Řekli o nás

Ohlasy studentů a absolventů

Karel Husa, student 2. ročníku Učitele naživo

„Když jsem viděl Učitele naživo, tak mi přišlo, že to je ono. Že to je takový způsob studia, který je velice podobný tomu, jak já se sám učím při své práci. Že se učím to, co potřebuju a to, co se naučím, tak rovnou si ověřím.“

Podívejte se na celý Karlův příběh.

Alena Vlachová, studentka 2. ročníku Učitele naživo

„Během učení i během rodičovské mi vyvstalo několik témat, která bych si ještě ráda pořádně rozpracovala. V Učiteli naživo nacházím komunitu učitelů, se kterými na tom můžeme společně dělat, což mi pomáhá a posouvá mne to dál.“

Podívejte se na celý Alenin příběh.

Matěj Klusáček, absolvent programu Učitel naživo 2019–2021

„Program Učitel naživo je pro mě nesmírně přínosný jednak v komunitě zapálených lidí, se kterými můžeme konzultovat, sdílet, vzájemně se inspirovat. A za druhé, že mně otevírá oblasti, které jsem netušil, že jsou součástí učitelství. Navštívili jsme aspekty, díky kterým já vidím výuku mnohem komplexněji, daleko víc jedu po smyslu, kladu si otázku proč a zároveň si na ni i odpovídám."

Podívejte se na celý Matějův příběh.

Jana Váňová, absolventka programu Učitel naživo 2019–2021

„Symbolem Učitele naživo je pro mě od začátku obrovské nadšení, které je sdílené mezi mnou a spolužáky i mezi našimi průvodci. Moc si vážím toho, že se tady vlastně učím vzorem. Jsem ve skvěle fungující třídě, kde mám možnost zažívat z pohledu žáka všechno to, co se ve škole může dít a já se z toho můžu učit."

Podívejte se na celý Janin příběh.

Miroslava Bobáková, absolventka programu Učitel naživo 2018–2020

„Do Učiteľa naživo som sa prihlásila s túžbou dotknúť sa niečoho nového. Netušila som, že to tak výrazne zmení môj život. Na víkendových blokoch, reflektívnych seminároch a praxi sa učím rozumieť deťom a spôsobom, ako môžem zmysluplne poznávať seba a svet okolo. Zisťujem, ako môže učiteľ spoluvytvárať dobrú školu a fungujúcu triedu, ktorá patrí deťom. Učiteľ naživo ma zcitlivuje a mení - verím, že i v dobre pripravenú a vnímanú učiteľku.“

Jakub Trojovský, absolvent programu Učitel naživo 2018–2020

„Učitel naživo mi poskytuje velice cennou zpětnou vazbu o mně jako učiteli - jak učím, jak se učí žáci a kam se společně posouváme. Moderní metody a postupy v procesu učení zažíváme v Učiteli naživo na vlastní kůži. Velice oceňují možnost získané dovednosti ihned vyzkoušet přímo ve třídě s žáky.“

Petr Vrchota, absolvent programu Učitel naživo 2018–2020

„Díky Učiteli naživo jsem pochopil, že učení není o biflování informací, za které žák dostává známky. Mnohem víc jde o souvislosti, kvalitní vztahy a vedení žáků k odpovědnosti. V tomhle nacházím jako učitel smysl. Proto jsem tady.“

Aneta Gáborová, absolventka programu Učitel naživo 2018–2020

„V Učiteli naživo si na vlastní kůži zažívám, jak velký vliv má učitel na to, zda se děti ve škole cítí dobře nebo špatně. Zda se učí nebo ne. Výcvik mi zprostředkoval nejnovější poznatky
z neurovědy, díky kterým jsem přeformulovala své představy o tom, jak a kdy se děti učí.“

Hana Nezvedová, absolventka programu Učitel naživo 2018–2020

„Velký smysl mi dává důraz na rozsah praxe. Zkušený provázející učitel mi svěří svou třídu a já se s jeho dětmi pokouším pracovat podle zásad moderní výuky a vědeckých poznatků, které nám o víkendech předávají průvodci Učitele naživo. Poté výuku s provázejícím učitelem reflektujeme a přemýšlíme co fungovalo a co příště jinak. Chci být učitelkou, která je lidská a věří v potenciál dětí!“

Kateřina Bukovjanová, absolventka programu Učitel naživo 2017–2019, dříve pracovala jako novinářka a nyní učí český jazyk a občanskou výchovu na základní škole

„V Učiteli naživo jsem proto, že nechci učit jen tak nějak, ale chci učit nejlíp, jak to jde. Je mi jasné, že nejlepším učitelem se člověk nestane ze dne na den, že k tomu vede dlouhá cesta a že je to spousta práce. Tento svůj celoživotní proces jsem chtěla zahájit učením se od těch nejlepších.

