Jak zvládat situaci ve školách.
Právě teď.

Chceme, aby se v českých školách učily naplno a s radostí všechny děti. I ty, které do svých škol nemůžou, protože je z nich vyhnala válka. Nabízíme podporu a inspiraci pro všechny učitele i jejich žáky.

Akce a setkání

Lepší škola 2022

Termín: 10/11/2022 | Kongresové centrum Praha
Téma: Škola jako úkol
Kapacita: 300 účastníků
Cena: 1700,- Kč (vč. DPH)

Český vzdělávací systém má za sebou náročné období pandemie a před sebou možná ještě náročnější s ohledem na dopady války na Ukrajině. V duchu motta Škola jako úkol nabízí konference zřizovatelům nejnovější data a analýzy a také zcela konkrétní příklady z praxe, které jim pomohou porozumět současným potřebám škol a vyrovnat se s výzvami, které před nimi stojí aktuálně i výhledově.

Setkání ředitelů škol a adaptačních koordinátorů k integraci dětí z Ukrajiny

Integrace velkého počtu ukrajinských dětí uprostřed pololetí školy staví do náročné situace. Podívejte se na záznam online setkání se zástupci škol a organizací, které už mají bohaté zkušenosti s integrací ukrajinských dětí.

Akce se konala 11/4/2022 | 17:00 - 19:00 (online přes Zoom)

Jako hosté se připojili:

Základní pomocníci v současné době nejistoty

Rozcestníky k tématu války na Ukrajině

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy přišlo s informační a metodickou pomocí týkající se vzdělávání a začleňování ukrajinských dětí do českého školství. Vše soustředí na webu https://www.edu.cz/ukrajina/

Přehledně strukturovaný rozcestník s praktickými odkazy objevíte i na stránkách Národního pedagogického institutu ČR - Informace pro školy k pomoci ukrajinským dětem.

Užitečný je také rozcestník Válka na Ukrajině na webu Člověka v tísni, nabízí materiály týkající se mimojiné migrace, autoritářství i emoční podpory žáků.Je zde několik kvalitně zpracovaných výukových lekcí souvisejících se současnou situací na východě Evropy.

Pomoc s orientací v materiálech dostupných offline i  online nabízí i Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v sekci Podpora pedagogů ve vzdělávání Ukrajinců.

Padlet ZŠ Kunratice s přehledně členěnými odkazy na zajímavé zdroje s názvem Náměty a materiály pro mluvení s dětmi o válce.

Lekce a materiály pro vaši výuku

Výukové lekce k okolnostem provázejícím válku na Ukrajině, na jejichž přípravě se podíleli absolventi programu Učitel naživo spolu s Českým rozhlasem:

Jeden svět na školách - doporučené lekce související s válkou na Ukrajině pro základní i střední školy, například devět lekcí k tématu Současná ruská propaganda z let 2015 až 2022.

Výukové lekce k válce na Ukrajině na webu Člověka v tísni:

Materiály na webu Občankáři – lekce Ukrajina, přednáška Orientace v ruské invazi na Ukrajině, lekce Obavy a strachy, metodika Ruské vojenské intervence, pracovní list Kdo a proč utíká?, výukový materiál Kdo si vede lépe - Informační válka v průběhu ruské agrese na Ukrajině, vzdělávací balíček Ukrajina a Rusko a další.

AUDIO: články týdeníku Respekt k tématu ukrajinské války, které geniálně namluvil herec Ivan Trojan.

Na webu Tajný učitel je učební materiál zaměřený na dezinformace Ruský útok na Ukrajinu z pohledu čtyř médií.

Ve výuce se dají samozřejmě využít i videa České televize umístěné na ČT EDU.

Různé programy a aktivity sestavené Ústředím Junáka - českého skauta pro jeho členy mohou být inspirativní pro všechny, viz článek na skautské Křižovatce. Na konci března Junák zveřejnil článek reflektující první zkušenosti s integrací ukrajinských dětí do skautských oddílů, kde je i odkaz na inspirativní metodiku k integraci dětí mezi skauty.

Na stránkách Paměti národa lze mezi příběhy pamětníků objevit mnohé osudy, které souvisí s Ukrajinou – cca 250 takových životních příběhů, včetně nahrávek.

V pořadu Jirka vysvětluje věci na Youtube je zajímavý materiál Jak poznat, že žijete v diktatuře.

Český rozhlas Radiožurnál zorganizoval 9. března historicky první dětskou tiskovku v ČR Dětská tisková konference k Ukrajině. Pozvání přijali Štěpán Vymětal - psycholog z Ministerstva vnitra, Petra Wünschová - psychoterapeutka z Centra LOCIKA, Richard Smejkal - Český červený kříž, Jakub Lucký - zahraniční redakce Českého rozhlasu a Natálie Dubanevičová - ukrajinská skautská vedoucí a dobrovolnice. Dne 25. dubna 2022 se uskutečnila druhá Dětská tisková konference k Ukrajině, tentokrát s Vítem Rakušanem, ministrem vnitra a místopředsedou Vlády ČR, Adrianou Černou z Člověka v tísni a dalšími.

Metodická pomoc pro pedagogy

Na Metodickém portálu RVP.CZ najdete odborný článek s názvem Odkazy na metodické materiály pro výuku k tématu válka na Ukrajině

Odkazy na zajímavé zdroje jsou i na webu zkola.cz v článku Metodické materiály a další podpora pro školy.

Centrum pro demokratické učení, o. p. s. zpracovalo lekce Jak mluvit se žáky o válce na Ukrajině (PDF).

Na stránkách spolku Junák - český skaut je článek (i s odkazem na záznam živého vysílání) na téma (Jak) mluvit s dětmi o válce? (materiál vznikl ve spolupráci s Centrem LOCIKA).

Webináře Vzdělávacího institutu Středočeského kraje, včetně záznamů z již proběhlých.

Podpora pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince na webu Národního pedagogického institutu ČR.

FSS MUNI katedra psychologie zveřejnila článek Jak můžeme pomoct dětem na prvním stupni ZŠ.

Krabička první záchrany pro učitele – první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě (PDF, NPI metodický materiál).

Materiály a užitečné nástroje pro ukrajinské děti

Ukrajinské ministerstvo školství v polovině března spustilo velký projekt na podporu vzdělávání v době války. Projekt Učení bez hranic nabízí ukrajinským žákům od 14. března možnost vzdělávání prostřednictvím televize a online platforem.

Užitečným nástrojem může být nepochybně i překladač ÚFAL Translator.

Zajímavým a široce využitelným pomocníkem může být i řada dokumentů na Google disku společnosti EDU INVEST, s.r.o., jedná se o fráze pro různé oblasti života. Existuje v česko-ukrajinské i ukrajinsko-české verzi.

Aplikace Včelka kompletně v ukrajinštině, i v české verzi. Čtení a cizí jazyky (angličtina, španělština, němčina) na interaktivní tabuli, počítači, tabletu i telefonu. Aplikace obzvláště vhodná pro děti s SPU a cizince.

Nakladatelství FRAUS v rámci pomoci v současné situaci zpřístupnil nabídku ukrajinských učebnic nakladatelství Ranok.

Web Učitelnice nabízí výukové materiály pro ukrajinské děti.

Mapy České republiky i Evropy v ukrajinštině a mnoho dalších využitelných kartografických materiálů v digitální i tištěné podobě objevíte na webu skolnimapy.cz v sekci Mapy Česka v ukrajinštině.

Materiály pro výuku češtiny určené na práci s dětmi z Ukrajiny od Centra pro integraci cizinců.

Aplikace Comenio má za cíl integrovat ukrajinské děti do české společnosti. Aplikace pomáhá bourat jazykovou bariéru, tím, že ukrajinské děti mohou posílat zprávy ve svém mateřském jazyce a tato zpráva lektorovi/učiteli/vedoucímu dojde již přeložena do češtiny.

Centrum Locika nabízí materiály Jak mluvit s dětmi o válce i Reakce dětí na katastrofickou událost i v ukrajinštině.

Další pomoc a odkazy, které mohou pomoci

Organizace PAQ Research, České priority a nezávislí autoři připravili studii k aktuálním výzvám spojeným s příchodem válečných uprchlíků z Ukrajiny s názvem Integrace ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+ a její shrnutí.

Nadační fond Děti Ukrajiny je český nadační fond zaměřený na výchovu a vzdělávání ukrajinských dětí do 17 let. Podpora vzniku jednotřídek s ukrajinskými dětmi.

Web, který umožňuje propojení zájemců o vzdělávání z řad uprchlíků se školou - Shkola | Pomoc při vzdělávání. Mapa zobrazuje školy, které mají volná místa a jsou připraveny vaše děti přijmout. Můžete se tak spojit přímo se školou ve vašem okolí.

Národní pedagogický institut ČR upozorňuje na možnosti:

  • mít na škole adaptačního koordinátora - pro nově příchozí děti cizince lze čerpat finanční podporu na někoho (buď člena pedagogického sboru školy, nebo i na externího spolupracovníka), kdo se dítěti bude ve škole věnovat nad rámec běžné výuky a pomůže mu s adaptací na nové prostředí;
  • možnost bezplatného tlumočení a překladů – pro školy, PPP a SPC nabízíme možnost bezplatného tlumočení pro komunikaci s rodiči i žáky, stejně jako překlad jakýchkoli materiálů (oficiálních dokumentů školy, dopisů rodičům, krátkých osobních vzkazů...).

Tématu se často věnuje i Informační centrum o vzdělávání EDUin, jejich články i archiv s průvodcem světem vzdělávání bEDUin mohou být v mnohém inspirativní. Sestavili například dokument prezentující cesty integrace ukrajinských žáků v zahraničí.

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání zřídila podstránku webu zaměřenou na pomoc učitelům i rodičům. Jedná se o materiály k duševnímu zdraví v ČJ i Ukrajinštině, kontakty na krizové interventy (pomoc pro školy zdarma), webináře pro učitele.

Web Inkluzivní škola.cz může být prospěšný při práci s češtinou jako druhým jazykem - více na podstránce Materiály k tématům kurikula ČDJ.

Nevládní nezisková organizace META podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a pracovní integraci. Formou sociální služby pomáhá rodinám zorientovat se v českém vzdělávacím systému. Realizuje kurzy češtiny různých formátů, zaměření a úrovní.

Video vytvořené spolkem ArsAnima, z.s. v rámci dokumentárního cyklu Život za zdí o projevech a terapii psychického traumatu s ukrajinskými titulky a komentářem, včetně odkazů na psychologickou pomoc, je možné volně přehrát zde.

Praktické rady, jak postupovat v případě zaměstnávání ukrajinských pracovníků z řad uprchlíků lze objevit na advokátním blogu Holubova.cz v článku Jste škola a chcete zaměstnat ukrajinského uprchlíka? Přinášíme návod, jak na to!

Informativní počty ukrajinských uprchlíků v obcích na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Projekt Uprchlíci vítejte pomáhá zprostředkovat kontakt mezi příchozími běženci a obyvateli ČR ve věci ubytování příchozích v českých rodinách.

Web pomoci ukrajinským uprchlíkům Naši Ukrajinci (jednak mohou oni poptávat práci, školu apod., jednak jim Češi mohou nabídnout konkrétní pomoc).