Koordinátorka praxí

Markéta Hodačová

V Učiteli naživo jsem součástí organizačního týmu výcviku. Koordinuji praxe na školách a pečuji o studenty.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Potřebuji, aby mi práce, které se věnuji, přinášela smysl a radost. Protože jsem v minulosti pracovala s pedagogy při jejich dalším vzdělávání, měla jsem příležitost poznat, jak moc chybí začínajícím učitelům praktické zkušenosti a kolegiální podpora. Byla jsem nadšená, když jsem zjistila, jak pečlivě a promyšleně probíhá příprava studentů v programu Učitel naživo. Motivuje mě být součástí týmu, který se stará o přípravu budoucích učitelů, lidí, kteří ovlivní stovky žáků v českých školách. Myslím, že celou společnost by měla zajímat kvalita školství, to, aby se děti chtěly učit, měly dobré a bezpečné vztahy ve třídě, aby se do školy těšily. V úrovni školství je přece budoucnost nás všech. Organizace Učitel naživo se snaží o systémovou změnu ve vzdělávání pedagogů a pro mě je ctí, že u toho mohu být.

Co mi dělá radost?

Radost mi vždy udělá setkání s přáteli a společné inspirativní rozhovory. Baví mě chodit městem a fotit architekturu nebo vyjet do přírody. Náladu mi vždycky zlepší oblíbená hudba a dobré jídlo.

Zkušenosti a vzdělání

  • 3 roky v pozici vedoucí Centra vzdělávání, Magdaléna o.p.s.

  • 5 let jako projektová manažerka a lektorka programů prevence RCH pro pedagogy v Magdaléna, o.p.s.

  • 1 rok jako projektová manažerka na MVČR

  • Celkem 10 let v přímé práci s klienty služeb sociální rehabilitace

 

  • Bakalářský titul z Univerzity Hradec Králové v oboru Sociální patologie a prevence

  • Motivační rozhovory, pod vedením PhDr. Jana Soukupa, Ph.D.

  • Komplexní krizová intervence, Remedium Praha

  • Specializační studium pro metodiky prevence, Magdaléna, o.p.s.

  • A mnoho dalších krátkodobých vzdělávacích kurzů zaměřených na oblast sociální práce a prevence sociálně patologických jevů.