Adéla Hánová, absolventka programu Učitel naživo 2017-2019

„Na vlastní kůži zjišťujeme, že zkušenost je nejúčinnější cesta k poznání. Ideály se nám zhmotňují
před očima a my máme energii se o ně pokoušet i v realitě. Naše pokusy pak reflektujeme, sdílíme
a nabíráme sílu a chuť na další.“

„Jsem moc vděčná za příležitost vyzkoušet si roli učitele/průvodce bez toho, aniž bych musela okamžitě opustit zaměstnání, ve kterém pracuji již dlouho. Přejít do školství si přeji již dlouho, nicméně přechody do odlišných pracovních odvětví nejsou snadné v případě, že nově přicházející člověk nemá žádné zkušenosti. Proto jsem velmi ráda za tuto roční zkušenost, během které mohu načerpat inspiraci, nápady, rady, znalosti od kvalitních učitelů a lektorů.

Je skvělé udělat si představu o tom, co všechno učitelství obnáší, o různých typech škol, o tom, jestli člověk vůbec má na to stát se dobrým učitelem - udělat si tuto představu v okamžiku, kdy ještě člověk nenaskočil do rozjetého vlaku, ale může se koukat kolem sebe a vše vstřebávat.

Podpora realizačního týmu, provázejícího učitele a kolegyně ve dvojici je naprosto skvělá, velmi mi pomáhá, stimuluje mne a žene mne dál, k lepším výsledkům. Je skvělé mít v počátcích této práce někoho, o koho se můžeme opřít, někoho, kdo nás podrží, pomůže nám, když je třeba. Je skvělé mít ve třídě víc párů očí a mluvit o tom, co se ve třídě děje. Přínos dlouhodobější spolupráce s kvalitními učiteli, kteří učí dlouhá léta, je naprosto nepopiratelný.

Učitel naživo mi dal také nový pohled na sebe sama, na mé schopnosti a dovednosti. Moje působení v rámci Učitele naživo mi dává smysl a moc mne baví. Zvyšuje moji efektivitu také v dalších oblastech mého života.

Marie Bukovjanová, absolventka programu Učitel naživo 2016–2017

Mirka Dřínková, absolventka programu Učitel naživo 2016–2017

„Za nejsilnější stránku považuji, že je to opravdu 'naživo'. Zkoušíme situace, sami učíme, jsme učeni, navštěvujeme školy. Děláme si přehled. Množství teorie, které to rámuje, je přiměřené, aby v tom návalu zážitků člověk neplaval, a zároveň jí není příliš, takže zůstává živá, užitná v učení i sebeučení.“

Jitka Majerová, absolventka programu Učitel naživo 2016–2017

„Nejsilnější stránkou jsou určitě praxe a bezpečné prostředí na pátečních setkáních.“

Ondřej Franta, absolvent programu Učitel naživo 2016–2017

„Baví mě to. Hodiny jsou praktické, smysluplné. Lektoři svůj obor znají a jsou všichni přátelští. Spolužáků je akorát. Je tu spousta dialogu.“

„Já neměl očekávání. Prostě jsem věděl, že to bude jiné, než co učení doposud. Prostě je to tu jako normální život a ne sešikované učení se nesmyslů, které nevyužiji. Prostě jestli je nějaký očekávání, tak učit se to k čemu něco je a to se zde děje. A to je paráda a mé očekávání je tím naplněno.“

Jana Horalová, absolventka programu Učitel naživo 2016–2017

„Výcvik je praktický, vedou ho zapálení odborníci plní energie, je smysluplný, nabízí široký rozhled. Opravdu se učíme jak učit.“

