Evaluace

Timotej Jurčo

V Učiteli naživo vedu Evaluační jednotku, kde v první řadě poskytujeme zpětnou vazbu našim vzdělávacím programům Učitel naživo a Ředitel naživo, aby se co nejlépe rozvíjely. Také v souladu s vizí organizace sledujeme dopad našich programů na školy, učitele, děti a potažmo celý vzdělávací systém. Okrajově se věnujeme i dalším analýzám v oblasti vzdělávání.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Protože jsem přesvědčen (a studium Sociologie mi to potvrdilo), že chceme-li jako společnost růst, potřebujeme se soustředit na vzdělávání a provést v něm systémové změny, které nám pomohou být prosperující společností, vyznávající hodnoty rovnosti a tolerance. Ze všech možných změn ve vzdělávání je pozice učitelů a ředitelů to klíčové – jak dokazují výzkumy, kvalitní příprava pedagogů může rapidně změnit kvalitu výuky. Proto mi vize Učitele naživo dává smysl a chci svou prací přispět k lepšímu vzdělávání. 

Co mi dělá radost?

Pocit domova při večeři s manželkou. Suchý humor a vášnivé debaty mé velké rodiny. Umění s nejednoznačným poselstvím, kvalitní film, alternativní hudba a pohlcující kniha. Hluboké diskuse při výběrové kávě, skotské whisky, táboráku nebo procházce neobjevenými zákoutími města. 

Zkušenosti a vzdělání

  • 2019-2023 - Studium na University of Glasgow, ve spojeném oboru Sociologie a Středo- & Východo-Evropských studií, se ziskem First class M.A. (SocSci) with Honours 

  • 2021-2022 - Stáž na Úřadu veřejného ochránce práv (SK) v oboru pro média a komunikace

  • 2022-2023 - Stáž ve fact-checkingovém projektu demagog.sk 

  • disertační práci jsem se věnoval vzdělávání Romů na Slovensku – kvalitativní vyhodnocování státních politik, které mířily na zlepšení situace ve výuce Romů