Staň se součástí komunity zapálených

Lektorské týmy

Průvodci

Jitka Michnová
průvodkyně
Michal Dubec
průvodce
Zuzana Kročáková
průvodkyně
Alexis Katakalidis
průvodce
Radek Marušák
průvodce

Lektoři

Irena Dvořáková
lektorka
Eva Lukavská
lektorka programů pro provázející učitele
Gabriela Klečková
lektorka
Petr Albrecht
lektor
Zdeněk Dlabolalektor programů pro provázející učitele
Ivan Čermáklektor programů pro provázející učitele

Podpůrné týmy

Mentoři

Jiřina Sněhotová
mentorka
Petra Skalická
mentorka
Pavlína Seidlerová
mentorka

Kateřina
Vrtišková

Olga Králová
mentorka
Renata Vordová
mentorka

Organizační zajištění

Hana Kasíková
odborný garant programu Učitel naživo
Hana Kuzníková
koordinátorka praxí
Blanka Vaculík Pravdová
odborný garant
Matouš Bořkovec
koordinace výcvikového týmu
Nataša Mazáčová
budování sítě škol
Alena Gal
koordinátorka praxí

Tým evaluace

Daniel Prokop
evaluace a analýzy
Michal Kunc
evaluace a analýzy
Lenka Štěpánová
analytička
Tomáš Rábek
analytik
Barbora Zavadilová
evaluace a analýzy

Tým organizace

Martin Kozel
spoluředitel
Ondřej Neumajer
expert
Nikola Rumpli
provoz organizace
Jana Jandová
péče o lidi
Jan Straka
spoluředitel
Laďka Hadravová
provoz organizace a péče o lidi
Marie Vybíhalová
provoz organizace
Kristýna Felcmanová
péče o lidi
Petra Tvrzová
provozní ředitelka
Kryštof Vosátka
spolupráce s partnery
Ondřej Turek
létající projektový manažer
Hana Krupanská
advokacie
Hana Krupanská
advokacie
Tomáš Přikryl
finanční ředitel
Jana Maluchová
spolupráce s partnery
Anna Pohanková
péče o lidi
Libor Pospíšil
program Ředitel naživo
Vlaďka Spilková
expertka
Pavla Chlebounová
marketing a PR
Alena Štvánová
péče o lidi
Zuzana Bukovská
program Ředitel naživo

Správní a dozorčí rada

Tomáš Janeček
předseda správní rady
Vladimír Srb
člen správní rady
Braňo Jakabovič
člen správní rady
Karel Valo
člen dozorčí rady

Expertní rada

prof. Vladimíra Spilková
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice – předsedkyně expertní rady

prof. Milan Pol
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Vít Beran
Ředitel ZŠ Kunratice

prof. Karel Rýdl
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice

doc. Leoš Dvořák
Katedra didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy

doc. Jana Straková
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání UK

doc. Hana Kasíková
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

prof. Iva Stuchlíková
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

doc. Jana Kratochvílová
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

doc. Radim Šíp
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

doc. Bohumíra Lazarová
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

prof. Stanislav Štech
Univerzita Karlova v Praze

prof. Hana Lukášová
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Pavel Vacek
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Ondřej Neumajer
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

doc. Josef Valenta
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

doc. Tomáš Kasper
Katedra pedagogiky a psychologie Technické univerzity v Liberci

