Provázející učitelé.

Podporujme klíčové aktéry v přípravě budoucích učitelů.

Na kvalitě praxe ve školách, kterou studenti a studentky učitelství získávají, záleží.
Budoucí učitelé potřebují smysluplně propojit teoretické poznatky získané na fakultě se zkušenostmi, které získají s dětmi ve školách. Učitel nebo učitelka, kteří studenta na praxi provázejí, proto mají na kvalitu učitelské přípravy zásadní vliv.

Kvalita praxí je závislá na roli provázejících učitelů

Provázející učitel, učitelka vzdělává budoucí učitele a učitelky. Provází studenty a studentky učitelství jejich praxí ve škole. Společně s nimi ji připravuje a reflektuje, a tak se absolvovaná praxe stává skutečně kvalitní a hodnotná pro jejich budoucí práci s dětmi ve škole.

Dosud jsme ovšem v ČR provázející učitele a učitelky zanedbávali. Jejich role nebyla ukotvena v zákoně o pedagogických pracovnících, stejně jako zajištění jejich podpory. Ani spolupráce provázejících učitelů a vysokoškolských vzdělavatelů, zásadní pro propojení teoretické výuky a praxe ve škole, zatím nebyla systémově rozvíjena.

Teď je ale šance to změnit. MŠMT si společně s děkany fakult připravujících učitele v září 2021 dalo za cíl reformovat systém přípravy učitelů v ČR. Cílem reformy je do roku 2024 výrazně proměnit podobu praxí studentů a studentek učitelství, podpořit inovace jejich přípravy a rozvoj oborových didaktik. MŠMT proto poprvé navrhlo ukotvit pozici provázejících učitelů přímo v zákoně č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, jehož novelu vláda v srpnu 2022 předložila Poslanecké sněmovně.

Jak můžeme provázející učitele podpořit?

Zkvalitňování vzdělávání v Česku je pro nás v Učiteli naživo prioritou, proto dlouhodobě hledáme cesty, jak přinášet důležitá témata do odborné i veřejné diskuze a podpořit důležité změny.

Ukotvení pozice provázejících učitelů v aktuálním návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících velice vítáme, zásadní je ale nastavení jejich konkrétní podpory, která je nezbytným předpokladem pro kvalitní výkon jejich práce, a tedy i pro naplnění zmiňované reformy. Kromě schválení novely zákona o pedagogických pracovnících, která pozici ukotvuje, je proto potřeba schválit také připravovanou novelu školského zákona a přijmout příslušné prováděcí právní předpisy, které provázejícím učitelům zajistí odpovídající pracovní podmínky.

Pozici nestačí jen definovat.
Provázející učitelé a učitelky potřebují totiž také:

  • absolvovat povinné přípravné studium, které je na tuto náročnou roli připraví,
  • finanční ohodnocení, které posílí kvalitu a podpoří význam jejich práce,
  • snížit rozsah přímé pedagogické činnosti, protože na kvalitní výkon této role potřebují čas.

Zásadní význam pro kvalitní přípravu budoucích učitelů a učitelek má také systémová podpora spolupráce vysokoškolských vzdělavatelů s provázejícími učiteli a učitelkami. Protože jen tak může dojít k efektivnímu propojení teoretické výuky na fakultách a praxe získané ve školách.

Zkvalitnění profesní přípravy budoucích učitelů a učitelek povede nejen k tomu, že absolventi učitelství budou lépe připraveni na výkon svého povolání. Kvalitní praxe během studia může zvýšit zájem o studium učitelství a je také dobrou prevencí proti brzkým odchodům z profese u začínajících učitelů a učitelek. Ve výsledku tak máme příležitost zvýšit spokojenost všech ve škole - vyučujících i dětí.

Podporujme kvalitní praxe budoucích učitelů. Podporujme provázející učitele.
Podporujme to, aby se všechny děti ve škole učily naplno a s radostí.

Chcete se o tématu provázejícího učitelství dozvědět víc?

Podívejte se na reportáž České televize o spolupráci mezi provázejícím učitelem Miroslavem Houskou a studentkou učitelství Magdou Řehořovou (v čase 37:26).

V Učiteli naživo s provázejícími učiteli a učitelkami pracujeme dlouhodobě. V rámci programu tzv. pedagogického minima Učitel naživo zapojujeme do přípravy studentů učitelství provázející učitele a učitelky, které vzděláváme v rámci akreditovaného programu s využitím vlastního Kompetenčního rámce provázejícího učitele (2020).

Společně s hnutím Otevřeno jsme iniciovali vznik Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů, unikátní platformy, která umožňuje spolupráci a sdílení všech aktérů zapojených do profesní přípravy budoucích učitelů.