Průvodce

Pavel Bobek

Pavel Bobek se učitelem stal v Anglii, kde v rámci programu Teach First vystudoval prvostupňové vzdělávání na University College London. Středobodem jeho zájmu je výuka znevýhodněných žáků a popularizace poznatků kognitivní vědy pro užití v každodenní výukové praxi. V minulosti se zabýval neformálním vzděláváním mládeže.

V Učiteli naživo jsem součástí koncepčního a realizačního týmu učitelského programu. Mou hlavní rolí je obsahové a personální zabezpečení seminářů pro budoucí učitele.

Proč pracuji pro Učitele naživo

Práce s lidmi a jejich rozvojem mě bavila odjakživa. Začalo to dobrovolnickou mezinárodní spoluprací mládeže, pokračovalo vedením německojazyčného debatního projektu pro středoškoláky a vyvrcholilo prací učitele v Anglii a Česku. K té se později přidala školící činnost v oblastech jako je třídní management nebo responzivní výuka. Když mi pak Učitel naživo nabídl podílet se na vývoji a realizaci nového programu pro budoucí učitele, nešlo takové příležitosti odolat. Učitelé jsou klíčem k budoucnosti. Práce pro Učitele naživo mi dává šanci se na jejím utváření podílet již dnes.

Co mi dělá radost?

Největší radost mi dělá vidět pokroky žáků v učení. Zejména u těch, jejichž startovní pozice na životní vzdělávací dráze byla nepřízní okolností posunuta o pár i vícero metrů zpět.

Zkušenosti a vzdělání

  • Učitel prvního stupně, učitel NJ – ZŠ Solidarita, Praha – 2021-dosud

  • Učitel prvního stupně – David Livingstone Academy (STEP Academy Trust), Londýn – 2019-2021

  • Vedoucí projektu Jugend debattiert International, Goethe-Institut, Praha – 2011-2017

Vzdělání

  • PGCE (Postgraduate Certificate in Education), UCL Institute of Education, London – 2021

  • MPA (Executive Master of Public Administration), Hertie School of Governance, Berlin – 2018

  • Magistr, Německá a rakouská studia, FSV UK, Praha – 2012

  • Bakalář, Politologie, FF UK, Praha – 2008

  • Bakalář, Mezinárodní teritoriální studia, FSV UK, Praha – 2007