Evaluace

Na čem si zakládáme

Proč je evaluace důležitá

Důležitá je pro nás evidence-based kultura ve vzdělávání. Proto podporujeme učitele a ředitele škol ve sledování dopadu jejich práce na učení žáků.

Sledování kvality pomáhá v obecném pojetí zlepšování se - není důležité se poměřovat s ostatními, nýbrž se zabývat vlastním posunem. Proto my sami dlouhodobě sledujeme dopad našich programů na práci našich absolventů.

  • Je nepostradatelným pomocníkem při vlastním učení jednotlivců i organizací a sledování kvality
  • Slouží k sledování kvality jako celku, nikoliv pouze ke srovnávání jednotlivců
  • Využívá otevřené nástroje a transparentní sdílení anonymizovaných dat

Díky podpoře Technologické agentury ČR v letech 2020-2021 (projekt TL03000556 "VEPVU" - Vývoj evaluace programů vzdělávání učitelů) jsme vyvinuli veřejně dostupné evaluační nástroje k dotazování studentů a absolventů učitelství a jejich žáků, evaluační software pro automatizované sebehodnocení studentů učitelství s mezinárodním srovnáním a publikovali jsme odborné zprávy o výsledcích inovativního programu Učitel naživo.
Implementační plán projektu.

Nástroje a metodiky evaluace

Nástroje a metodiky evaluace si můžete stáhnout zde:

VEPVU - Sebehodnoticí software učitelských dovedností

Vyvinuli jsme nástroj k sebehodnocení studentů učitelství v dovednostech učitele a spokojeností s praxí, který využívá baterie z mezinárodního šetření TALIS (OECD).

Chcete si otestovat sebedůvěru vašich studentů učitelství v učitelských dovednostech? Vyzkoušejte tento zdarma dostupný dotazovací nástroj, kde získáte automaticky vygenerovaný report s výsledky vašich studentů včetně srovnání s dalšími začínajícími učiteli v ČR. Více informací a přístup k registraci do šetření naleznete ZDE.


Spolupracujeme: