Staňte se učitelem a získejte sebevědomí učit díky rozsáhlé praxi, špičkovému know-how a sdílení zkušeností v komunitě zapálených.

Co je Učitel naživo

Co

Učitel naživo je dvouletý program pro budoucí učitele (tzv. pedagogické minimum) v rozsahu 750 hodin (z toho 660 v rámci akreditace).

Pro koho

Je určen absolventům vysokých škol, kteří chtějí učit děti na druhém stupni základní školy nebo na střední škole. Tito lidé získali titul Mgr./Ing. (i nepedagogického směru), chtějí učit předmět(y) podle své odbornosti, ale chybí jim potřebné učitelské zkušenosti a pedagogické vzdělání.

Od koho

Program Učitel naživo realizuje Učitel naživo, z. ú. a
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. na základě vzájemné smlouvy. Plný název programu je "Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ".
Rozhodnutí o akreditaci ke stažení

Co zažijete

PRAXE 380 h
(z toho 290 v rámci akreditace)

Intenzivní, různorodá, reflektovaná

Každý týden budete ve škole s provázejícím učitelem. Buď samostatně nebo ve dvojici se spolužákem. Budete spolupracovat a reflektovat proč, co, jak a s jakým dopadem se dělá. Zkusíte realizovat vlastní představy – něco se ti povede více, něco méně, ale postupně najdete cestu, která sedí vám i dětem.

 • Každé pololetí/rok jiná škola a jiný učitel – Seznam tréninkových škol
 • Pozorování, týmové učení, samostatné učení, reflexe a rozbory
 • Externí mentor vás a vašeho provázejícího učitele několikrát navštíví a pomůže vám hledat nové cesty
 • 5 celodenních exkurzí na zajímavých školách
 • Výhodné podmínky pro účast na zahraniční exkurzi

VÝCVIK 370 h

Špičkový, praktický, ověřený

Budete aktivně diskutovat, zkoušet, trénovat, „videotrénovat“ – spíš než poslouchat přednášky. Propojíte své zkušenosti s nejmodernějším know-how a teorií. S lidmi s podobným snem a nadšením, ale s rozmanitým příběhem a cestou.
Usilujeme o žití toho, čeho chceme dosáhnout
s dětmi – o radost a pohodu, ale i pracovní zápal
a nasazení.

 • Špičkoví experti
 • Partnerská komunikace – respektující přístup, řešení konfliktů, práce s kázní, facilitace
  a práce se skupinovou dynamikou
 • Motivace dětí
 • Smysl a cíle vzdělávání
 • Strategie, metody a techniky učení – Best Practices
 • Kooperativní a badatelská výuka, Hejného metoda, kritické myšlení apod.
 • Formativní hodnocení
 • Sebezkušenostní (sebepoznávací) programy
 • Mezinárodní know-how

Co si odnesete

Víte, kdo jste a kam jdete

Hlouběji rozumíte sami sobě a tomu, kam chcete dále směřovat, jak být autentičtí a užiteční dětem.

Máte prodiskutovanou učitelskou vizi – víte, co
a jak chcete dětem předat.

Reflektujete vlastní zkušenosti, učíte se z nich
i ze sdílených zkušeností druhých.

Patříte do skupiny zapálených

Blízce znáte motivované budoucí i zkušené učitele, kteří aktivně hledají novou cestu a jsou ochotní sdílet zcela otevřeně své úspěchy
i neúspěchy.

Jste člen široké komunity Učitele naživo, která vám bude dlouhodobě nabízet kontakt
s nejlepšími odborníky a špičkovým know-how
z České republiky i ze světa.

Dlouhodobě získáte další příležitosti podílet se na změně českého školství a vzdělávání.

Navazujete s dětmi vztahy založené na důvěře

Věříte v potenciál dětí.

Uplatňujete partnerský přístup při vedení dětí a třídy – více vedete a méně řídíte, úspěšně řešíte konflikty, nepřebíráte odpovědnost za chování
a učení dětí.

Poskytujete dětem konstruktivní popisnou zpětnou vazbu.

Vzbuzujete v dětech důvěru, že jim dokážete být partnerem na jejich cestě vzděláváním.

Rozumíte specifikům učení svého oboru

Víte, co je ve vašem oboru klíčové ve vztahu
k učení dětí.

Rozumíte způsobům, jak konkrétní témata
z vašeho oboru děti učit.

Znáte další zkušené učitele svého oboru
a získáváte další inspiraci pro svou praxi.

S jistotou děti učíte-provázíte

Usilujete o to rozumět dětem – jejich životní situaci, motivacím, potřebám, co už vědí
a dovedou.

