Připojte se ke komunitě Učitele naživo

Staňte se provázející učitelkou, provázejícím učitelem

Chci inspirovat a být inspirována.
Chci sdílet, co a jak učím.
Chci být součástí společenství, ve kterém sdílíme zkušenosti.

Proto jsem provázející učitelka.

"V programu Učitel naživo je pro mě nejdůležitější a nejinspirativnější to, že sama dál rostu. Každá studentka mi ukázala možnost něco dělat jinak, novou cestu, kterou někdy člověk v zajetých kolejích nevidí."

Kateřina Círová, provázející učitelka programu Učitel naživo

Jaká je role provázejícího učitele?

K provázejícímu učiteli dochází jeden nebo dva studenti na svou celoroční praxi jednou až dvakrát týdně. Studenti a provázející učitel společně připravují, realizují
a reflektují výuku.

Hledáme otevřené učitele, kteří chtějí ovlivnit přípravu budoucích učitelů a vytvoří studentům učitelství prostor pro práci s dětmi.

Podívejte se, co říkají o své roli sami provázející učitelé - Kateřina Círová ze ZŠ Kunratice a Miroslav Houska z gymnázia Evolution.

Co to vyžaduje

Co získáte

 • chuť, otevřenost a odvahu přizvat studenty učitelství k vaší práci
 • čas na společnou přípravu a reflexi se studenty
 • čas na vzdělávání a sdílení s dalšími kolegy zapojenými do Učitele naživo
 • souhlas vedení školy
 • partnery do výuky, kteří ji budou tvořit spolu s vámi
 • nové nápady pro výuku, možnost inspirovat a být inspirován
 • prostor pro sdílení s podobně naladěnými kolegy učiteli
 • vzdělávání a osobnostní růst
 • finanční ohodnocení

Role Provázejících učitelů

Provázející učitelé jsou pro nás těmi nejdůležitějšími partnery. Bez nich bych celý systém nemohl fungovat. Učitel je každý den pět šest vyučovacích hodin v přímém kontaktu s dětmi, ve výukové akci. Pak následuje příprava výuky, hodnocení prací žáků a další nevýukové činnosti (a že jich je!). Čas na kolegiální sdílení, na reflexi toho, co a proč s dětmi dělám, často chybí. A náš program je vystavěn na tom, že čas na sdílení a reflexi učitelské práce je stejně důležitý jako učení samotné.

Důvody / přínosy

Důvodů, proč se učitelé do programu Učitel naživo hlásí, je ale více. Po letech praxe často přichází otázka: co dál? Jak vytěžit to, co už umím? Jak se vyhnout rutině a syndromu vyhoření? Spolupráce s nastupující generací učitelů je jednou z možností. Inspirovat a být inspirován, zní naše motto, které vystihuje to, oč nám společně jde. A někdy k nám učitele přivádí třeba jenom touha dobít baterky, setkat se s lidmi podobně naladěnými, kteří jsou partnery v profesním dialogu. Potřeba uchovat si pozitivní náhled na svou profesi, vnímat význam vlastní práce. Být součástí učící se komunity.

Podmínky pro provázející učitele

Se zapojením provázejícího učitele do programu Učitel naživo samozřejmě musí souhlasit ředitel školy. Nezbytnou podmínkou pro navázání spolupráce je také to, zda je učitel připraven poskytnout studentovi dostatek prostoru pro jeho praxi, pro práci s dětmi, dále chuť a odvaha k vzájemnému sdílení a samozřejmě i ochota věnovat čas společné přípravě a reflexi výuky se studenty. Provázející učitelé by měli být otevřeni dalšímu vzdělávání se svými kolegy – provázejícími učiteli – zapojenými do programu.


Přijímání učitelů, kteří mají zájem o spolupráci, má tři etapy. Zájemce nejdříve vyplní online vstupní dotazník, následně je vyzván k účasti na setkání pro zájemce o roli provázejícího učitele, a pokud jeho zájem přetrvá i po zjištění, co tato role obnáší, následuje osobní pohovor s některým z lektorů programu.

Cesta k roli provázejícího učitele

Pokud máte zájem stát se provázejícím učitelem nebo provázející učitelkou, čekají vás tyto tři kroky:

1) Vyplnění vstupního dotazníku

 • uvedete své základní osobní údaje
 • odpovíte na otázky týkající se vaší motivace pro účast na programu

2) Účast na setkání pro zájemce

Setkání proběhne ke konci roku 2019

 • osobně se setkáte se členy týmu Učitele naživo, již zapojenými provázejícími učiteli i studenty
 • získáte všechny potřebné informace o programu, průběhu praxí a spolupráci
 • odpovíme na vaše dotazy
 • dozvíme se od vás, jak nahlížíte na výuku a spolupráci se studentem

3) Osobní rozhovor

 • během rozhovoru si ujasníme, zda se shodují naše očekávání, motivace a časové možnosti
 • dohodneme se, zda uzavřeme spolupráci

4) Sjednání praxe

 • koordinátor praxí Učitele naživo přiřadí provázejícímu učiteli 1 až 2 studenty podle dohodnuté aprobace
 • pokud pro provázejícího učitele nejsou v daném ročníku k dispozici studenti s jeho aprobací, nabízíme učiteli roli "čekatele" (spolupráce probíhá s minimálními časovými nároky na učitele; praxe studentů začne ve chvíli, kdy se do programu připojí studenti s vhodnou aprobací)
 • učitel se setká se "svými" studenty na úvodním setkání v červnu 2019
 • učitel se zúčastní vstupního výukového bloku
 • je zahájena praxe v září 2019

Vstupní dotazník pro zájemce o roli provázejícího učitele (nezávazný)

Pokud máte zájem o roli provázejícího učitele nebo se chcete jen přijít podívat, vyplňte vstupní dotazník a přijďte na setkání pro zájemce. Setkání pro zájemce o roli provázejícího učitele v roce 2020/21 bude na podzim/v zimě 2019.

Kontaktujte nás

Vaše dotazy rádi zodpovíme.

Anna Pohanková
vzdělávání provázejících učitelů
anna.pohankova@ucitelnazivo.cz Tel.: +420 603 582 915

Alena Gal
koordinátorka praxí
alena.gal@ucitelnazivo.cz
Tel.: +420 603 243 929