Evaluace

Na čem si zakládáme

Důležitá je pro nás evidence-based kultura ve vzdělávání. Proto podporujeme učitele a ředitele škol ve sledování dopadu jejich práce na učení žáků.

Sledování kvality pomáhá v obecném pojetí zlepšování se - není důležité se poměřovat s ostatními, nýbrž se zabývat vlastním posunem. Proto my sami dlouhodobě sledujeme dopad našich programů na práci našich absolventů.

Proč je evaluace důležitá

  • Je nepostradatelným pomocníkem při vlastním učení jednotlivců i organizací a sledování kvality
  • Slouží k sledování kvality jako celku, nikoliv pouze ke srovnávání jednotlivců
  • Využívá otevřené nástroje a transparentní sdílení anonymizovaných dat

Nástroje a metodiky evaluace

Pro učitele:

  • Software k sebehodnocení učitelů a studentů učitelství s mezinárodním srovnáním na základě dat TALIS
  • Žákovské hodnocení výuky

Pro vzdělavatele učitelů:

  • Kompetenční rámec - sebehodnocení studentů učitelství
  • Kompetenční rámec - hospitační archy

Pro ředitele škol:

  • Sebehodnocení ředitele školy v pedagogickém leadershipu
  • Autoevaluační dotazník školy pro pedagogický sbor

Zprávy z evaluací našich programů

Tým evaluace

Evaluaci tvoří interní tým Učitele naživo a analytici ze sociologické výzkumné organizace PAQ Research, kteří úzce spolupracují se vzdělávacími týmy.

Spolupracujte s námi

Chcete využít některé z našich nástrojů? Máte zájem o konzultaci vaší metodiky evaluace?

Obraťte se na nás <doplnit>


Jsme členy České evaluační společnosti.

Spolupracujeme s: