členka vedení
lídryně Učitelského kmene

Blanka Pravdová

Blanka Pravdová se dlouhodobě zabývá učitelským sebepojetím a profesní přípravou budoucích učitelů. 5 let se věnovala inovaci praxí a výuce studentů učitelství na PdF Masarykovy univerzity v Brně, kde také absolvovala doktorský studijní program Pedagogika. Dvacet let učila český jazyk a literaturu, občanskou výchovu a společenské vědy na gymnáziích.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Člověk má žít tak, aby – až tady jednou nebude – byl svět i jeho zásluhou o něco lepší. A moje předchozí zkušenosti i moje intuice říkají, že tudy vede cesta.

Co mi dělá radost?

Čím dál víc mi dělá radost, když se lidem kolem mě daří a mohou dělat to, k čemu mají talent a co jim přináší uspokojení. Vím, že u učitele to může působit jako klišé, ale nejvíc mě těší, když mohu lidem na této cestě pomáhat. Otevírat diskuse o věcech, nad nimiž se ještě nezamýšleli, klást otázky, které si ještě nepoložili, pomáhat v porozumění sobě samým, ukazovat směr, učit je tomu, s čím ještě nemají zkušenost.

Zkušenosti a vzdělání

 • 1988–1993 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. a 3. stupeň, český jazyk, občanská výchova a základy společenských věd
 • 2009–2015 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Doktorský studijní program Pedagogika, obor pedagogika
 • 1994–2011 Soukromé šestileté gymnázium v Ostravě – Učitel předmětů český jazyk a literatura, základy společenských věd, občanská výchova, společensko-vědní seminář, mediální výchova; třídní učitel; fakultní učitel Ostravské univerzity; koordinátor školního vzdělávacího programu; výchovný poradce; preventista sociálně-patologických jevů; interní auditor ISO
 • 2011–2012 První obnovené reálné gymnázium Ostrava – Učitel předmětů český jazyk a literatura, občanská výchova, kořeny evropské kultury; třídní učitel
 • Vedoucí Divadelního klubu na Prvním obnoveném reálném gymnáziu Ostrava
 • 2012–dosud Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, katedra pedagogiky – koordinátorka inovace učitelských praxí na PdF MU; zástupkyně vedoucího katedry; vyučující předmětů: seminář z teorie a metodiky výchovy, pedagogická komunikace, seminář k učitelské praxi, aplikace pedagogiky, školní pedagogika, výchova v práci učitele
 • 2013 Spoluřešitelka projektu Učitel v teorii a praxi, PdF MU
 • 2013–2014 Spoluřešitelka projektu Systémová podpora trvalého profesního rozvoje pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na jižní Moravě – Educoland, PdF MU
 • 2013–2016 Spoluřešitelka projektu Osvojování tacitních znalostí studenty učitelství v průběhu jejich pedagogické praxe, PdF MU
 • 2014 Spoluřešitelka projektu Znalostní báze učitelství a její reflexe, PdF MU
 • Autorka a lektorka vzdělávacího programu pro cvičné učitele, PdF MU
 • Autorka monografie Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství, PdF MU
 • 2015 Spoluřešitelka projektu Determinanty účinnosti učitelských praxí, PdF MU
 • 2014–dosud Učitel naživo, Nadace Depositum Bonum – Spoluautor projektu Učitel naživo