Program Ředitel naživo

Kristýna Sovinská

V Učiteli naživo jsem součástí týmu Ředitel naživo, který připravuje program pro ředitele. V týmu jsem na pozici Manažerky klíčové spolupráce a udržuji strategická partnerství
s důležitými iniciativami a institucemi v českém vzdělávání.
V poslední řadě se spolu s ostatními starám o high level cíle, aby to, čemu v organizaci věříme, mělo co největší dopad na české školství, vzdělávání dětí a tím pádem na celou českou společnost.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Jsem nadšená, že organizace Učitel naživo a program Ředitel naživo jsou na cestě k zásadnímu ovlivnění systému českého vzdělávání. Mám radost, že v celé organizaci je prioritou pozitivní dopad výuky na každé dítě ve škole. Ze své praxe jsem si vědoma, že osobnost ředitele a učitele má naprosto zásadní vliv na děti a jejich radost z učení a z pobytu ve škole. Proto jsem v Učiteli naživo, kde se odehrávají inovativní procesy a jejich dopad je vidět, slyšet a přináší radost všem, kdo zde pracují, a všem, kdo se programů účastní!

Co mi dělá radost?

Práce s předškolními dětmi, multikulturní vzdělávání, moje dcera, pobyt v přírodě, plavání, běh, longboard, výtvarné umění, kreativní autorské psaní knih a povídek a také četba tlustých knih, především detektivek.

Zkušenosti a vzdělání

 • 2017 - 2021 Ředitelka soukromé česko-anglické Třebešín mateřské školy s.r.o.

 • 2017 Učitelka v mateřské škole Březová Oleško

 • 2011 - 2014 Učitelka v mateřské škole Vestec o.p.s.

 • 2015 - 2016 Lektorka v rodinném centru Baráček

 • 2013 - 2014 Manažerský asistent a projekt manažer v kurzech terapeutických výcviků

 • 2007 Učitelka Výtvarné výchovy a Anglického jazyka na ZŠ Karla Čapka

 • 2007 - 2011 Studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obor Výtvarná Výchova se zaměřením na vzdělávání, studium úspěšně ukončeno v roce 2011 Bakalářským titulem

 • 2002 - 2006 Studium na Střední výtvarné škole a Vyšší odborné škole Václava Hollara, obor Propagační výtvarnictví

 • 2017 - 2018 Studium na Střední škole Bean, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Ostatní kurzy a projekty

 • Vzdělávací kurz: Plánování v každodenní práci předškolního pedagoga – jak plánovat, realizovat a vyhodnocovat obsah předškolního vzdělávání
 • Vzdělávací program: Kroky k efektivní pedagogické komunikaci: Asertivita v prostředí mateřské školy
 • Vzdělávací program: Jazyk a řeč v mateřské škole
 • Vzdělávací program: Sociální dovednosti předškolního pedagoga I. + II.
 • Vzdělávací akreditovaný program : Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi
 • Pravidelná školení v první pomoci: „První pomoc u dětí“
 • Vzdělávací program na podporu výchovy ke správné výživě dětí
  a mládeže
 • Pravidelná účast na školeních a přednáškách pro ředitele mateřských škol