Stanovujete si smysluplné cíle své výuky, ve kterých pracujete s motivací a potřebami dětí. Zohledňujete kontext školy a legislativy. Vyhodnocujete je způsobem, který vám i dětem pomáhá vidět, čeho jste skutečně dosáhli.

Používáte základní repertoár strategií, metod
a technik výuky, formativně hodnotíte.

Rozvíjíte každé dítě, ne jen pár vyvolených.

Získáte kvalifikaci

Získáte osvědčení o absolvování programu, které vás bude opravňovat v kombinaci
s vysokoškolským titulem magisterské úrovně
k výuce předmětu, který svým charakterem odpovídá vašemu oboru, na 2. stupni ZŠ nebo na SŠ.

Program Učitel naživo realizuje Učitel naživo, z.ú. a Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Plný název programu je „Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ". Program má osvědčení
o akreditaci
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků udělenou MŠMT ČR.

Kdo tvoří tým výcviku

Jitka Michnová
průvodce
Michal Dubecprůvodce
Zuzana Kročákováprůvodkyně
Alexis Katakalidisprůvodce
Radek Marušákprůvodce

... a další

Řekli o nás

Za nejsilnější stránku považuji, že je to opravdu „naživo“.
Zkoušíme situace, sami učíme, jsme učeni, navštěvujeme školy.
Děláme si přehled.
Mirka Dřínková,
absolventka

Student má prostor ve škole nasbírat spoustu zážitků,
zkušeností a není na to sám.
O všem, co zažije, může s někým mluvit.
Jana Šenkyříková,
provázející učitelka

Učitel naživo je výrazně
inovativní program vzdělávání učitelů, který odpovídá
vývojovým trendům
ve vyspělých zemích.
prof. Vladimíra Spilková,
expertka

Varianty programu

Vzhledem k výsledkům opakovaného průzkumu zájmu nově nabízíme pouze dvouletou variantu o víkendech.

Orientační časové nároky:

 • 1 necelý den v týdnu na praxi – cca 5 h, možno rozložit i do více dní, dohaduje student dle rozvrhu na škole
  (tj. každý rok jinak)
 • 1× za 14 dní večerní reflektivní seminář (čtvrtky 16:00–19:00)
 • 6 víkendových bloků každý rok (sobota 9:00–17:00, neděle 9:00–13:00)
 • 1 prodloužený pětidenní víkendový blok každý rok
 • 1 třídenní víkendový blok každý rok

Pětkrát za studium vás čeká celodenní exkurze po zajímavých českých školách. Zároveň máte možnost zúčastnit se týdenní exkurze po zahraničních školách za zvýhodněných podmínek.

Dobrovolná zahraniční exkurze

Pro všechny studenty programu Učitel naživo je možnost účastnit se za zvýhodněných podmínek týdenní exkurze po inspirativních školách v zahraničí. Termín exkurze bude vždy včas ohlášen, včetně programu a ceny.

Cena

 • 38 000 Kč za celý program

 • Sleva za včasné přihlášení do 9. 2. 2020: -2 000 Kč
 • Sleva za včasnou platbu do 3. 6. 2020: -3 000 Kč

 • Slevy se mohou sčítat. Maximální sleva tak činí -5 000 Kč.
  Finální platbu je třeba uhradit nejpozději do 30. 6. 2020.

Program Učitel naživo usiluje o maximální kvalitu a zároveň je v intenzivní vývojové fázi, takže reálné náklady jsou přes 140 000 Kč za studenta. Realizaci programu v tuto chvíli podporují finanční partneři tak, aby byl program cenově dostupný pro všechny.

Studenti, kteří se zapojí do programu v této vývojové fázi, tak získávají příležitost podílet se na vzniku programu a získat špičkovou kvalitu za dotovanou cenu.

Podmínky přijetí

 • Mít chuť (se) učit.
 • Být v souladu s hodnotami a pojetím programu Učitel naživo.
 • Ukončené magisterské studium (titul Mgr./Ing./MgA. a podobně), kterému svým charakterem odpovídá některý z předmětů vyučovaný na 2. stupni ZŠ nebo SŠ.

Přijímací proces

1. kolo

Vyplňte přihlášku a pošlete nám ji spolu s životopisem a motivační esejí. Na základě poslaných materiálů bude rozhodnuto o vašem postupu do 2. kola.

2. kolo

Ve 2. kole nám představíte svůj přístup k učení v praxi na základě předem zaslaného zadání. Celé 2. kolo vám zabere přibližně půlden.

