Mentorka

Kateřina Vrtišková

Proč pracuji pro Učitele naživo?

Kromě učení dětí mě v poslední době čím dál víc baví i práce s dospěláky. A ačkoliv učím na plný úvazek, když přišla nabídka od Učitele naživo, neváhala jsem. Myšlenky, s kterými program pracuje a podle kterých umožňuje přípravu budoucím učitelům, mi dávají skutečný smysl. Navíc jsou všechna setkání s provázejícími učiteli i mentorkami neuvěřitelně inspirativní a plná vzájemného sdílení a obohacování zkušenostmi.

Co mi dělá radost?

Radost mi dělá všechno, co dělám, protože dělám to, co mě baví. Ať už je to učení dětí, lektorování kurzů a seminářů pro učitele nebo mentorská podpora kolegů/yň. A kromě toho mě baví rodina, knížky, příroda (hlavně horské túry a večery u ohně pod širákem) a od prázdnin i španělština.

Zkušenosti a vzdělání

 • pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • učitelka 1. stupně
 • koordinátor ŠVP, EVVO, Ekoškola
 • certifikovaná lektorka programu RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) a T. E. T. Škola bez poražených (kurz respektující komunikace)
 • externí mentorka pro učení venku, badatelství a dílny čtení
 • lektorka seminářů Les ve škole pro 5. ročník (vzdělávací organizace Tereza)
 • letní školy čtenářské gramotnosti, matematiky Hejného, Začít spolu
 • aktivní účast v projektech Pomáháme školám k úspěchu (pilotování Map učebního pokroku ve čtenářství; Průřezová témata a čtenářství vítána (autorka sady vzorových učebních jednotek); Spirála (kolegiální podpora)
 • zakladatelka a vedoucí mateřského centra, Vrané nad Vltavou
 • vedoucí přírodovědného oddílu Nezmaři, Vrané nad Vltavou a dětského turistického oddílu, Praha; hlavní vedoucí letních táborů
 • publikační činnost – Velké putování skřítka Ostružinky a Co vyprávěl starý dub – sborníky pohádek, námětů a výtvarných činností zaměřených na environmentální výchovu dětí, určeno učitelům v 1. - 2. třídě ZŠ, MŠ, vychovatelům a rodičům
 • výuková videa pro Pomáháme školám k úspěchu, UčíTelka a Zapojme všechny
 • ocenění – Zlatý Ámos (nominace – Středočeské kolo) a Global Teacher Prize (1. místo v roce 2018)