Tým organizace

Vedení

Martin Kozel
ředitel
Kryštof Vosátka
člen vedení
Fundraising
Jan Straka
spoluzakladatel ačlen vedení
Radim Tuček
člen vedení
Marketing
Blanka Vaculík Pravdová
členka vedení
Strategie priority Učitel
Matouš Bořkovec
člen vedení
Strategie priority Učitel
Anna Pohanková
členka vedení
Péče o lidi

Kdo pečuje o naše dárce

Tereza Špalková
spolupráce s partnery
Bára Kamarytová
spolupráce s partnery

Kdo jedná s klíčovými institucemi

Kateřina Konrádová
advokacie
Vlaďka Spilková
expertka
Anna Francová
advokacie
Nicole Martincová
advokacie
Daša Gardošíková
advokacie
Ondřej Neumajer
expert

Kdo zjišťuje a zkoumá důležitá data

Barbora Zavadilová
evaluace a analýzy
Daniel Prokop
evaluace a analýzy
Michal Kunc
evaluace a analýzy
Jana Korábová
evaluace a analýzy

Kdo zajišťuje, že jsme vidět a slyšet

Pavla Chlebounová
marketing a PR
Anna Francová
marketing a PR
Jana Lhotáková
marketing a PR

Kdo se o nás stará

Jana Jandová
péče o lidi
Laďka Hadravová
péče o lidi
Jana Maluchová
péče o lidi

Kdo zajišťuje pohodlí kanceláře a chod organizace

Dominika Plochová
provoz organizace
Anna Váradyová
provoz organizace
Ondřej Turek
projektový manažer
Jitka Havlová
finance

Kdo propojuje vzdělavatele a vytváří prostor pro jejich spolupráci

Hana Krupanská
komunita vzdělavatelů
Jitka Michnová
komunita vzdělavatelů
Blanka Vaculík Pravdová
komunita vzdělavatelů
Alžběta Löblová
komunita vzdělavatelů

Tým programu Učitel naživo

Alena Štvánová
koordinátorka praxí
Aneta Höschlová
koordinátorka praxí
Hana Losenická
koordinátorka praxí a podpory pro provázející učitele a absolventy
Hana Kasíková
odborný garant programu

Tým průvodců programu Učitel naživo

Alexis Katakalidis
Vedoucí týmu Průvodců
Ivan Čermák
Průvodce
Jitka Michnová
Průvodkyně
Lenka Procházková
Průvodkyně
Michal Dubec
Průvodce
Radek Marušák
Průvodce
Jan Šimek
Průvodce

Prohlédněte si složení celého týmu programu Učitel naživo:

Tým programu Ředitel naživo

Libor Pospíšil
ředitel programu
Zuzana Bukovská
program Ředitel naživo
Klára Ondříčková
program Ředitel naživo
Zuzana Šafránková
program Ředitel naživo
Kristýna Sovinská
program Ředitel naživo

Tým průvodců programu Ředitel naživo

Prohlédněte si složení celého týmu průvodců:

Správní a dozorčí rada

Braňo Jakabovič
předseda správní rady
Klára Rundová
členka správní rady
Ivana Janečková
členka správní rady
Kristýna Felcmanová
členka správní rady
Karel Valo
člen dozorčí rady

Expertní rada

prof. Vladimíra Spilková
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice – předsedkyně expertní rady a mj. expertkou Národního akreditačního úřadu

prof. Milan Pol
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

prof. Karel Rýdl
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice

prof. Tomáš Janík
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

doc. Leoš Dvořák
Katedra didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy

doc. Jana Straková
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání UK

doc. Hana Kasíková
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, odbornice na kooperativní učení

prof. Iva Stuchlíková
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

doc. Jana Kratochvílová
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

doc. Radim Šíp
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

doc. Bohumíra Lazarová
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

prof. Stanislav Štech
Univerzita Karlova v Praze

prof. Hana Lukášová
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Pavel Vacek
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Ondřej Neumajer
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

doc. Josef Valenta
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

doc. Tomáš Kasper
Katedra pedagogiky a psychologie Technické univerzity v Liberci

Mgr. Tomáš Zatloukal
Česká školní inspekce

doc. Michaela Píšová
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

doc. Anna Tomková
Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze

Vít Beran
Ředitel ZŠ Kunratice