Současní provázející učitelé

Aneta Čermáková
ZŠ Červený vrch

Olga Doležalová
ZŠ a MŠ Na Beránku

Filip H. Härtel
Gymnázium Jana Nerudy

Michaela Jerhotová
Malostranské gymnázium

Martina Macháčková
ZŠ Kunratice

Jindřiška Čížková
Karlínská obchodní akademie

Iva Dvořáková
ZŠ Vitae

Jarmila Klaudysová
ZŠ Vorlina Vlašim

Monika Majerová
ZŠ Campanus

Kristýna Matějíčková
Montessori Archa Praha

Jitka Plechatová
ZŠ a MŠ Na Beránku

Alena Steinerová
Naše škola Praha

Ondřej Špaček
ZŠ Navis

Jaroslav Tomeš
Gymnázium Jana Nerudy

Renata Řimnáčová
ZŠ Dědina

Tomáš Stehno
ZŠ a MŠ Angel

Ivana Suchomelová
Lauderovy školy

Magda Špačková
ZŠ a MŠ Kladno

Rebeka Vadasová
ZŠ Lyčkovo náměstí

David Zwyrtek
ZŠ Na Dlouhém lánu