členka vedení

lídryně Vnějších vztahů

Kateřina Konrádová

V Učiteli naživo vedu tým Vnějších vztahů, který v souladu s vizí organizace usiluje o prosazení změn a inovací v oblasti pregraduální přípravy učitelů a profesní podpory ředitelů. V týmu se věnuji zejména partnerství s veřejným sektorem a spolupráci s aktéry v politické sféře.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Učitel naživo představuje organizaci, která má jasně definované cíle
a usiluje o systémové změny ve vzdělávání. Svojí prací chci co nejvíce přispět k tvorbě nástrojů a opatření k dosažení proměny vzdělávání
v naší zemi. Současně mě baví být součástí tohoto týmu plného skvělých a inspirativních lidí.

Vzdělávací politika je mojí srdeční záležitostí. Vzdělávání považuji za klíčové pro budoucnost a rozvoj naší společnosti. Věřím, že učitelé jsou těmi nejdůležitějšími hráči v celém vzdělávacím procesu, což rovněž potvrzují mnohé výzkumy a studie. Kvalitní pregraduální
i postgraduální vzdělávání učitelů jsou základními předpoklady naplnění této role. Program Učitel naživo, se kterým souzním od jeho počátku, je jednou z možných cest, jak tohoto dosáhnout.

Co mi dělá radost?

Cestování, severská příroda, společnost a kultura, čtení v kavárnách, místa s výhledem, učení a mentorování, práce v mateřské škole, práce pro veřejný zájem, fotografování, deisgn, čtyřnozí mazlíčci, čerstvé květiny, dobré jídlo a káva.

Zkušenosti a vzdělání

  • 2, 5 roku v Oddělení strategie a analýz na MŠMT - příprava Hlavních směrů vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie 2030+)
  • Stáž v Oddělení statistik a mezinárodních věcí ve Finské národní vzdělávací radě
  • Doktorský studijní program v oboru Veřejná a sociální politika - pod vedením prof. Arnošta Veselého (do současnosti)
  • Magisterský studijní program v oboru Veřejná a sociální politika - specializace na vzdělávací politiku
  • Zahraniční studijní pobyt ve Finsku - University of Tampere
  • Zahraniční studijní pobyt ve Finsku - University of Jyväskylä
  • Bakalářský studijní program v oboru Podnikání a právo na FMV VŠE
  • Bakalářský studijní program v oboru Sociologie a sociální politika na FSV UK
  • kurz asistentky pedagoga, kurz PRINCE2® Foundation, kurzy strategického plánování a řízení, leadershipový program R(e)BeLeader,  Juniorní Akademie od Holek z marketingu