Získej sebevědomí učit prostřednictvím rozsáhlé praxe, výcviku a sdílením zkušeností v komunitě zapálených

Co je Učitel naživo

Učitel naživo je jednoletý nebo dvouletý výcvik pro budoucí učitele. Je určen absolventům vysokých škol, kteří chtějí učit děti na druhém stupni základní školy nebo na střední škole. Získali titul Mgr./Ing. (i nepedagogického směru), chtějí učit předmět(y) podle své odbornosti, ale chybí jim potřebné učitelské zkušenosti a pedagogické vzdělání.

Otevíráme již třetí, plně akreditovaný ročník výcviku. Výcvik Učitel naživo realizuje Učitel naživo, z.ú. a Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Co zažiješ

PRAXE 380 h

Intenzivní, různorodá, reflektovaná

Každý týden budeš ve škole s provázejícím učitelem. Buď samostatně nebo ve dvojici se spolužákem. Budete spolupracovat a reflektovat proč, co, jak a s jakým dopadem se dělá. Zkusíš realizovat vlastní představy – něco se ti povede více, něco méně, ale postupně najdeš cestu, která sedí tobě i dětem.

 • Každé pololetí/rok jiná škola a jiný učitel – Seznam tréninkových škol
 • Pozorování, týmové učení, samostatné učení, reflexe a rozbory
 • Externí mentor tě několikrát navštíví a pomůže hledat nové cesty
 • 5 celodenních exkurzí na zajímavých školách
 • Výhodné podmínky pro účast na zahraniční exkurzi

VÝCVIK 370 h

Špičkový, praktický, podložený

Budeš aktivně diskutovat, zkoušet, trénovat, „videotrénovat“ – spíš než poslouchat přednášky. Propojovat své zkušenosti s nejmodernějším know-how a teorií. S lidmi s podobným snem a nadšením, ale s rozmanitým příběhem a cestou.
Budeme usilovat o žití toho, čeho chceme dosáhnout s dětmi – o radost a pohodu, ale i pracovní zápal a nasazení.

 • Špičkoví experti
 • Partnerská komunikace – respektující přístup, řešení konfliktů, práce s kázní, facilitace a práce se skupinovou dynamikou
 • Motivace dětí
 • Smysl a cíle vzdělávání
 • Strategie, metody a techniky učení – Best Practices
 • Kooperativní a badatelská výuka, Hejného metoda, kritické myšlení apod.
 • Formativní hodnocení
 • Sebezkušenostní (sebepoznávací) programy
 • Mezinárodní know-how

Co si odneseš

Víš, kdo jsi a kam jdeš

Hlouběji rozumíš sám sobě a tomu, kam chceš dále směřovat, jak být autentický a užitečný dětem.

Máš prodiskutovanou učitelskou vizi – víš, co a jak chceš dětem předat.

Reflektuješ vlastní zkušenosti, učíš se z nich i ze sdílených zkušeností druhých.

Patříš do skupiny zapálených

Blízce znáš motivované budoucí i zkušené učitele, kteří aktivně hledají novou cestu a jsou ochotní sdílet zcela otevřeně své úspěchy i neúspěchy.

Jsi člen široké komunity Učitele naživo, která ti bude dlouhodobě nabízet kontakt s nejlepšími odborníky a špičkovým know-how z České republiky i ze světa.

Dlouhodobě získáš další příležitosti podílet se na změně českého školství a vzdělávání.

Navazuješ s dětmi vztahy založené na důvěře

Věříš v potenciál dětí.

Uplatňuješ partnerský přístup při vedení dětí a třídy – více vedeš a méně řídíš, úspěšně řešíš konflikty, nepřebíráš odpovědnost za chování a učení dětí.

Poskytuješ dětem konstruktivní popisnou zpětnou vazbu.

Vzbuzuješ v dětech důvěru, že jim dokážeš být partnerem na jejich cestě vzděláváním.

