Staň se součástí komunity zapálených

Lektorský tým

Jitka Michnová
průvodkyně
Jana Kargerová
mentorka
Zdeněk Dlabolamentor
Gabriela Klečková
lektorka
Michal Dubec
průvodce
Olga Králová
mentorka
Jindřich Kitzberger
lektor
Hana Košťálová
lektorka
Blanka Vaculík Pravdová
průvodkyně
Jiřina Sněhotová
mentorka
Hana Kasíková
lektorka
Zuzana Kročáková
průvodkyně
Pavlína Seidlerová
mentorka
Petr Albrecht
lektor
Alexis Katakalidis
průvodce
Anna Pohanková
mentorka
Irena Dvořáková
lektorka

Tým organizace

Martin Kozel
spoluředitel
Kryštof Vosátka
spolupráce s partnery
Kristýna Felcmanová
péče o lidi
Marie Vybíhalová
provoz organizace
Jan Straka
spoluředitel
Libor Pospíšil
program Ředitel naživo
Alena Štvánová
péče o lidi
Zuzana Bukovská
program Ředitel naživo
Vlaďka Spilková
expertka
Daniel Pražák
organizace a podpora
Nataša Mazáčová
koordinátorka praxí
Lenka Štěpánová
analytička
Laďka Hadravová
provoz organizace a péče o lidi
Ondřej Neumajer
expert
Alena Gal
koordinátorka praxí
Pavla Chlebounová
marketing a PR
Matouš Bořkovec
koordinace výcvikového týmu
Barbora Zavadilová
koordinátorka praxí
Ondřej Turek
létající projektový manažer

Správní a dozorčí rada

Tomáš Janeček
předseda správní rady
Vladimír Srb
člen správní rady
Braňo Jakabovič
člen správní rady
Jan Baláč
člen dozorčí rady

Expertní rada

prof. Vladimíra Spilková
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice – předsedkyně expertní rady

prof. Milan Pol
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Vít Beran
Ředitel ZŠ Kunratice

prof. Karel Rýdl
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice

doc. Leoš Dvořák
Katedra didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy

doc. Jana Straková
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání UK

doc. Hana Kasíková
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

prof. Iva Stuchlíková
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

doc. Jana Kratochvílová
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

doc. Radim Šíp
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

doc. Bohumíra Lazarová
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

prof. Stanislav Štech
Univerzita Karlova v Praze

prof. Hana Lukášová
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Pavel Vacek
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Ondřej Neumajer
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

doc. Josef Valenta
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

doc. Michaela Píšová

Mgr. Tomáš Zatloukal
Česká školní inspekce

Provázející učitelé ve školním roce 2018/2019

Kateřina Círová
ZŠ Kunratice – Praha

Eva Hilčerová
ZŠ Kunratice

Jitka Hřebecká
Církevní ZŠ a MŠ Archa

Martina Macháčková
ZŠ Kunratice

Renáta Řimnáčová
ZŠ Dědina

Iva Sadílková
Církevní ZŠ a MŠ Archa

Monika Majerová
ZŠ Campanus

Alena Knotková
ZŠ Duhovka

Eva Chaloupková
ZŠ a MŠ Kladno

Josef Kvasničák
Gymnázium Jana Keplera

Lenka Krčálová
ScioŠkola Praha 11

Magda Špačková
ZŠ a MŠ Kladno

Monika Majerová
ZŠ Campanus

Ondřej Švorc
Malostranské gymnázium

Tereza Eiseltová
ZŠ a MŠ Na Beránku

Tereza Steidlová
ZŠ a MŠ Kladno

Věra Konůpková
Montessori ZŠ Archa

Blanka Pešoutová
Gymnázium Jana Keplera

Hana Kotíková
ZŠ a MŠ Kladno

Jitka Pokorná
ZŠ Mohylová

Karin Korčáková
ZŠ a MŠ Na Beránku

Miroslava Kellovská
ZŠ a MŠ Na Beránku

Olga Doležalová
ZŠ a MŠ Na Beránku

Renata Řimnáčková
ZŠ Dědina

Tereza Olšinová
ZŠ Kunratice

Tomáš Stehno
ZŠ a MŠ Angel

Václav Brdek
Gymnázium Mensa

Zdeňka Hlavizňová
Gymnázium Evolution

Informace pro zájemce o roli provázejícího učitele naleznete v sekci pro učitele.

Absolventi

Marie Bukovjanová
absolvent
Marie Bukovjanová
absolvent
Jana Horalová
absolvent
Jana Horalová
absolvent
Dana Koutecká
absolvent
Dana Koutecká
absolvent
Mirka Dřínková
absolvent
Mirka Dřínková
absolvent
Zuzana Housková
absolvent
Zuzana Housková
absolvent
Jitka Majerová
absolvent
Jitka Majerová
absolvent
Ondřej Franta
absolvent
Ondřej Franta
absolvent
Anna Panochová
absolvent
Anna Panochová
absolvent
Teodora Volková
absolvent
Teodora Volková
absolvent
Pavel Kraemer
absolvent
Pavel Kraemer
absolvent
Eva Kotlánová
absolvent
Eva Kotlánová
absolvent
Jitka Procházková
absolvent
Jitka Procházková
absolvent
Marie Galatíková
absolvent
Marie Galatíková
absolvent
Tomáš Kotlant
absolvent
Tomáš Kotlant
absolvent
Hana Vacková
absolvent
Hana Vacková
absolvent