Mentorka

Olga Králová

V rámci Učitele naživo působím v roli mentorky, což znamená, že podporuji individuální cestu studentů a provázejících učitelů během jejich praxí.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Mám ráda výzvy. Společné hledání cesty k rozvoji osobního potenciálu a utváření otevřené, inklusivní a prosperující společnosti, tedy vize Učitele naživo, je i pro mne zajímavou zkušeností, která mne oslovuje. Být někomu, kdo o to má zájem, průvodcem jejich rozvoje, je něco, co již několik let dělám a v čem vidím smysl.

Práce s mladými lidmi mne nabíjí a posouvá vpřed. Za svou praxi jsem do výuky přijala mnoho studentů a na různých úrovních je doprovázím na počátku jejich učitelské kariéry. Uvědomuji si důležitost provázání teorie s praxí a to je to, co projekt studentům v plné míře nabízí. Vždyť nakonec veškeré úsilí, které do toho vložíme, se projeví na našich žácích. A o ty přece jde především.

Co mi dělá radost?

Radost mi dělá moje rodina a společně s nimi prožitý čas. Ráda odjíždím na naší chalupu v Jižních Čechách, kde je nádherná krajina se spoustou lesů a rybníků. Miluji společné výlety na kole nebo pěšky s naším pejskem. Ráda se vracím zpět do Prahy, mezi spoustu lidí a přátel. Nabíjí mě harmonie krásné přírody i shon velkoměsta.

Zkušenosti a vzdělání

 • Studium na Filosofické fakultě v Olomouci a Akademii múzických umění v Praze, obor Dramatická výchova
 • 25 let praxe jako učitelka I. stupně základní školy
 • 10 let zástupce ředitele základní školy s kompetencí podpory rozvoje kvality pedagogů školy prostřednictvím koučovacích a mentorských dovedností, kompetence zástupkyně ředitele: pedagogické řízení, zkvalitňování práce a další vzdělávání pedagogů – sebehodnocení a hodnocení práce učitele, mentoring, plány pedagogického rozvoje učitele, učitelské portfolio, školní standardy práce učitele; současně výuka předmětu Dramatická výchova skupiny žáků 3.–9. ročníku
 • 15 let fakultní učitelka a úzká spolupracovnice katedry primární pedagogiky PedF UK v Praze
 • Praxe a náslechové hodiny pro studenty učitelství I. stupně, literární výchovy, dramatické výchovy
 • Výuka na katedře primární pedagogiky
 • Lektorování kurzu Rozvoj mentorských dovedností
 • Lektorka více vzdělávacích agentur v několika oblastech
 • Kurz mentorských dovedností
 • Mentorský kurz – Step by Step ČR, Praha
 • Lektorské kurzy metodou WANDA, ISSA, Step by Step ČR, Praha
 • Konzultant IPn Kariérní systém – Dokladové portfolio
 • Kurzy dramatické výchovy pro učitele – PedF UK Praha, PedF MU Brno, DAMU katedra Výchovné dramatiky
 • Kurzy dramatické výchovy v propojení se čtenářstvím – ARTAMA Praha, Brno, Mladá Boleslav, Karlovy Vary
 • Školitel tvorby ŠVP ZV
 • Školitel Akce na zakázku – hodnocení, autoevaluace školy
 • Expert projektu Cesta ke kvalitě – autoevaluace
 • Školitel pro ZŠ – dramatická výchova, portfolia, týdenní plány, projekty, …
 • Spoluautor publikace Dramatická výchova v kurikulu současné školy (Marušák, Rodriguezové, Králová), Portál 2008
 • Spoluautor publikace Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk (Eva Machková), Portál 2009
 • Spoluautor publikace Metodika práce asistenta pedagoga pracujícího se sociálně znevýhodněnými žáky/studenty na I. stupni základní školy a Metodika práce asistenta pedagoga pracujícího se sociálně znevýhodněnými žáky/studenty na II. stupni základní školy, Člověk v tísni, Praha 2015