Připojte se ke komunitě Učitele naživo

Staňte se provázející učitelkou, provázejícím učitelem

Chci inspirovat a být inspirována.
Chci sdílet, co a jak učím.
Chci být součástí společenství, ve kterém sdílíme zkušenosti.

Proto jsem provázející učitelka.

"V programu Učitel naživo je pro mě nejdůležitější a nejinspirativnější to, že sama dál rostu. Každá studentka mi ukázala možnost něco dělat jinak, novou cestu, kterou někdy člověk v zajetých kolejích nevidí."

Kateřina Círová, provázející učitelka programu Učitel naživo

Termíny setkání pro zájemce: 28. 11. 2018 nebo 16. 1. 2019 vždy od 16 do 18 hodin, Boleslavova 1, Praha 4.

 • osobně se setkáte se členy týmu Učitele naživo, již zapojenými provázejícími učiteli i studenty

 • získáte všechny potřebné informace o programu, průběhu praxí a spolupráci
 • odpovíme na vaše dotazy
 • dozvíme se od vás, jak nahlížíte na výuku a spolupráci se studentem
 • více informací viz níže

Jaká je role provázejícího učitele?

K provázejícímu učiteli dochází jeden nebo dva studenti na svou celoroční praxi jednou až dvakrát týdně. Studenti a provázející učitel společně připravují, realizují
a reflektují výuku.

Hledáme otevřené učitele, kteří chtějí ovlivnit přípravu budoucích učitelů a vytvoří studentům učitelství prostor pro práci s dětmi.

Podívejte se, co říkají o své roli sami provázející učitelé - Kateřina Círová ze ZŠ Kunratice a Miroslav Houska z gymnázia Evolution.

Co to vyžaduje

Co získáte

 • chuť, otevřenost a odvahu přizvat studenty učitelství k vaší práci
 • čas na společnou přípravu a reflexi se studenty
 • čas na vzdělávání a sdílení s dalšími kolegy zapojenými do Učitele naživo
 • souhlas vedení školy
 • partnery do výuky, kteří ji budou tvořit spolu s vámi
 • nové nápady pro výuku, možnost inspirovat a být inspirován
 • prostor pro sdílení s podobně naladěnými kolegy učiteli
 • vzdělávání a osobnostní růst
 • finanční ohodnocení

Cesta k roli provázejícího učitele

Pokud máte zájem stát se provázejícím učitelem nebo provázející učitelkou, čekají vás tyto tři kroky:

1) Vyplnění vstupního dotazníku

 • uvedete své základní osobní údaje
 • odpovíte na otázky týkající se vaší motivace pro účast na programu
 • registrujete se na setkání pro zájemce

2) Účast na setkání pro zájemce

Termíny setkání: 28. 11. 2018 nebo 16. 1. 2019 vždy od 16 do 18 hodin, Boleslavova 1, Praha 4.

 • osobně se setkáte se členy týmu Učitele naživo, již zapojenými provázejícími učiteli i studenty
 • získáte všechny potřebné informace o programu, průběhu praxí a spolupráci
 • odpovíme na vaše dotazy
 • dozvíme se od vás, jak nahlížíte na výuku a spolupráci se studentem

3) Osobní rozhovor

 • během rozhovoru si ujasníme, zda se shodují naše očekávání, motivace a časové možnosti
 • dohodneme se, zda uzavřeme spolupráci

4) Sjednání praxe

 • koordinátor praxí Učitele naživo přiřadí provázejícímu učiteli 1 až 2 studenty podle dohodnuté aprobace
 • pokud pro provázejícího učitele nejsou v daném ročníku k dispozici studenti s jeho aprobací, nabízíme učiteli roli "čekatele" (spolupráce probíhá s minimálními časovými nároky na učitele; praxe studentů začne ve chvíli, kdy se do programu připojí studenti s vhodnou aprobací)
 • učitel se setká se "svými" studenty na úvodním setkání v červnu 2019
 • učitel se zúčastní vstupního výukového bloku
 • je zahájena praxe v září 2019

Vstupní dotazník pro zájemce o roli provázejícího učitele (nezávazný)

Pokud máte zájem o roli provázejícího učitele nebo se chcete jen přijít podívat, vyplňte vstupní dotazník a přijďte na setkání pro zájemce. Těšíme se na vás.

Kontaktujte nás

Vaše dotazy rádi zodpovíme.

Anna Pohanková
vzdělávání provázejících učitelů
anna.pohankova@ucitelnazivo.cz Tel.: +420 603 582 915

Nataša Mazáčová
koordinátorka praxí
natasa.mazacova@ucitelnazivo.cz