VEPVU - Sebehodnoticí software učitelských dovedností

Představujeme VEPVU

VEPVU je dotazníkové šetření připravenosti v učitelských dovednostech, využívajícího srovnání s českou a zahraniční populací učitelů z šetření TALIS 2018 (OECD).

Využití

VEPVU slouží především pro programy vzdělávající učitele:

  • nabízí možnost otestovat skupinu studentů učitelství a získat informace o jejich úrovni,
  • a také jejich hodnocení kvality praxe na škole,
  • vše automaticky,
  • anonymně,
  • bezplatně.

O dotazníku

  • Zadává se studentům učitelství a jeho výsledky jsou určeny pro vzdělavatele učitelů – umožní jim získat ucelené informace o učitelské sebejistotě u skupiny studentů učitelství.
  • Zaměřuje se na připravenost studenta učitelství index SELF-EFFICACY (subjektivně vnímané zdatnosti).
  • Zahrnuje rovněž doplňující otázky (motivace stát se učitelem, typ pedagogické praxe, předchozí pedagogické zkušenosti), na jejichž základě je konstruována srovnávací skupina metodou tzv. propensity score matchingu (obdržíte srovnání se studenty učitelství, kteří jsou si navzájem podobní svými charakteristikami a zkušenostmi).
  • Vzhledem k tomu, že data z šetření TALIS pocházejí od učitelů z druhého stupně základních škol či nižší stupňů víceletého gymnázia, je dotazník zaměřený primárně pro studenty učitelství tohoto stupně. Registrace učitelů z ostatních stupňů vzdělávání je možná, ale výsledky srovnávání budou v takových případech pouze indikativní.

Jak na to

1. Registrační formulář

Do šetření se registrujete vyplněním údajů v registračním formuláři. Vyplňujete jednou pro každou skupinu studentů, kterou chcete oslovit (např.: máte dvě třídy studentů, u kterých chcete vyplnění dotazníku, vyplňujete za každou zvlášť).

2. Odkaz na dotazník

Následně obdržíte na váš e-mail unikátní odkaz na dotazník, který zašlete studentům k vyplnění. Odkaz by vám měl přijít automaticky během několika minut po registraci. Pokud se to nestane, zkontrolujte si, zda vám nespadl do spamu nebo hromadných e-mailů.

3. Rozeslání studentům

Tento odkaz rozešlete všem studentům, kteří ho mají vyplnit. V těle dotazníku najdete informace o šetření, ale je vhodné jim šetření osobně představit a vysvětlit jeho účel. Na váš e-mail vám budou chodit pravidelné aktualizace o počtu vyplněných odpovědí.

4. Vygenerování reportu

Až budete mít sesbírané požadované odpovědi, můžete si pomocí odkazu, který vám rovněž přijde e-mailem, vygenerovat report. Můžete si vybrat, zda chcete vygenerovat průběžný report a pokračovat ve sběru odpovědí, anebo sběr ukončit.

Report

Pro vámi registrovanou skupinu studentů učitelství vznikne jeden souhrnný report, který bude zahrnovat srovnání této skupiny oproti 1. začínajícím učitelům v ČR a 2. podobně zkušeným učitelům.

Report získáte vždy souhrnně za jednu skupinu studentů.

Například:

a. Máte 1 studijní skupinu studentů, registraci vyplníte jedenkrát, přijde vám jeden odkaz na dotazník pro danou skupinu a následně jeden report zahrnující průměrné výsledky celé skupiny.

b. Máte 5 studijních skupin studentů, registraci vyplníte pětkrát, přijde vám pět odkazů na dotazník pro každou skupinu a následně pět reportů zahrnující průměrné výsledky každé skupiny.

c. Máte 5 studijních skupin studentů, registraci vyplníte jedenkrát, přijde vám jeden odkaz na dotazník a následně jeden report za všechny studenty sloučeně.

O výzkumném projektu

Tento dotazovací software byl vytvořen organizacemi PAQ Research a Učitel naživo. Vznikl v projektu TL03000556 VEPVU Vývoj evaluace programů vzdělávání učitelů se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Éta. Cílem výzkumného projektu bylo vyvinout a veřejně poskytnout evaluační nástroje, které mohou vzdělávacím organizacím pomoci ke sběru dat, k reflexi kvality a ke strategickému rozvoji s oporou o evidenci.

Databáze výsledků českých učitelů v šetření TALIS

Zajímá vás, jak si stojí čeští učitelé v mezinárodním srovnání? A jak se liší ve své sebedůvěře začínající a zkušení učitelé? Odpovědi naleznete v této Databázi učitelských komparací dle šetření TALIS 2018 (OECD), kterou zpracovala organizace Učitel naživo ve spolupráci s PAQ Research. Tento přehledový materiál zahrnuje (nejen) otázky obsažené v dotazníku VEPVU, a tak může být užitečné do něj nahlédnout při interpretaci vašich výsledků v dotazníkovém šetření.

Nakládání s daty

Záměrem projektu není veřejná komparace jednotlivých institucí, proto jsou poskytnutá data zcela anonymní a nikde není třeba uvádět název instituce. Využitím tohoto zdarma dostupného softwaru zároveň poskytujete svolení k souhrnnému zpracování výzkumných analýz organizacemi PAQ Research a Učitel naživo, přičemž bude zachována naprostá anonymita institucí a jednotlivých respondentů.

Způsob nakládání s daty - software VEPVU.

Kontakt

V případě dotazů ohledně softwaru se neváhejte obrátit na Blanku Pravdovou: blanka.pravdova@ucitelnazivo.cz