Advokacie

Anna Francová

V Učiteli naživo jsem členkou Advokačního týmu, který v souladu s vizí organizace usiluje o prosazení změn a inovací zejména v oblasti pregraduální přípravy učitelů. V týmu se věnuji především stakeholder managementu a analytické činnosti v oblasti vzdělávání včetně školské legislativy.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Oblast vzdělávání mě přitahuje prakticky od dětství. Pocházím z učitelské rodiny a profese učitele mě vždy lákala. Ačkoli jsem se nakonec rozhodla pro studium práva, zájem o systém vzdělávání a výuku mě nikdy neopustil a dařilo se mi ho vždy s právem propojovat. A to mě bavilo nejvíc.

Když se tedy naskytla možnost pracovat pro Učitele naživo, organizaci, která má nemalé ambice zlepšovat náš systém vzdělávání a mně nabízela tolik smysluplnou práci kombinující mé dva zájmy, využila jsem jí s nadšením.

Práce v Učiteli naživo je pak bezesporu jedinečná v tom, kolika inspirativními, zapálenými a schopnými osobnostmi jste obklopeni. S takovými je prostě radost spolupracovat.

Co mi dělá radost?

Cestování po světě i po naučných stezkách českou krajinou, objevování historie četbou, filmem či prohlídkami hradů a zámků, výuka práva, angličtiny a francouzštiny, gurmánské zážitky, deskové hry s přáteli, zpěv a seriál Přátelé.

Zkušenosti a vzdělání

 • 2 roky působení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
  • fakultní koordinátorka odborných praxí (Centrum právních dovedností PF UK) – podpora a rozšiřování praxí s důrazem na průběžnou reflexi a individuální zpětnou vazbu, podpora klinického právního vzdělávání
  • odborná koordinátorka aktivit v oblasti inovace výuky a podkladů pro její realizaci v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce“
  • výuka dovednostních předmětů Právní praxe na středních školách I. (Street Law), Úvod do studia práva
 • 3 roky působení v programu Street Law Právnické fakulty UK
  • členka Rady Street Law, koordinátorka pro simulované soudy nabízené základním a středním školám
  • právně-pedagogická praxe na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze v rozsahu 10 vyučovacích hodin
  • tvorba výukových materiálů a lidskoprávního simulovaného soudu pro školy
  • podílení se na dalších aktivitách programu, jehož cílem je napomáhat zvyšování právní gramotnosti neprávníků - např.: semináře pro děti a dospělé z komunitních center, pro odsouzené ve Vazební věznici Praha Pankrác, příležitostná výuka na středních školách
 • 3 roky výuky francouzského jazyka v soukromé jazykové škole
 • Státní rigorózní zkouška (JUDr.) a magisterský studijní program v oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě UK
 • Roční zahraniční studijní pobyt v Belgii – Universiteit Antwerpen se zaměřením na evropské a mezinárodní právo
 • Vzdělávací program pedagogických dovedností v rozsahu 21 hodin (CŽV program Univerzity Karlovy), dvoudenní mezinárodní workshop na Právnické fakultě UK (R. Grimes, S. Trávníčková) na téma budování právní kliniky, poskytování zpětné vazby, výuky teorie pro praxi a metody problem-based learning