Řekli o nás
studenti, provázející učitelé, osobnosti

Jaký přínos vidí v Učiteli naživo naši studenti?

„Z projektu Učitel naživo a jeho průběhu jsem nadšená. S čistým svědomím bych jej mohla doporučit komukoliv dalšímu. Doposud jsem se neúčastnila žádného vzdělávacího projektu takového rozsahu a typu.

Učitel naživo mi dal také nový pohled na sebe sama, na mé schopnosti a dovednosti, moje působení v rámci Učitele naživo mi dává smysl a moc mne baví, zvyšuje moji efektivitu také v dalších oblastech mého života.“
Marie Bukovjanová

„Za nejsilnější stránku považuji, že je to opravdu „naživo“. Zkoušíme situace, sami učíme, jsme učeni, navštěvujeme školy. Děláme si přehled. Množství teorie, které to rámuje, je přiměřené, aby v tom návalu zážitků člověk neplaval, a zároveň jí není příliš, takže zůstává živá, užitná v učení i sebeučení.“
Mirka Dřínková

„Nejsilnější stránkou jsou určitě praxe a bezpečné prostředí na pátečních setkáních.“
Jitka Majerová

„Baví mě to. Hodiny jsou praktické, smysluplné. Lektoři svůj obor znají a jsou všichni přátelští. Spolužáků je akorát. Je tu akorát dialogu.“
Ondřej Franta

„Výcvik je praktický, vedou ho zapálení odborníci plní energie, je smysluplný, nabízí široký rozhled. Opravdu se učíme jak učit. Zlepšily se mi komunikační dovednosti - reflektuji, jak komunikuji já i ostatní, snažím se komunikovat otevřeně bez vztahových agresí. Dále jasněji zadávám úlohy, jasněji plánuji strukturu hodiny a více reflektuji.“
Jana Horalová

„Já neměl očekávání. Prostě jsem věděl, že to bude jiné, než co učení doposud. Prostě je to tu jako normální život a ne sešikované učení se nesmyslů, které nevyužiji. Prostě jestli je nějaký očekávání, tak učit se to k čemu něco je a to se zde děje. A to je paráda a mé očekávání je tím naplněno.“
Ondřej Franta

„Jsem moc vděčná za příležitost vyzkoušet si roli učitele/průvodce bez toho, aniž bych musela okamžitě opustit zaměstnání, ve kterém pracuji již dlouho. Přejít do školství si přeji již dlouho, nicméně přechody do odlišných pracovních odvětví nejsou snadné v případě, že nově přicházející člověk nemá žádné zkušenosti. Proto jsem velmi

ráda za tuto roční zkušenost, během které mohu načerpat inspiraci, nápady, rady, znalosti od kvalitních učitelů a lektorů.

Je skvělé udělat si představu o tom, co všechno učitelství obnáší, o různých typech škol, o tom, jestli člověk vůbec má na to stát se dobrým učitelem – udělat si tuto představu v okamžiku, kdy ještě člověk nenaskočil do rozjetého vlaku, ale může se koukat kolem sebe a vše vstřebávat.“
Marie Bukovjanová

„Podpora realizačního týmu, průčka (provázejícího učitele) a kolegyně ve dvojici je naprosto skvělá, velmi mi pomáhá, stimuluje mne a žene mne dál, k lepším výsledkům. Je skvělé mít v počátcích této práce někoho, o koho se můžeme opřít, někoho, kdo nás podrží, pomůže nám, když je třeba. Je skvělé mít ve třídě víc párů očí a mluvit o tom, co se ve třídě děje. Přínos dlouhodobější spolupráce s kvalitními učiteli, kteří učí dlouhá léta, je naprosto nepopiratelný.“
Marie Bukovjanová

Co o Učiteli naživo říkají provázející učitelé?