Podmínky absolvování

Certifikát o úspěšném absolvování získáte, pokud:

 • absolvujete minimálně 75 % jak z praktické, tak z výcvikové části

 • plníte průběžné úkoly z jednotlivých vzdělávacích bloků

 • splníte minimální počet hodin přímé praxe (kdy přímo učíte) a další náležitosti praxe, jako jsou exkurze na školy

 • úspěšně splníte souhrnné zkoušky ze čtyř studijních oblastí (např. formou rozboru videoukázky z vaší výuky)

 • sepíšete a obhájíte tzv. pedagogickou výzvu, tj. závěrečnou práci v rozsahu cca 30 normostran,ve které student propojuje svou zkušenost z praxe s teoretickými poznatky a odbornou literaturou, přičemž vychází z průběžných úkolů

 • úspěšně splníte závěrečnou zkoušku před komisí

9. února 2020

Early birds – Zvýhodněná cena při odevzdání přihlášky do tohoto termínu

1. března 2020 – do půlnoci

DEADLINE PŘIHLÁŠEK – Vyplňte přihlášku, pošlete životopis a motivační esej

22. března 2020
Budete vědět, zda jste postoupil/a do 2. kola

25. března – 26. dubna 2020
Osobně se zúčastníte 2. kola – přesný termín se dozvíte cca 14 dní předem

15. května 2020
Dostanete rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

3. června 2020

Zvýhodněná cena při zaplacení programu do tohoto termínu

10. června 2020
První setkání všech přijatých studentů s týmem a provázejícími učiteli

30. června 2020
Datum odeslání finální platby za program Učitel naživo.

Kde budu na praxi?

Vaše umístění záleží na předmětech, které budete učit. Každé pololetí/rok pak budeš u jiného učitele. Spolupracujeme s řadou učitelů na tzv. tréninkových školách. Přesné umístění na tréninkovou školu se dozvíte včas před nástupem na praxi – obvykle do konce června předchozího školního roku.

Nejčastější otázky

Je možné se přihlásit, i když zatím nemám titul Mgr./Ing.?

Program nabízíme v akreditované podobě, kdy funguje podobně jako tzv. pedagogické minimum. To znamená, že v kombinaci s titulem Mgr./Ing. nebo ekvivalentem (i z nepedagogického oboru) opravňuje k učení (poskytuje kvalifikaci). Více viz sekce Co si odnesete? Absolvované vysokoškolské studium na úrovni Mgr. je podmínkou pro vstup do programu. Pokud právě dokončujete vysokou školu, je možné se přihlásit. Získání titulu Mgr./Ing. je ale třeba doložit během prvního roku studia. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme.

Jak zjistíte, které předměty budete moci na základě svého vystudovaného VŠ oboru učit?

Akreditace programu je shodná s tzv. pedagogickým minimem. To znamená, že opravňuje učit v kombinaci s Mgr./Ing. titulem, ale pouze ty předměty, které svým charakterem odpovídají vystudovanému VŠ oboru. Oprávnění platí pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ. Je to podle zákona o pedagogických pracovnících (volná citace vybraných pasáží): "(1) Učitel druhého stupně základní školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu d) studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a 2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo střední školy."

V obecné rovině posuzuje shodu předmětu na ZŠ/SŠ a VŠ oboru ředitel školy, který přijímá učitele do pracovního poměru. Podle nezaručených informací Učitele naživo se přihlíží zejména k předmětům, ze kterých byly konány státní závěrečné zkoušky nebo kterými student během studia na VŠ prošel. Posuzuje se míra shody obsahu VŠ studia s Rámcovým vzdělávacím programem pro ZŠ nebo SŠ předmětu, který chce učitel učit.

Učitel naživo negarantuje přesný výklad kvalifikace jednotlivými řediteli škol. Doporučujeme v případě pochybností kvalifikační požadavky konzultovat přímo s některým z nich. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Jaké jsou finanční náklady pro účastníky programu?

Cena pro studenta je 38 000 Kč za celý kurz v závislosti na termínech placení. Je možné získat slevu za včasnou přihlášku (2 000 Kč) a za včasnou platbu (3 000 Kč). Obě slevy se sčítají, tj. minimální cena je
33 000 Kč. Skutečné náklady programu Učitel naživo jsou přes 140 000 Kč na studenta a jsou dotované ze soukromých zdrojů. Více v sekci cena.

Jaké jsou podmínky přijetí do programu?

Podmínkou přijetí je Mgr. titul z oboru, který chcete učit, dále chuť (se) učit, soulad s hodnotami a pojetím programu Učitel naživo. Více informací o přijímacím řízení najdete v sekci přihláška.

Jak budou vypadat přijímačky do programu?

Přijímací řízení se skládá z 1. kola (motivační esej a CV) a 2. kola (osobní rozhovor a praktická část). Více informací o přijímacím řízení najdete v sekci přihláška.

Mohou absolventi učit na 1. stupni?

Nemohou. Program je zaměřen na 2. a 3. stupeň (tj. 2. stupeň základní školy a střední školy).