Přihláška do programu Učitel naživo 2022/2024

Přihlašování pro ročník 2022/2024 skončilo. Odebírejte novinky, ať se dozvíte o možnosti přihlásit se do dalšího ročníku.

Základní informace o přijímacím řízení

V prvním kole hodnotíme zaslané podklady a v nich sledujeme zejména vaši motivaci být učitelem na základní nebo střední škole, vaši představu o roli učitele, oborovou připravenost a očekávání od programu. Smyslem programu je, aby jeho absolventi působili na školách a na nich dále rozvíjeli sebe a své žáky. Do programu proto nebudou přijímáni uchazeči, kteří nechtějí po jeho ukončení učit na základní nebo na střední škole alespoň na poloviční úvazek. Ke druhému kolu přijímacího řízení (online rozhovoru) budou zváni uchazeči postupně podle počtu bodů, které získají v prvním kole.

1. kolo – přihláška, životopis a motivační esej

 1. Vyplňte elektronickou přihlášku jak na webu Učitele naživo, tak v systému Moggis partnerské Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů (zvolte pobočku Učitel naživo).
 2. Na adresu prihlaska@ucitelnazivo.cz pošlete své CV.
  Soubor pojmenujte “Vašepříjmení_CV2022”. Ušetří nám to práci. Děkujeme.
 3. Na stejnou adresu pošlete také motivační esej. Esej se skládá ze dvou částí. Rozsah celého dokumentu je maximálně 3 strany. V eseji odpovíte na následující otázky:

 • Jaké kompetence (vycházející ze studia, praxe) máte pro výuku vybraných oborů na 2. stupni ZŠ či střední škole?

 • Jak si plánujete své kompetence pro potřeby výuky oboru na 2. stupni ZŠ/SŠ rozvíjet?

 • Proč se právě teď chcete stát učitelem? Jak tento záměr zapadá do vaší současné situace? Co jste pro tento krok již udělal/a a na jakém vzdělávacím stupni chcete učit?

 • Proč chcete projít právě výcvikem Učitel naživo? Co konkrétního by vám měl výcvik přinést?

 • Jaký má pro vás obor, který chcete učit, smysl?

 • Vyberte jednu konkrétní věc ze svého oboru, kterou máte učit ve vyučovací hodině. Argumentujte, proč jste vybral/a právě toto. Popište konkrétně, jak by tato hodina vypadala? Co děláte vy, co dělají děti?

Pro text vašich odpovědí využijte šablonu, kterou jsme pro vás připravili. Všechny odpovědi uvedené v eseji budou předmětem bodového hodnocení uchazečů.

Soubor pojmenujte “Vašepříjmení_Esej2022”. Ušetří nám to práci. Děkujeme.

Přihlášky a podklady (motivační esej a CV) přijímáme do 6. března 2022.

Do 23. března 2022 vás budeme informovat o postupu do 2. kola přijímacího řízení a o zadání praktické části pro 2. kolo.

2. kolo – osobní rozhovor a praktická část

 • Druhé kolo probíhá od 23. března do 29. dubna 2022 online.

 • Druhé kolo se skládá z praktické části, ve které připravíte a předem zašlete ukázku své práce dle zadání, a z osobního online rozhovoru.

 1. Zadání pro praktickou část obdržíte spolu s pozvánkou do 2. kola přijímacího řízení. Na vypracování budete mít čas mezi 23. březnem a 10. dubnem 2022.

 2. Osobní online rozhovory proběhnou v termínu 20. - 29. dubna 2022. K dispozici budou dopolední i odpolední termíny.

 • Do 6. května 2022 dostanete e-mailem zprávu o (ne)přijetí do programu. Úspěšně přijatí uchazeči zároveň obdrží smlouvu o studiu. Rozhodnutí zasíláme také poštou na adresu vyplněnou v přihlášce.

 • Smlouvu student uzavírá s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. a s Učitelem naživo, z. ú.

 • Platbu za studium je třeba uhradit nejpozději do 30. 6. 2022, sleva za včasnou platbu platí do 5. 6. 2022.

13. února 2022

Early birds – Zvýhodněná cena při odevzdání přihlášky, motivační eseje a životopisu do tohoto termínu

24. ledna 2022

Spuštění online přihlašování

6. března 2022 – do půlnoci

DEADLINE PŘIHLÁŠEK – Vyplňte přihlášku, pošlete životopis a motivační esej

23. březa 2022

Budete vědět, zda jste postoupil/a do 2. kola

23. března – 10. dubna 2022

Připravíte dle zadání materiály do 2. kola

20. – 29. dubna 2022

Zúčastníte se 2. kola online – přesný termín si zvolíte z nabídky cca 14 dní předem

6. května 2022

Dostanete rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

5. června 2022

Zvýhodněná cena při zaplacení programu do tohoto termínu

červen 2022

První setkání všech přijatých studentů

30. června 2022

Datum odeslání finální platby za program Učitel naživo.

Statistika přijetí

V roce 2021 se ke studiu do programu Učitel naživo přihlásilo 110 uchazečů, z nich jsme přijali 30.
V roce 2020 se ke studiu do programu Učitel naživo přihlásilo 102 uchazečů, z nich jsme přijali 30.

V roce 2022 je studium otevřeno pro 60 studentů. Máme velkou radost, že počet přijatých můžeme v letošním roce navýšit a umožnit tak více zájemcům o učení vstoupit sebevědomě do škol.

Máte dotazy?

Aneta Höschlová
prihlaska@ucitelnazivo.cz
+420 732 767 002

Chcete si to rozmyslet? Potkejte se s námi osobně.

Máte zájem o jinou formu spolupráce?