Průvodce

Radek Marušák

Radek Marušák je vedoucí katedry výchovné dramatiky na DAMU, přes 20 let působil jako učitel českého jazyka, dějepisu a dramatické výchovy na základních, středních a základních uměleckých školách. Jeho velkým tématem je osobnostní rozvoj a učení prostřednictvím dramatizací a zapojování dramatických prvků do běžného vzdělávání.

V Učiteli naživo působím v roli průvodce.

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Myslím si, že skutečně "živá" práce s těmi, kteří chtějí pracovat s dětmi a mladými lidmi, je dobrou cestou k jejich (nejen) profesnímu rozvoji. A Učitel naživo takovéto cesty nabízí. Snad mohu něčím i k této cestě přispět...

Co mi dělá radost?

Chvíle, kdy se mohu spokojeně zastavit a ohlédnout... A také radosti a klid mých blízkých, procházky se psem, chvíle s dobrými a inspirativními lidmi, profesní i neprofesní objevy, moudrost koh

okoli, dobré divadlo, dobrá káva a víno, vzkvétající zahrada, otloukání omítky na chalupě, letní déšť, relaxování u dobré hudby, těšení se na cesty ...:-)

Zkušenosti a vzdělání

  • Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích (obor český jazyk - dějepis)
  • DAMU v Praze (obor dramatická výchova), habilitace v oboru Dramatická umění.
  • V současné době kromě Učitele naživo působím jako vedoucí katedry výchovné dramatiky DAMU. Mým hlavním oborem je dramatická výchova, zabývám se divadelní prací s dětmi a mládeží, využíváním postupů divadla ve vzdělávání a s tím souvisejícím tématem hry ve výuce a vzdělávání.
  • Z publikační činnosti jsou nejvýznamnějšími pracemi Dramatická výchova v kurikulu současné školy. Využití metod a technik. (spolu s O. Královou a V. Rodriguezovou - Rodovou, Portál) a Literatura v akci ( Nakladatelství AMU).
  • Působím jako lektor mnoha dílen a workshopů, organizátor a garant festivalu DVD (Děti, výchova, divadlo) na DAMU, jako člen porot přehlídek a festivalů dětské jevištní a přednesové tvorby atd.