Průvodkyně

Jitka Michnová

Jitka Michnová je jednou z předních lektorek Hejného metody v ČR. Je spoluautorkou a pilotní učitelkou učebnic této metody a deset let spolupracovala s katedrou matematiky a didaktiky matematiky na Pdf UK. Dvacet let učila na prvním stupni ZŠ Ing. M. Plesingera – Božinova v Neratovicích.

V rámci Učitele naživo jsem především v roli průvodce. Vedle přípravy a realizace pravidelných setkání se studenty se podílím na podpůrných setkáních během praxí studentů a na vývoji obsahové stránky projektu.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Smysluplnost projektu vidím v tom, že se opírá především o reflektovanou přímou praxi ve školách. Studenti dostávají přesně to, co jako učitelé potřebují právě v tuto chvíli. Vše se děje otevřeně v partnerské atmosféře všech aktérů vzdělávání, což je pro studenty cenná zkušenost, kterou transportují do svých tříd mezi žáky. Věřím, že je to cesta, jejímž důsledkem bude kvalitnější život dětí ve školách. Zároveň atmosféra otevřeného partnerství mezi klíčovými aktéry je v rámci projektu silným učícím se momentem i pro mě. To, čemu věříme, se snažíme dělat. Ač často shodě předchází bouřlivé diskuse, stále se snažíme "jít za pravdou",
i když se nejedná právě o tu mou pravdu. Není důležité "vyhrát", ale najít optimální smysluplné řešení. Podobný jev jsem zažívala se svými žáky ve třídě, kde se ovšem věci děly pod mou taktovkou. Nyní drží taktovku jiní lidé a zažívám totéž v jiné roli. Je to skvělé.

Co mi dělá radost?

Když se vracím odkudkoli domů, kde mě čekají. Včetně psa, se kterým s velkou chutí vyrážím na půlden do lesa vyčistit si hlavu a pozorovat nutrie, kachny, občas potkáváme další zvířata. Často mě pak napadá, že i zde je čemu se učit :-).

Zkušenosti a vzdělání

 • Vystudovala PedF UK
 • 20 let praxe jako učitelka na ZŠ Ing. M. Plesingera – Božinova v Neratovicích
 • Spoluautorka a pilotní učitelka učebnic matematiky Hejného metody nakladatelství Fraus
 • 10 let pracovala jak externí pracovník Katedry matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze – vedení průběžných a souvislých praxí
 • Lektorka několika vzdělávacích agentur
 • Každoročně se podílí na přípravě a realizaci Letních škol pro učitele
 • Spolupráce s PedF UK na mezinárodních projektech IIATM a ESF
 • Spolupráce s UIV, úlohy do publikace Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007
 • Spolupráce v roli odborného konzultanta v oblasti didaktiky matematiky u společnosti Pomáháme školám k úspěchu o. p. s. – konzultant, mentor, lektor, dále příprava a zveřejnění videoučebnic
 • Spolupráce s ČŠI, úlohy do publikace Čtenářské, matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání – náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění šetření TIMSS a PIRLS 2011
 • Spolupráce na projektu ČŠI – Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice
 • Příprava a realizace Učitele naživo