Přihláška do výcviku Učitel naživo 2020/2022

Možnost podat přihlášku do 5. ročníku vypršela. Odebírejte novinky s aktuálními informacemi o Učiteli naživo, ať vám nic neuteče.

1. kolo přijímacího řízení - základní informace

V prvním kole hodnotíme zaslané podklady a v nich sledujeme zejména tvoji motivaci být učitelem na základní nebo střední škole, tvou představu o roli učitele a očekávání od výcviku. Smyslem výcviku je, aby jeho absolventi působili na školách a na nich dále rozvíjeli sebe a své žáky. Do výcviku proto nebudou přijímáni uchazeči, kteří nechtějí po ukončení výcviku učit na základní nebo na střední škole alespoň na poloviční úvazek. Ke druhému kolu přijímacího řízení (ústnímu) budou zváni jenom uchazeči, kteří uspějí v prvním kole, což znamená, že se získaným počtem bodů zařadí mezi 75 nejúspěšnějších uchazečů.

1. kolo – přihláška, motivační esej a životopis

Vyplňte elektronickou přihlášku

 1. Vyplňte elektronickou přihlášku

 2. Na adresu prihlaska@ucitelnazivo.cz pošlete své CV, které obsáhne:

  1) vaše pracovní zkušenosti
  2) dosažené vzdělání
  3) zkušenosti s prací s dětmi (i v mimoškolním prostředí) nebo s lektorováním dospělých

  CV může obsahovat i další informace. Soubor pojmenujte “Vašepříjmení_CV2020”. Ušetří nám to práci. Děkujeme.

 3. Na stejnou adresu pošlete také motivační esej na nejvýše 2 strany A4, v níž odpovíte na následující otázky:

 • Proč se právě teď chcete stát učitelem? Jak tento záměr zapadá do vaší současné situace?
 • Co jste na cestě k tomu stát se učitelem zatím udělal/a a s jakým výsledkem?
 • Představte si kvalitní vyučovací hodinu konkrétního předmětu a popište, jak se při ní chovají žáci a jak vy jako učitel/ka.
 • Proč chcete projít právě výcvikem Učitel naživo? Co konkrétně by vám měl výcvik přinést?

Soubor pojmenujte “Vašepříjmení_Esej2020”. Ušetří nám to práci. Děkujeme.

Termín odevzdání všech součástí přihlášky: 1. března 2020 – do půlnoci.
Do 22. března 2020 vás budeme informovat o postupu do 2. kola přijímacího řízení.

2. kolo – osobní rozhovor a praktická část

 • Probíhá od 25. března do 26. dubna 2020 v Praze.

 • Probíhá formou praktické ukázky práce s dětmi. Celkový předpokládaný čas strávený na druhém kole je asi
  5 hodin (cca 8–13). Účastník vede aktivitu s dětmi (15 minut) a účastní se pohovoru (30 minut). Sleduje ukázky dalších uchazečů a účastní se společného seznámení a reflexe s dětmi.

 • Alespoň 14 dnů předem dostanete e-mailem přesné informace, kdy a kde se bude konat osobní rozhovor a praktická část přijímacího řízení.

 • Pro uchazeče, kteří se předem a včas omluví ze závažných důvodů z 2. kola přijímacího řízení, bude vypsán jeden náhradní termín.

 • Do 15. května 2020 dostanete e-mailem zprávu o (ne)přijetí do programu. Úspěšně přijatí uchazeči zároveň obdrží smlouvu o studiu. Rozhodnutí zasíláme také poštou na adresu vyplněnou v přihlášce.

 • Smlouvu student uzavírá s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. a s Učitelem naživo, z. ú.

 • Platbu za studium je třeba uhradit nejpozději do 30. 6. 2020, sleva za včasnou platbu platí do 3. 6. 2020.

9. února 2020

Early birds – Zvýhodněná cena při odevzdání přihlášky do tohoto termínu

1. března 2020 – do půlnoci

DEADLINE PŘIHLÁŠEK – Vyplňte přihlášku, pošlete životopis a motivační esej

22. března 2020

Budete vědět, zda jste postoupil/a do 2. kola

25. března – 26. dubna 2020

Osobně se zúčastníte 2. kola – přesný termín se dozvíte cca 14 dní předem

15. května 2020

Dostanete rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

3. června 2020

Zvýhodněná cena při zaplacení programu do tohoto termínu

10. června 2020

První setkání všech přijatých studentů s týmem a provázejícími učiteli

30. června 2020

Datum odeslání finální platby za program Učitel naživo.

Máte dotazy?

Kristina Česálková
prihlaska@ucitelnazivo.cz
+420 775 619 386

Chcete si to rozmyslet? Potkejte se s námi osobně.

Máte zájem o jinou formu spolupráce?