Přihláška do programu Učitel naživo

Registrace do ročníku 2024/2026 již byla uzavřena. Odebírejte novinky, ať se dozvíte o možnosti přihlášení do běhu 2025/2027.

Základní informace o přijímacím řízení

V prvním kole hodnotíme zaslané podklady a v nich sledujeme zejména vaši motivaci být učitelem na základní nebo střední škole, vaši představu o roli učitele, oborovou připravenost a očekávání od programu. Smyslem programu je, aby jeho absolventi působili na školách a na nich dále rozvíjeli sebe a své žáky. Do programu proto nebudou přijímáni uchazeči, kteří nechtějí po jeho ukončení učit na základní nebo na střední škole alespoň na poloviční úvazek. Ke druhému kolu přijímacího řízení budou zváni uchazeči postupně podle počtu bodů, které získají v prvním kole.

1. kolo – přihláška, životopis a motivační esej

 1. Vyplňte jak elektronickou přihlášku skrze přihlašovací formulář Učitele naživo, tak i v systému Moggis partnerské Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů (zvolte pobočku Učitel naživo).
   

 2. Na adresu prihlaska@ucitelnazivo.cz pošlete své CV v rozsahu 1 strany. Uveďte v něm prosím informace relevantní pro toto přijímací řízení.
  Soubor pojmenujte “Vašepříjmení_CV2024”. Ušetří nám to práci. Děkujeme.
   

 3. Na stejnou adresu pošlete také motivační dopis. Motivační dopis se skládá ze dvou částí. Rozsah celého dokumentu (včetně zadání) je maximálně 3 strany. Text nad rámec tohoto rozsahu nebude hodnocen. Očekáváme text, který nabízí pregnantní odpovědi na položené otázky. Forma textu má charakter motivačního dopisu. V motivačním dopise odpovíte na následující otázky:

Vysvětli, proč chceš být učitelem. V odpovědi uveď, jak uvažuješ o:

 1. vizi organizace Učitel naživo: "Chceme, aby se všechny děti ve školách učily naplno, s radostí a s rovnými šancemi.";  

 2. tom, co by si žáci z tvých hodin měli odnášet ve vztahu k oboru, který chceš vyučovat;
 3. jaké hodnoty chceš rozvíjet jako učitel u svých žáků + jak bys tyto hodnoty mohl doložit na svých osobních či profesních aktivitách.

Vysvětli, proč se ucházíš o místo v tomto studijním programu. V odpovědi uveď, jaká je tvoje motivace ve vztahu k:

 1. práci se všemi žáky, včetně těch se sociálním znevýhodněním;

 2. náročnosti programu (včetně jeho akademické, časové náročnosti, práci s náročnými třídními kolektivy apod.);

 3. tomu, co by ti měl program přinést;

 4. profesní budoucnosti po absolvování programu.

Popiš náročnou (nejen pedagogickou) situaci, kdy ses vlastním přičiněním a převzetím odpovědnosti zasadil(a) o úspěch pro sebe i své okolí. Co ses z této situace naučil(a)? V odpovědi uveď, jak naplňuješ nejméně dvě z kvalit, které hledáme:

 1. ambice dosahovat vynikajících výsledků;

 2. leadership;

 3. houževnatost / resilience;

 4. schopnost reflektovat

Pro text vašich odpovědí využijte naformátovanou šablonu, kterou jsme pro vás připravili. Všechny odpovědi uvedené v motivačním dopise budou předmětem bodového hodnocení uchazečů.

Soubor pojmenujte “Vašepříjmení_motivace2024”. Ušetří nám to práci. Děkujeme.

Přihlášky a podklady (motivační dopis a CV) přijímáme do 29. února 2024.

Do 22. března 2024 vás budeme informovat o postupu do 2. kola přijímacího řízení a o zadání praktické části pro 2. kolo.

Cena programu je 32 000 Kč za oba dva roky. Díky našim finančním partnerům můžeme držet cenu za náš program v této výši. Jeho reálná cena přesahuje 100 tisíc Kč ročně za studenta.

Při odevzdání přihlášek, motivačního dopisu a životopisu do 11. února 2024 vzniká nárok na slevu 2000,- z poplatku za studium.

2. kolo – osobní rozhovor a praktická část

 • Druhé kolo se skládá ze dvou částí. Praktické, kdy nám nejprve představíte svůj přístup k výuce a v druhé, kdy budeme debatovat o palčivých pedagogických problémech.

  • Zadání pro praktickou část obdržíte spolu s pozvánkou do 2. kola přijímacího řízení. Na vypracování budete mít čas mezi 23. březnem a 7. dubnem 2024.

  • Osobní rozhovory proběhnou v termínu 8.–19. dubna 2024 v Praze. Poprosíme vás, abyste si na přijímací řízení vyhradili celý den.

 • Do 6. května 2024 dostanete e-mailem zprávu o (ne)přijetí do programu. Úspěšně přijatí uchazeči zároveň obdrží smlouvu o studiu. Rozhodnutí zasíláme také poštou na adresu vyplněnou v přihlášce.
 • Smlouvu student uzavírá s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. a s Učitelem naživo, z. ú.
 • Platbu za studium je třeba uhradit nejpozději do 14. 6. 2024.

29. února 2024  – do půlnoci

DEADLINE PŘIHLÁŠEK – Vyplňte přihlášku, pošlete životopis a motivační dopis.

11. února 2024 – do půlnoci

Early birdsSleva 2000 Kč při odevzdání přihlášek, motivačního dopisu a životopisu do tohoto termínu

22. března 2024

Budete vědět, zda jste postoupil/a do 2. kola a obdržíte instrukce k 2. kolu. 

8.  12. dubna 2024

Zúčastníte se naživo 2. kola – přesný termín si zvolíte z nabídky cca 14 dní předem.

6. května 2024

Dostanete rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

červen 2024

První setkání všech přijatých studentů

14. června 2024

Datum odeslání finální platby za program Učitel naživo.

Máte dotazy?

Aneta Höschlová
prihlaska@ucitelnazivo.cz
+420 732 767 002