Anna Panochová, absolventka programu Učitel naživo 2016–2017

„Co se mi podařilo na sobě a svých dovednostech učitele zlepšit od začátku programu? Jsem si jistější v projevu před třídou a nenechám se hned vyvést z míry nečekanou odpovědí, která není k tématu. Lépe zvládám monitorovat celou třídu a tolik se nezaměřovat na jednotlivce. Snažím se více používat pravidlo, že děti se nejvíc naučí navzájem a nechávat je tak vysvětlovat/kontrolovat/navzájem si pomáhat - mimo jiné mi to ušetří práci. Více si uvědomuji, že dětem musím dávat jasné pokyny, na které jsou zvyklé a pro mě nejsou automatické („otevři sešit, vynech řádek, napiš datum“). Všímám si rozdílu mezi otevřenými a uzavřenými otázkami a snažím se používat ty otevřené, pokud je to jen možné. Snažím se s dětmi mluvit otevřeně a brát ohledy na jejich potřeby, pokud to nenarušuje výuku. Víc se zaměřuji na to, abych dětem vysvětlila, že nemáme soutěž, ale že se učíme a každému jde něco lépe a něco hůře a každý se jinak učí a je to v pořádku.

Trochu víc si hlídám čas, abych neměla v hodinách zbytečné prostoje. Pokud to jde, zadávám rychlým dětem jinou práci nebo je naopak nechávám pomáhat ostatním, co to potřebují.

Ohlasy provázejících učitelů

“Jakékoliv setkání v Učiteli naživo mi vždy dává energii a chuť pracovat ve škole lépe a efektivněji.”

„Učím párově moc ráda, je to výhoda. Jakákoliv příležitost učit párově mi vyhovuje. Je to motivace dostávat zpětné vazby. Je to pomoc pro mě.“

„Chci začínajícím učitelům ušetřit zkušenost na začátku, co jsem prožil sám. Začátek byl těžký. Chci jim ušetřit ty držkopády na začátku. Já v tom vidím obrovský smysl.“

„Můžu pomoct vést kolegu, můžeme spolu udělat větší a lepší věci. Baví mě to, že jsme dvě ve třídě.“

„Přítomnost studentky na mých hodinách mi přinesla několik pozitiv. Kromě toho, že mě přiměla více přemýšlet o připravovaných hodinách a volbě vhodných metod tak, aby to pro studentku bylo co nejpřínosnější, jsem se od ní naučila řadu nových postupů a metod k ozvláštnění výuky.“

„V čem vidím výhody a silné stránky programu Učitel naživo? Student má prostor ve škole 'nasbírat' spoustu zážitků, dojmů, zkušeností a není na to sám. Provázející učitel může obohatit studenta, žáky, sebe. Může se bavit, růst, reflektovat nahlas ve své škole. Ptát se. A jaké přínosy vnímám v přítomnosti studenta na hodinách? Provázející učitel se může bavit, růst, reflektovat nahlas mezi ostatními provázejícími učiteli. Ptát se. Veliká pomoc při vymýšlení nových úkolů do center aktivit a následné zpracování a spolupráce při realizaci a hodnocení. více individuální péče, nové typy úkolů, nový styl komunikace, inspirace do života.“

„Je to skvělá myšlenka! Pro studenty je praxe nezbytná.“

„Dobrá cesta, jak připravit nové učitele na vstup do škol (budou mít nejen odborné znalosti, ale budou znát i různá úskalí).“

„Je to nepostradatelná zkušenost pro budoucí učitele - studenty. Skvělá možnost pro pedagogy zažívat výuku v tandemu.“

„Student má okamžitou možnost vyzkoušet a osahat to, co se učí. Student schopný sebereflexe, má možnost (díky zapojení mentora) brzy objevit své silné a slabé stránky osobnostních předpokladů pro práci učitele. Tým lektorů na mě působí jako silné, motivované a o programu přesvědčené osobnosti.“

„Jaké přínosy vnímám v přítomnosti studenta na hodinách? Získal jsem nové, neotřelé nápady pro výuku. Hodiny mají rozdílnou dynamiku, což je vynikající. Mohu sledovat hodinu jako „zúčastněný pozorovatel“. Studenti mají možnost pracovat nejenom se mnou, ale s někým jiným, jehož metody nemusí být totožné. Tento fakt jednoznačně obohacuje výuku. Frekventanti kurzu se stali součástí pedagogického týmu na naší škole.“