doc. Michaela Píšová

Mgr. Tomáš Zatloukal
Česká školní inspekce

Provázející učitelé ve školním roce 2019/2020

Eva Hilčerová
ZŠ Kunratice

Jitka Hřebecká
Církevní ZŠ a MŠ Archa

Alena Knotková
ZŠ Duhovka

Renata Řimnáčková
ZŠ Dědina

Václav Brdek
Gymnázium Mensa

Olga Doležalová
ZŠ a MŠ Na Beránku

Hana Kotíková
ZŠ Montessori Kladno

Iva Sadílková
Církevní ZŠ a MŠ Archa

Miroslava Kellovská
ZŠ a MŠ Na Beránku

Martina Macháčková
ZŠ Kunratice

Tomáš Stehno
ZŠ a MŠ Angel

Kateřina Círová
ZŠ Kunratice – Praha

Věra Konůpková
Montessori ZŠ Archa

Monika Majerová
ZŠ Campanus

Magda Špačková
ZŠ a MŠ Kladno

Ondřej Švorc
Malostranské gymnázium

Martin Bořkovec
Gymnázium Oty Pavla

Zdeněk Dvořák
ZŠ a MŠ Ohradní

Šárka Holečková
ZŠ Stehelčeves

Jiří Ratajík
Lauderovy školy

Pavla Syllová
ZŠ a MŠ Kladno

Romana Šilová
ZŠ Průhonice

Jaroslav Tomeš
Gymnázium Jana Nerudy

Aleš Vohnický
ZŠ a MŠ Ohradní

Antonín Blomann
Malostranské gymnázium

Jakub Doležal
Naše škola Praha

Ladislava Havelková
Gymnázium Botičská

Jan Kapitola
Naše škola Praha

Renáta Rejmíšová
Gymnázium Jana Nerudy

Michaela Šédová
Gymnázium Thomase Manna

Marie Veverová
Mensa Gymnázium

Martina Žďárská
Křesťanské gymnázium

Informace pro zájemce o roli provázejícího učitele naleznete v sekci pro učitele.

Absolventi ročníku 2017-2019

Matouš Bořkovec
absolvent
Matouš Bořkovec
absolvent
Aneta Hrdinová
absolventka
Aneta Hrdinová
absolventka
Tereza Minářová
absolventka
Tereza Minářová
absolventka
Lenka Procházková
absolventka
Lenka Procházková
absolventka
Josef Blažejovský
absolvent
Josef Blažejovský
absolvent
Tomáš Kočnar
absolvent
Tomáš Kočnar
absolvent
Štěpán Moravec
absolvent
Štěpán Moravec
absolvent

Miroslav Procházka

Kateřina Bukovjanová
absolventka
Kateřina Bukovjanová
absolventka

Lucie
Kotlínová

Klára Mušková
absolventka
Klára Mušková
absolventka
Jakub Stránský
absolvent
Jakub Stránský
absolvent
Helena Cuřínová
absolventka
Helena Cuřínová
absolventka
Luboslava Kralová
absolventka
Luboslava Kralová
absolventka
Petr Pánek
absolvent
Petr Pánek
absolvent
Kateřina Svobodová
absolventka
Kateřina Svobodová
absolventka
Adéla Hánová
absolventka
Adéla Hánová
absolventka
Klára Krausová
absolventka
Klára Krausová
absolventka
Barbora Pincová
absolventka
Barbora Pincová
absolventka
Pavel Šalom
absolvent
Pavel Šalom
absolvent

Absolventi ročníku 2016-2017

Marie Bukovjanová
absolventka
Marie Bukovjanová
absolventka
Zuzana Housková
absolventka
Zuzana Housková
absolventka
Jitka Majerová
absolventka
Jitka Majerová
absolventka
Mirka Dřínková
absolventka
Mirka Dřínková
absolventka
Tomáš Kotlant
absolvent
Tomáš Kotlant
absolvent
Anna Panochová
absolventka
Anna Panochová
absolventka
Ondřej Franta
absolvent
Ondřej Franta
absolvent
Pavel Kraemer
absolvent
Pavel Kraemer
absolvent
Jitka Procházková
absolventka
Jitka Procházková
absolventka
Marie Galatíková
absolventka
Marie Galatíková
absolventka
Eva Kotlánová
absolventka
Eva Kotlánová
absolventka
Hana Vacková
absolventka
Hana Vacková
absolventka
Jana Horalová
absolventka
Jana Horalová
absolventka
Dana Koutecká
absolventka
Dana Koutecká
absolventka
Teodora Volková
absolventka
Teodora Volková
absolventka