Připojte se ke komunitě Učitele naživo

Staňte se provázející učitelkou, provázejícím učitelem

Hledáme otevřené učitele a učitelky, kteří chtějí ovlivnit přípravu budoucích učitelů a svým působením vytvořit studentům učitelství prostor pro přímou praxi s dětmi. Chcete se dozvědět více informací? Kontaktujte nás.

Zkušenosti provázejících učitelů a učitelek

„Být provázející učitelkou mi, díky praktikujícím studentům, umožňuje ustupovat do pozadí a vnímat dění ve třídě z jiné perspektivy."

Olga Doležalová, provázející učitelka programu Učitel naživo

„Role provázejícího učitele mi přináší nové inspirativní nápady a pohledy na učitelství. Je to pro mě příležitost stále se profesně rozvíjet a v takovém rozvoji pomáhat i ostatním."

Miroslav Houska, provázející učitel programu Učitel naživo

Jak funguje spolupráce mezi provázejíc učitelkou a studenty vám přiblíží provázející učitelka matematiky Anna Antonová, které účast v programu přinesla i pomocnou ruku při zvládnutí přechodu na distanční výuku. Jejím příběhem se můžete inspirovat v rozhovoru pro Ona Dnes.

Jaká je role provázejícího učitele?

Provázející učitelé a učitelky jsou pro nás těmi nejdůležitějšími partnery. Bez nich by celý systém nemohl fungovat.

K provázejícímu učiteli či učitelce docházejí dva studenti na svou celoroční praxi nejčastěji jednou týdně. Studenti
a provázející učitel či učitelka společně plánují, realizují a reflektují výuku.

Hledáme otevřené učitele a učitelky, kteří chtějí ovlivnit přípravu budoucích učitelů a svým působením vytvořit studentům učitelství prostor pro přímou praxi s dětmi.

Co říkají o své roli sami provázející učitelé a učitelky

Podívejte se, co říkají o své roli sami provázející učitelé Kateřina Círová ze ZŠ Kunratice a Miroslav Houska z Gymnázia Evolution.

Co to vyžaduje

 • učit na 2. stupni základní školy nebo na střední škole
 • chuť, otevřenost a odvahu přizvat studenty učitelství ke své práci
 • čas na společné plánování a reflexi se studenty
 • čas na vzdělávání a sdílení s dalšími kolegy zapojenými do Učitele naživo
 • souhlas vedení školy

Co získáte

 • partnery do výuky, kteří ji budou tvořit spolu s vámi
 • nové nápady pro výuku, možnost inspirovat a být inspirován
 • prostor pro sdílení s podobně naladěnými kolegy učiteli
 • vzdělávání a osobnostní růst
 • finanční ohodnocení

Jaké časové nároky na vás účast v programu klade?

  u vás ve škole
  • plánování, výuka a reflexe se studenty na praxi - studenti obvykle docházejí na praxi každý týden v rozsahu 5 vyučovacích hodin
  • individuální terénní podpora - na školy za provázejícími učiteli dojíždí 4x za rok externí mentor
  ve výcvikových prostorech Učitele naživo
  • výukové bloky - 7 výukových bloků v intervalu přibližně šesti týdnů
   vždy v pátek od 8 do 13 hodin
  • dobrovolná účast na dalších akcích Učitele naživo (oborová setkávání, dny inspirace, Komunita vzdělavatelů,…)
  • dvakrát za rok tripartita se studentem a jeho třídním průvodcem

Proč se stát provázejícím učitelem?

Zastavím se a zreflektuji svou praxi

V každodenní rutině učitelům často chybí čas na kolegiální sdílení, na reflexi toho, co a proč s dětmi dělají. Náš program je vystavěn na tom, že čas na sdílení a reflexi učitelské práce je stejně důležitý jako učení samotné. Role provázejícího učitele vám umožní se zastavit a reflektivně zhodnotit praxi našich studentů, ale i svou vlastní.

Podílím se na přípravě budoucích učitelů

Společně se studenty programu Učitel naživo plánujete, realizujete a reflektujete výuku. Podporujete je v dosažení jejich osobních rozvojových cílů. Pomáháte jim tak připravit se na učitelskou profesi.

Odnáším si inspiraci do svých hodin

Spolupráce se studenty i vzdělávací program pro provázející učitele přináší novou inspiraci i do vaší vlastní výuky. Máte možnost si sami na sobě vyzkoušet to, co můžete použít se svými žáky v hodinách.

Načerpám novou energii

Často k nám učitele přivádí touha dobít baterky, potřeba uchovat si pozitivní náhled na svou profesi, vyhnout se rutině a syndromu vyhoření. Spolupráce s nastupující generací učitelů pomáhá zpestřit profesní život.

Budu součástí podobně naladěné komunity

Získáte prostor setkávat se s podobně naladěnými lidmi, kteří vám budou partnery v profesním dialogu. Stanete se součástí učitelské komunity, ve které se navzájem inspirujete. Rozšíříte si obzory, poznáte různorodé školy a pedagogické přístupy v ČR.

Budu součástí unikátního programu pro budoucí učitele

Budete mít možnost se podílet na tom, abychom v naší zemi měli učitele, kteří vědí, kam jdou, vytvářejí a udržují vztahy založené na vzájemné důvěře, vytvářejí podnětné příležitosti pro učení každého dítěte a reflektují svou práci s oporou o důkazy.

Náš program pro provázející učitele a učitelky získal akreditaci v rámci DVPP. Jsme rádi, že můžeme našim provázejícím učitelům a učitelkám poskytnout tuto formu vzdělávání.

Kontaktujte nás

Vaše dotazy rádi zodpovíme.

Kristýna Špaček Pravdová
kristyna.spacek@ucitelnazivo.cz
+420 605 912 114