Přihláška do programu Učitel naživo 2021/2023

Možnost podat přihlášku pro studijní období 2021–2023 vypršela.

Odebírejte novinky, ať se dozvíte o možnosti přihlásit se do dalšího ročníku.

Statistika přijetí

V roce 2020 se ke studiu do programu Učitel naživo přihlásilo 102 studentů, z nich jsme přijali 30.
V roce 2021 je studium otevřeno opět pro 30 studentů.

1. kolo přijímacího řízení – základní informace

V prvním kole hodnotíme zaslané podklady a v nich sledujeme zejména vaši motivaci být učitelem na základní nebo střední škole, vaši představu o roli učitele a očekávání od programu. Smyslem programu je, aby jeho absolventi působili na školách a na nich dále rozvíjeli sebe a své žáky. Do programu proto nebudou přijímáni uchazeči, kteří nechtějí po jeho ukončení učit na základní nebo na střední škole alespoň na poloviční úvazek. Ke druhému kolu přijímacího řízení (online rozhovoru) budou zváni uchazeči postupně podle počtu bodů, které získají v prvním kole.

1. kolo – přihláška, životopis a motivační esej

 1. Vyplňte elektronickou přihlášku jak na webu Učitele naživo, tak v systému Moggis partnerské Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů (zvolte pobočku Učitel naživo).
 2. Na adresu prihlaska@ucitelnazivo.cz pošlete své CV, ve kterém popíšete tyto tři oblasti:
 • vaše pracovní zkušenosti
 • dosažené vzdělání
 • zkušenosti s prací s dětmi (i v mimoškolním prostředí) nebo s lektorováním dospělých
 • CV může obsahovat i další informace.

Soubor pojmenujte “Vašepříjmení_CV2021”. Ušetří nám to práci. Děkujeme.

 1. Na stejnou adresu pošlete také motivační esej, rozsah eseje je povinně minimálně 1 a maximálně 2 strany. V eseji odpovíte na každou z následujících otázek:

 • Proč se právě teď chcete stát učitelem? Jak tento záměr zapadá do vaší současné situace?
 • Co jste na cestě k tomu stát se učitelem zatím udělal/a a s jakým výsledkem?
 • Představte si kvalitní vyučovací hodinu konkrétního předmětu a popište, jak se při ní chovají žáci a jak vy jako učitel/ka.
 • Proč chcete projít právě výcvikem Učitel naživo? Co konkrétně by vám měl výcvik přinést?

Soubor pojmenujte “Vašepříjmení_Esej2021”. Ušetří nám to práci. Děkujeme.

Termín odevzdání všech částí přihlášky již vypršel.

Do 9. dubna 2021 vás budeme informovat o postupu do 2. kola přijímacího řízení a o zadání praktické části pro 2. kolo.

2. kolo – osobní rozhovor a praktická část

 • Druhé kolo probíhá od 9. dubna do 7. května 2021 online.

 • Druhé kolo se skládá z praktické části, ve které připravíte a předem zašlete ukázku své práce dle zadání, a z osobního online rozhovoru.

 1. Zadání pro praktickou část obdržíte spolu s pozvánkou do 2. kola přijímacího řízení. Na vypracování budete mít čas mezi 9. a 25. dubnem 2021.

 2. Osobní online rozhovory proběhnou v termínu 28. dubna - 7. května 2021. K dispozici budou dopolední i odpolední termíny.

 • Do 14. května 2021 dostanete e-mailem zprávu o (ne)přijetí do programu. Úspěšně přijatí uchazeči zároveň obdrží smlouvu o studiu. Rozhodnutí zasíláme také poštou na adresu vyplněnou v přihlášce.

 • Smlouvu student uzavírá s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. a s Učitelem naživo, z. ú.

 • Platbu za studium je třeba uhradit nejpozději do 30. 6. 2021, sleva za včasnou platbu platí do 5. 6. 2021.

28. února 2021

Early birds – Zvýhodněná cena při odevzdání přihlášky, motivační eseje a životopisu do tohoto termínu

15. února 2021

Spuštění online přihlašování

21. března 2021 – do půlnoci

DEADLINE PŘIHLÁŠEK – Vyplňte přihlášku, pošlete životopis a motivační esej

9. dubna 2021

Budete vědět, zda jste postoupil/a do 2. kola

9. – 25. dubna 2021

Připravíte dle zadání materiály do 2. kola

28. dubna – 7. května 2021

Zúčastníte se 2. kola online – přesný termín si zvolíte z nabídky cca 14 dní předem

14. května 2021

Dostanete rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

5. června 2021

Zvýhodněná cena při zaplacení programu do tohoto termínu

16. června 2021

První setkání všech přijatých studentů

30. června 2021

Datum odeslání finální platby za program Učitel naživo.

Máte dotazy?

Aneta Höschlová
prihlaska@ucitelnazivo.cz
+420 737 953 750

Chcete si to rozmyslet? Potkejte se s námi osobně.

Máte zájem o jinou formu spolupráce?