. Více v sekci cena.

Jaké jsou podmínky přijetí do programu?

Podmínkou přijetí je Mgr. titul z oboru, který chceš učit, dále chuť (se) učit a soulad s hodnotami a pojetím výcviku. Více informací o přijímacím řízení najdeš v sekci přihláška.

Jak budou vypadat přijímačky do programu?

Přijímací řízení se skládá z 1. kola (motivační esej a CV) a 2. kola (osobní rozhovor a praktická část). Více informací o přijímacím řízení najdeš v sekci přihláška.

Cena

 • Jednoletá varianta: 27 000 Kč
 • Dvouletá varianta: 38 000 Kč

 • Sleva za včasné přihlášení do 10. 2. 2019: -2000 Kč
 • Sleva za včasnou platbu do 17. 5. 2019: -3000 Kč

 • Slevy se mohou sčítat. Maximální sleva tak činí -5000 Kč. Uvedené ceny jsou za celý program a platí se před zahájením výcviku do 31. 5. 2019.

Výcvik Učitel naživo usiluje o maximální kvalitu a zároveň je v intenzivní vývojové fázi, takže reálné náklady jsou přes 140 000 Kč za studenta. Realizaci výcviku v tuto chvíli podporují finanční partneři projektu tak, aby byl program cenově dostupný pro všechny.

Studenti, kteří se zapojí do výcviku v této vývojové fázi, tak získávají příležitost podílet se na vzniku programu a získat špičkovou kvalitu za dotovanou cenu.