Rozumíš specifikům učení svého oboru

Víš, co je ve tvém oboru klíčové ve vztahu k učení dětí.

Rozumíš způsobům, jak konkrétní témata z tvého oboru děti učit.

Znáš další zkušené učitele svého oboru a získáváš další inspiraci pro svou praxi.

S jistotou děti učíš-provázíš

Usiluješ o to rozumět dětem – jejich životní situaci, motivacím, potřebám, co už vědí a dovedou.

Stanovuješ si smysluplné cíle své výuky, ve kterých pracuješ s motivací a potřebami dětí. Zohledňuješ kontext školy a legislativy. Vyhodnocuješ je způsobem, který tobě i dětem pomáhá vidět, čeho jste skutečně dosáhli.

Používáš základní repertoár strategií, metod a technik výuky, formativně hodnotíš.

Rozvíjíš každé dítě, ne jen pár vyvolených.

Získáš kvalifikaci

Program Učitel naživo realizuje Učitel naživo, z.ú. a Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Plný název programu je "Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ". Program má osvědčení o akreditaci pro další vzdělávání pedagogických pracovníků udělenou MŠMT ČR.

Osvědčení o absolvování programu opravňuje v kombinaci s vysokoškolským titulem magisterské úrovně k výuce předmětu, který svým charakterem odpovídá tvému oboru, na 2. stupni ZŠ nebo na SŠ.

Co si z programu odnesli absolventi pilotního ročníku? Dočteš se ve Zprávě z pilotního ročníku.

Kdo tvoří tým výcviku

Jitka Michnová
průvodce
Michal Dubecprůvodce
Blanka Vaculík Pravdováprůvodce
Anna Pohankovámetodik praxí
Irena Žaloudkovákoordinátor praxí
Irena Žaloudková
koordinátor praxí

... a další

Řekli o nás

Za nejsilnější stránku považuji, že je to opravdu „naživo“.
Zkoušíme situace, sami učíme, jsme učeni, navštěvujeme školy.
Děláme si přehled.
Mirka Dřínková,
absolventka

Student má prostor ve škole nasbírat spoustu zážitků,
zkušeností a není na to sám.
O všem, co zažije, může s někým mluvit.
Jana Šenkyříková,
provázející učitelka

Učitel naživo je výrazně
inovativní program vzdělávání učitelů, který odpovídá
vývojovým trendům
ve vyspělých zemích.
prof. Vladimíra Spilková,
expertka

Varianty programu

Intenzivní rok

Je pro lidi, kteří mají čas, chtějí do toho jít naplno a pak co nejrychleji do ostrého provozu. Znamená to věnovat 2,5 dne v týdnu výcviku Učitel naživo.

Orientační časové nároky
 • 2 necelé dny v týdnu na praxi – cca 10 h
 • Půlden v týdnu na výcvik – pátek nebo čtvrtek
 • Navíc 20 dní celodenní blokové výuky

Dvouletá studentská

Je pro lidi, kteří mají méně času, potřebují si výcvik rozložit do dvou let, ale nechtějí studiem trávit víkendy. Znamená to věnovat v průměru 1,5 dne v týdnu výcviku Učitel naživo.

Orientační časové nároky
 • 1 necelý den v týdnu na praxi – cca 5 h
 • 1× za 14 dní večerní reflektivní seminář
 • 1× měsíčně celodenní blok
 • Navíc 12 dní celodenní blokové výuky za celé 2 roky studia

Dvouletá při práci

Je pro lidi, kteří mají méně času, potřebují si výcvik rozložit do dvou let a jsou ochotní investovat víkendy, aby si ušetřili pracovní čas. Znamená to věnovat 1 den v týdnu a část víkendů výcviku Učitel naživo.