Získal jsem nové, neotřelé nápady pro výuku. Hodiny mají rozdílnou dynamiku, což je vynikající. Mohu sledovat hodinu jako zúčastněný pozorovatel. Studenti mají možnost pracovat nejenom se mnou, ale s někým jiným, jehož metody nemusí být totožné. Tento fakt jednoznačně obohacuje výuku. Frekventanti kurzu se stali součástí pedagogického týmu na naší škole.
provázející učitel

„Dobrá cesta, jak připravit nové učitele na vstup do škol. Budou mít nejen odborné znalosti, ale budou znát i různá úskalí.“
provázející učitel

Student má okamžitou možnost vyzkoušet a osahat to, co se učí. Student schopný sebereflexe, má možnost – díky zapojení mentora – brzy objevit své silné a slabé stránky osobnostních předpokladů pro práci učitele. Tým lektorů na mě působí jako silné, motivované a o programu přesvědčené osobnosti.
provázející učitel

Je to nepostradatelná zkušenost pro budoucí učitele - studenty. Skvělá možnost pro pedagogy zažívat výuku v tandemu.“
provázející učitel

„Student má prostor ve škole „nasbírat“ spoustu zážitků, zkušeností a není na to sám. O všem, co zažije, může s někým mluvit. Má možnost využívat podporu. Může se ptát. Provázející učitel může obohatit studenta, žáky, sebe. Může se bavit, růst, reflektovat nahlas se studentem i mezi dalšími provázejícími učiteli. Může se ptát.

Student „sbírá“ vše, co ho potká. Provázející učitel toto „sbírání“ sleduje a je připraven k pomoci. Provázející učitel se ale zároveň může bavit, růst, reflektovat nahlas. Může pozorovat žáky. Může se ptát. V našem případě byla přítomnost studentky ve škole velikou pomocí např. při přípravě nových úkolů do center aktivit, následném zpracování, spolupráci při realizaci a společném hodnocení. Žákům přináší přítomnost studenta Učitele naživo více individuální péče, nové typy úkolů, nový styl komunikace nebo také inspirace do života.“
Jana Šenkyříková, provázející učitelka

„Je to skvělá myšlenka! Pro studenty je praxe nezbytná.“
provázející učitel

Ohlasy osobností

Lidé, kteří stojí za programem Učitel naživo jsou moje krevní skupina prakticky vším – svým způsobem přemýšlení, nadšením, tahem na branku, lidským postojem i motivací, proč do samotné tvorby šli. Baví mě s nimi společně tvořit. Samotný program Učitel naživo vede studenty k uvědomění, že v první řadě si oni sami mají v hlavě srovnat, proč vlastně učí, jaký je jejich učební styl, v čem jsou již teď dobří a v čem na sobě potřebují pracovat. Všechno toto pak společně sdílí ve skupině a navzájem se od sebe učí. Odborné znalosti jsou pak nadstavbou na tuto základní lidskou platformu. Podobně vedeme i my naše učitele v Duhovce.
Tomáš Janeček, podnikatel, filantrop a předseda představenstva Duhovka Group

„Učitel naživo je výrazně inovativní program vzdělávání učitelů, který odpovídá vývojovým trendům ve vyspělých zemích. Svou kvalitou může být inspirací k proměně v širším měřítku. Považuji ho za laboratoř výzkumného ověřování nových přístupů. Podporuji ho, protože je v souladu s mým přesvědčením o tom, co je hlavním cílem vzdělávání učitelů, jakými profesními kompetencemi, tedy znalostmi, dovednostmi, postoji a hodnotami by měl být vybaven absolvent, aby byl schopen kvalitně zvládat učitelskou profesi. Oceňuji zejména důraz na funkční propojování akademického a profesního vzdělávání, teoretické přípravy s klinicky pojatou praxí na školách, na systematickou reflexi a sebereflexi v roli učitele. A taky nebo především důraz na osobnostní rozvoj studenta učitelství.“
prof. Vladimíra Spilková

„Jedná se o špičkový výcvik pro budoucí učitele, na kterém se podílejí skvělí lektoři a lektorky a který běží již třetím rokem. Jsme hrdí na to, že vznikl na půdě spořitelní nadace a že má naši dlouhodobou podporu. Učitel naživo inovuje přípravu na učitelskou profesi a pomáhá začlenit osvědčené zkušenosti do českého vzdělávacího systému, což je pro nás priorita. Zapálení a výborně připravení učitelé jsou tím nejlepším, co můžeme dát dětem v českých školách."
Ondřej Zaplatal, ředitel Nadace České spořitelny

Kompletní závěrečnou zprávu z pilotního ročníku programu naleznete ZDE.