Koordinátorka mentorského týmu

Nataša Mazáčová

V Učiteli naživo jsem součástí týmu programu Učitel naživo a věnuji se především oblasti koordinace praxí studentů, realizaci exkurzí a podpoře spolupráce s tréninkovými školami. Zároveň se setkávám se studenty a jejich provázejícími učiteli ve školách v roli mentora.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Většinu svého profesního života se věnuji přípravě studentů na jejich cestě „stávání se učitelem“. Práce v Učiteli naživo je pro mne osobně pokračováním této cesty v týmu s nadšenými, moudrými a
inspirativními lidmi, s kterými mohu sdílet svoje znalosti a zkušenosti z provázení studentů učitelství.

Jsem přesvědčena, že zvyšováním úrovně profesních kompetencí studentů – budoucích učitelů - cestou posilování významu reflektované praxe, integrace teoretické přípravy s reflektivně pojatou praxí na školách, je významně podporována i úroveň vzdělávání žáků na školách.

Těší mne společná práce týmu s vedením a učiteli našich spolupracujících škol na naplňování vize a hodnot projektu.

Co mi dělá radost?

Každý nový den prožitý spolu s mými blízkými ve skvělé rodině, s pozitivně naladěnými kolegy, s kterými se mohu učit nové věci a podporovat druhé, radostné zážitky z prostředí škol….

Stále více se také těším z toho, když mohu být v pohybu v přírodě, nejraději na horách, nebo s přáteli za hranicemi všedních dnů třeba na kololodi, plující mezi chorvatskými ostrovy, či v pohodových českých lázních. Užívám si také práce na naší zahradě nebo se raduji z pravidelných procházek s naším energickým erdelteriérem.

Zkušenosti a vzdělání

 • Studium na Střední pedagogické škole v Litomyšli, obor vychovatelství
 • Studium na Pedagogické fakultě UK v Praze, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
 • pro 2. a 3. stupeň studijní aprobace pedagogika - ruský jazyk.
 • Doktorát z pedagogiky
 • Učitelka na ZŠ – 2. stupeň
 • Odborná asistentka na katedře pedagogiky, Pedagogická fakulta UK v Praze.
 • Učitelka společenskovědních předmětů (pedagogika, didaktika, psychologie a občanská nauka) na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze
 • Obhájení doktorské práce na téma „Pedagogické dovednosti studenta učitelství a možnosti jejich rozvíjení“, udělen vědecký titul doktor (Ph.D.).
 • Odborná asistentka na katedře učitelství, Husitská teologická fakulta UK v Praze
 • Odborná asistentka na katedře primární pedagogiky, Pedagogická fakulta UK v Praze.
 • Vedoucí Střediska pedagogické praxe, Pedagogická fakulta UK v Praze

Další pedagogická činnost

 • Vedení doktorandů na Pedagogické fakultě UK Praha
 • Výuka v celoživotních formách vzdělávání na Pedagogické fakultě UK Praha
 • Lektor vzdělávacích programů ve VISK, IPPP, NUV

Absolvované kurzy

 • Kurz Učitel koučem – akreditovaný vzdělávací cyklus v Koučink akademii Libchavy
 • Kurz Pedagog mentorem – akreditovaný vzdělávací cyklus v Koučink akademii Libchavy
 • Mentorský kurz – Otevíráme dveře pro mentory – JOB spolek pro inovace Týniště nad Orlicí
 • Zkouška mentora - JOB spolek pro inovace Týniště nad Orlicí

Zapojení do projektů

Řešitelka:

 • Rozvojový projekt MŠMT - Rozvíjení didaktických dovedností studentů učitelství
 • Grant FRVŠ: Rozvíjení didaktických kompetencí studentů učitelství (2006).
 • Rozvojový projekt MŠMT- Portfolio studenta jako cesta rozvoje profesních dovedností v měnící
 • se škole
 • Rozvojový projekt MŠMT - Didaktické aspekty využití ICT v procesu přípravy budoucích učitelů
 • Projekt Vzdělání21

Spoluřešitelka:

 • Výzkumný záměr na Pedagogické fakultě UK Praha: „Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání“
 • Projekt Cesta ke kvalitě – NUOV – Rámec profesních kvalit učitele
 • Profesní vzdělávání – Škola 21, grantový projekt Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji
 • Projekt OPPA Koncepce a ověření nového modelu klinické školy v procesu pregraduální přípravy studentů učitelství

Publikace – výběr

 • MAZÁČOVÁ, N. Rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství v průběhu klinického semestru. In. Švec, V.: Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. Brno, Paido, 2000,
 • MAZÁČOVÁ, N. Učební úlohy jako inovativní prvek ve výuce obecné didaktiky a pedagogické praxe. In Spilková, V. a kol.: Současné proměny vzdělávání učitelů, Brno, Paido 2004,
 • MAZÁČOVÁ, N. Vybrané pedagogické inovace – studijní text pro distanční studium. Praha, Pedagogická fakulta UK, 2008.
 • MAZÁČOVÁ, N. Zkušenosti s utvářením didaktických znalostí obsahu u studentů učitelství. In JANÍK, T. a kol. Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. Brno: Paido, 2009
 • MAZÁČOVÁ, N.: Rámec profesních kvalit učitele, In Tomková A. a kol. Rámec profesních kvalit učitele, Praha NUV, 2012
 • MAZÁČOVÁ, N.: Nástroj komplexního hodnocení a sebehodnocení kvality práce učitele – cesta profesního rozvoje učitele, In Kohnová, Jana et al. Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2012.
 • SPILKOVÁ, V., TOMKOVÁ, A., MAZÁČOVÁ, N., KARGEROVÁ, J. a kol. Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů. Praha: 2015
 • MAZÁČOVÁ, N. Vybrané pedagogické inovace – studijní text pro distanční studium. Praha, Pedagogická fakulta UK, 2008.