Připojte se ke komunitě Učitele naživo

Staňte se provázející učitelkou, provázejícím učitelem

Náš program pro provázející učitele získal akreditaci v rámci DVPP. Jsme rádi, že můžeme našim provázejícím učitelům poskytnout tuto formu vzdělávání.

Chci inspirovat a být inspirována.
Chci sdílet, co a jak učím.
Chci být součástí společenství, ve kterém sdílíme zkušenosti.

Proto jsem provázející učitelka.

"V programu Učitel naživo je pro mě nejdůležitější a nejinspirativnější to, že sama dál rostu. Každá studentka a každý student mi ukázali možnost něco dělat jinak, novou cestu, kterou někdy člověk v zajetých kolejích nevidí."

Kateřina Círová, provázející učitelka programu Učitel naživo

Jaká je role provázejícího učitele?

Provázející učitelé jsou pro nás těmi nejdůležitějšími partnery. Bez nich by celý systém nemohl fungovat.

K provázejícímu učiteli docházejí dva studenti na svou celoroční praxi jednou až dvakrát týdně. Studenti a provázející učitel společně připravují, realizují
a reflektují výuku.

Hledáme otevřené učitele, kteří chtějí ovlivnit přípravu budoucích učitelů a svým působením vytvořit studentům učitelství prostor pro přímou praxi s dětmi.

Co říkají o své roli sami provázející učitelé

Podívejte se, co říkají o své roli sami provázející učitelé Kateřina Círová ze ZŠ Kunratice a Miroslav Houska z gymnázia Evolution.

Co to vyžaduje

 • učit na 2. stupni základní školy nebo na střední škole
 • chuť, otevřenost a odvahu přizvat studenty učitelství ke své práci
 • čas na společnou přípravu a reflexi se studenty
 • čas na vzdělávání a sdílení s dalšími kolegy zapojenými do Učitele naživo
 • souhlas vedení školy

Co získáte

 • partnery do výuky, kteří ji budou tvořit spolu s vámi
 • nové nápady pro výuku, možnost inspirovat a být inspirován
 • prostor pro sdílení s podobně naladěnými kolegy učiteli
 • vzdělávání a osobnostní růst
 • finanční ohodnocení

Jaké časové nároky na vás účast v programu klade?

  u vás ve škole
  • plánování, výuka a reflexe se studenty na praxi - studenti obvykle docházejí na praxi každý týden v rozsahu 5 vyučovacích hodin
  • individuální terénní podpora - na školy za provázejícími učiteli dojíždí externí mentor maximálně 5x za rok
  ve výcvikových prostorech Učitele naživo
  • výukové bloky - 1x za 6 týdnů vždy v pátek nebo ve čtvrtek od
   8 do 13 hodin, 7x za školní rok
  • reflektivní semináře - 1x za 6 týdnů vždy ve čtvrtek odpoledne
   od 16 do 18:30 hodin, celkem je jich 6
   scházejí se všichni provázející učitelé a všichni studenti

Proč se stát provázejícím učitelem?

Zastavím se a zreflektuji svou praxi

V každodenní rutině učitelům často chybí čas na kolegiální sdílení, na reflexi toho, co a proč s dětmi dělají. Náš program je vystavěn na tom, že čas na sdílení a reflexi učitelské práce je stejně důležitý jako učení samotné. Role provázejícího učitele vám umožní se zastavit a reflektivně zhodnotit praxi našich studentů, ale i svou vlastní.

Podílím se na přípravě budoucích učitelů

Společně se studenty programu Učitel naživo plánujete, realizujete a reflektujete výuku. Podporujete je v dosažení jejich osobních rozvojových cílů. Pomáháte jim tak připravit se na učitelskou profesi.

Odnáším si inspiraci do svých hodin

Spolupráce se studenty i vzdělávací program pro provázející učitele přináší novou inspiraci i do vaší vlastní výuky. Máte možnost si sami na sobě vyzkoušet to, co můžete použít se svými žáky v hodinách.

Načerpám novou energii

Často k nám učitele přivádí touha dobít baterky, potřeba uchovat si pozitivní náhled na svou profesi, vyhnout se rutině a syndromu vyhoření. Spolupráce s nastupující generací učitelů pomáhá zpestřit profesní život.

Budu součástí podobně naladěné komunity

Získáte prostor setkávat se s podobně naladěnými lidmi, kteří vám budou partnery v profesním dialogu. Stanete se součástí učitelské komunity, ve které se navzájem inspirujete. Rozšíříte si obzory, poznáte různorodé školy a pedagogické přístupy v ČR.

Budu součástí unikátního programu pro budoucí učitele

Společně se studenty budete směřovat k vizi učitele, který buduje s dětmi vztahy založené na vzájemné důvěře, vytváří podmínky a prostor pro rozvoj každého jedince v souladu s jeho individuálními předpoklady jako autentické, integrované a socializované osobnosti a reflektuje svou práci s oporou v důkazech.

Děkujeme za váš zájem. V současné době je nábor nových provázejících učitelů pozastaven. Pokud máte zájem se stát provázejícím učitelem nebo se chcete dozvědět více, vyplňte nám prosím dotazník.

Vstupní dotazník pro zájemce o roli provázejícího učitele (nezávazný)

Kontaktujte nás

Vaše dotazy rádi zodpovíme.

Hana Losenická
tým podpory provázejících učitelů
hana.losenicka@ucitelnazivo.cz
Tel.: +420 737 413 847