Orientační časové nároky
 • 1 necelý den v týdnu na praxi – cca 5 h
 • 1× za 14 dní večerní reflektivní seminář
 • 7 víkendových bloků každý rok
 • Navíc 1 prodloužený 5denní víkendový blok každý rok

+ 5× za studium mě čeká celodenní exkurze po zajímavých českých školách
+ zvýhodněné podmínky pro účast na týdenní exkurzi po zahraničních školách

Podmínky přijetí

 • Mít chuť (se) učit
 • Být v souladu s hodnotami a pojetím výcviku Učitel naživo
 • Ukončené magisterské studium, kterému svým charakterem odpovídá některý z předmětů vyučovaný na 2. stupni ZŠ nebo SŠ

Přijímací proces

1. kolo

Vyplň přihlášku a pošli nám ji spolu s životopisem a motivační esejí. Na základě poslaných materiálů bude rozhodnuto o tvém postupu do 2. kola.

2. kolo

V 2. kole nám představíš svůj přístup k učení v praxi na základě předem zaslaného zadání. Celé 2. kolo ti zabere přibližně půlden.

Podmínky absolvování

Úspěšné zakončení znamená min. 75 % účasti na výukových blocích i na praxi a úspěšné splnění 4 výzev. Splnění výzev v sobě zahrnuje přípravu na závěrečnou zkoušku i závěrečnou práci, kterými student dokládá zvládnutí studijních požadavků.

11. března 2018

Early birds – Zvýhodněná cena při odevzání přihlášky do tohoto termínu

4. dubna 2018

DEADLINE PŘIHLÁŠEK – Vyplň přihlášku, pošli životopis a motivační esej

9. dubna 2018
Budeš vědět, zda jsi postoupil/a do 2. kola

16. dubna – 14. května 2018
Osobně se zúčastníš 2. kola – přesný termín se dozvíš cca 14 dní předem

30. května 2018
Dostaneš rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

13. června 2018
První setkání všech přijatých studentů s týmem a provázejícími učiteli

Kde budu na praxi?

Tvé umístění záleží na předmětech, které budeš učit. Každé pololetí/rok pak budeš u jiného učitele. Spolupracujeme s řadou učitelů na tzv. tréninkových školách. Přesné umístění na tréninkovou školu se dozvíš včas před nástupem na praxi – obvykle do konce června předchozího školního roku.

Příklad zapojených škol:

Nejčastější otázky

Jaký je rozsah celého programu?

Celkový rozsah programu Učitel naživo je 380 hodin praxe a 370 hodin výcviku. Přesný rozsah v daném školním roce záleží na variantě, kterou studuješ. Více o variantách programu.

Jaký je časový harmonogram programu?

Orientační časový harmonogram programu na rok 2018/2019 najdeš v sekci kalendář.

Jaké jsou finanční náklady pro účastníky programu?

Cena pro studenta je v rozsahu od 22 000 do 38 000 Kč za celý kurz v závislosti na zvolené variantě a termínech placení. Skutečné náklady výcviku jsou přes 100 000 Kč na studenta a jsou dotované ze soukromých zdrojů. Více v sekci cena.

Jaké jsou podmínky přijetí do programu?

Podmínkou přijetí je Mgr. titul z oboru, který chceš učit, dále chuť (se) učit a soulad s hodnotami a pojetím výcviku. Více informací o přijímacím řízení najdeš v sekci přihláška.

Jak budou vypadat přijímačky do programu?

Přijímací řízení se skládá z 1. kola (motivační esej a CV) a 2. kola (osobní rozhovor a praktická část). Více informací o přijímacím řízení najdeš v sekci přihláška.

Cena

Cena pro studenta je v rozsahu od 22 000 do 38 000 Kč za celý kurz v závislosti na zvolené variantě a termínech placení. Přesné částky jsou u jednotlivých variant programu.

Výcvik Učitel naživo usiluje o maximální kvalitu a zároveň je v intenzivní vývojové fázi, takže reálné náklady jsou přes 140 000 Kč za studenta. Realizaci výcviku v tuto chvíli podporují finanční partneři projektu tak, aby byl program cenově dostupný pro všechny.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku