Staňte se součástí komunity zapálených

Lektorské týmy

Průvodci

Naši vedoucí lektoři programu, průvodci, patří ke špičce ve svém oboru. Vedou výuku a pečují o skupinu studentů po celou dobu programu podobně jako třídní učitel o třídu na základní nebo na střední škole.

Jitka Michnová
průvodkyně
Michal Dubec
průvodce
Zuzana Kročáková
průvodkyně
Alexis Katakalidis
průvodce
Radek Marušák
průvodce

Lektoři

Lektoři programu vedou vybrané specializované semináře pro studenty.

Zdeněk Dlabolalektor programů pro provázející učitele
Anna Pohanková
lektorka programů pro provázející učitele
Ivan Čermáklektor programů pro provázející učitele
Petr Albrecht
lektor,metoda Tváří v tvář historii
Eva Lukavská
lektorka programů pro provázející učitele
Ondřej Neumajer
lektor, digitální kompetence učitele
Gabriela Klečková
lektorka, didaktika anglického jazyka
Renata Vordová
lektorka, minimalizace šikany
Irena Dvořáková
lektorka,badatelská výuka fyziky

Podpůrné týmy

Mentoři

Mentoři programu podporují provázející učitele v jejich práci se studenty na praxích, hospitují ve vyučovacích hodinách vedených studenty a podporují spolupráci studentů a učitele na praxi.

Olga Králová
mentorka
Jiřina Sněhotová
mentorka
Petra Skalická
mentorka
Pavlína Seidlerová
mentorka

Kateřina
Vrtišková

Organizační zajištění

Hana Kasíková
odborný garant programu Učitel naživo
Anežka Všianská
koordinátorka praxí
Blanka Vaculík Pravdová
odborný garant
Alena Štvánová
koordinátorka praxí
Matouš Bořkovec
koordinace výcvikového týmu
Aneta Höschlová
koordinátorka praxí
Nataša Mazáčová
budování sítě škol
Hana Losenická
Koordinátorka praxí a péče o komunitu
Alena Gal
koordinátorka praxí
Kristina Česálková
podpora výcvikového týmu

Tým evaluace

Daniel Prokop
evaluace a analýzy
Michal Kunc
evaluace a analýzy
Barbora Zavadilová
evaluace a analýzy
Jan Vácha
evaluace a analýzy
Ondřej Neumajer
expert

Tým organizace

Martin Kozel
spoluředitel
Pavla Chlebounová
marketing a PR
Eva Štorková
péče o lidi
Libor Pospíšil
program Ředitel naživo
Jan Straka
spoluředitel
Radim Tuček
marketing a PR
Zuzana Bukovská
program Ředitel naživo
Kryštof Vosátka
spolupráce s partnery
Tomáš Přikryl
finanční ředitel
Laďka Hadravová
provoz organizace a péče o lidi
Klára Ondříčková
program Ředitel naživo
Jana Maluchová
spolupráce s partnery
Vlaďka Spilková
expertka
Kristýna Felcmanová
péče o lidi
Hana Krupanská
advokacie
Dominika Plochová
provoz organizace
Ondřej Neumajer
expert
Jana Jandová
péče o lidi
Ondřej Turek
projektový manažer
Anna Váradyová
provoz organizace

Správní a dozorčí rada

Braňo Jakabovič
předseda správní rady
Klára Rundová
členka správní rady
Ivana Janečková
členka správní rady
Kristýna Felcmanová
členka správní rady
Karel Valo
člen dozorčí rady

Expertní rada

prof. Vladimíra Spilková
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice – předsedkyně expertní rady a mj. expertkou Národního akreditačního úřadu

prof. Milan Pol
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

prof. Karel Rýdl
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice

prof. Tomáš Janík
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

doc. Leoš Dvořák
Katedra didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy

doc. Jana Straková
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání UK

doc. Hana Kasíková
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, odbornice na kooperativní učení

prof. Iva Stuchlíková
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

doc. Jana Kratochvílová
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

doc. Radim Šíp
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

doc. Bohumíra Lazarová
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

prof. Stanislav Štech
Univerzita Karlova v Praze

prof. Hana Lukášová
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Pavel Vacek
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Ondřej Neumajer
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

doc. Josef Valenta
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

doc. Tomáš Kasper
Katedra pedagogiky a psychologie Technické univerzity v Liberci

Mgr. Tomáš Zatloukal
Česká školní inspekce

doc. Michaela Píšová
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

doc. Anna Tomková
Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze

Vít Beran
Ředitel ZŠ Kunratice

Provázející učitelé ve školním roce 2019/2020

Eva Hilčerová
ZŠ Kunratice

Jitka Hřebecká
Církevní ZŠ a MŠ Archa

Alena Knotková
ZŠ Duhovka

Renata Řimnáčová
ZŠ Dědina

Václav Brdek
Gymnázium Mensa

Olga Doležalová
ZŠ a MŠ Na Beránku

Hana Kotíková
ZŠ Montessori Kladno

Iva Sadílková
Církevní ZŠ a MŠ Archa

Miroslava Kellovská
ZŠ a MŠ Na Beránku

Martina Macháčková
ZŠ Kunratice

Tomáš Stehno
ZŠ a MŠ Angel

Kateřina Círová
ZŠ Kunratice – Praha

Věra Konůpková
Montessori ZŠ Archa

Monika Majerová
ZŠ Campanus

Magda Špačková
ZŠ a MŠ Kladno

Ondřej Švorc
Malostranské gymnázium

Martin Bořkovec
Gymnázium Oty Pavla

Zdeněk Dvořák
ZŠ a MŠ Ohradní

Šárka Holečková
ZŠ Stehelčeves

Jiří Ratajík
Lauderovy školy

Pavla Syllová
ZŠ a MŠ Kladno

Romana Šilová
ZŠ Průhonice

Jaroslav Tomeš
Gymnázium Jana Nerudy

Aleš Vohnický
ZŠ a MŠ Ohradní

Antonín Blomann
Malostranské gymnázium

Jakub Doležal
Naše škola Praha

Ladislava Havelková
Gymnázium Botičská

Jan Kapitola
Naše škola Praha

Renáta Rejmíšová
Gymnázium Jana Nerudy

Michaela Šédová
Gymnázium Thomase Manna

Marie Veverová
Mensa Gymnázium

Martina Žďárská
Křesťanské gymnázium

Informace pro zájemce o roli provázejícího učitele naleznete v sekci pro učitele.

Absolventi ročníku 2017-2019

Matouš Bořkovec
absolvent
Matouš Bořkovec
absolvent
Aneta Hrdinová
absolventka
Aneta Hrdinová
absolventka
Tereza Minářová
absolventka
Tereza Minářová
absolventka
Lenka Procházková
absolventka
Lenka Procházková
absolventka
Josef Blažejovský
absolvent
Josef Blažejovský
absolvent
Tomáš Kočnar
absolvent
Tomáš Kočnar
absolvent
Štěpán Moravec
absolvent
Štěpán Moravec
absolvent

Miroslav Procházka

Kateřina Bukovjanová
absolventka
Kateřina Bukovjanová
absolventka

Lucie
Kotlínová

Klára Mušková
absolventka
Klára Mušková
absolventka
Jakub Stránský
absolvent
Jakub Stránský
absolvent
Helena Cuřínová
absolventka
Helena Cuřínová
absolventka
Luboslava Kralová
absolventka
Luboslava Kralová
absolventka
Petr Pánek
absolvent
Petr Pánek
absolvent
Kateřina Svobodová
absolventka
Kateřina Svobodová
absolventka
Adéla Hánová
absolventka
Adéla Hánová
absolventka
Klára Krausová
absolventka
Klára Krausová
absolventka
Barbora Pincová
absolventka
Barbora Pincová
absolventka
Pavel Šalom
absolvent
Pavel Šalom
absolvent

Absolventi ročníku 2016-2017

Marie Bukovjanová
absolventka
Marie Bukovjanová
absolventka
Zuzana Housková
absolventka
Zuzana Housková
absolventka
Jitka Majerová
absolventka
Jitka Majerová
absolventka
Mirka Dřínková
absolventka
Mirka Dřínková
absolventka
Tomáš Kotlant
absolvent
Tomáš Kotlant
absolvent
Anna Panochová
absolventka
Anna Panochová
absolventka
Ondřej Franta
absolvent
Ondřej Franta
absolvent
Pavel Kraemer
absolvent
Pavel Kraemer
absolvent
Jitka Procházková
absolventka
Jitka Procházková
absolventka
Marie Galatíková
absolventka
Marie Galatíková
absolventka
Eva Kotlánová
absolventka
Eva Kotlánová
absolventka
Hana Vacková
absolventka
Hana Vacková
absolventka
Jana Horalová
absolventka
Jana Horalová
absolventka
Dana Koutecká
absolventka
Dana Koutecká
absolventka
Teodora Volková
absolventka
Teodora Volková
absolventka