Připojte se ke komunitě Učitele naživo

Staňte se provázející učitelkou, provázejícím učitelem

Náš program pro provázející učitele získal akreditaci v rámci DVPP. Jsme rádi, že můžeme našim provázejícím učitelům poskytnout tuto formu vzdělávání.

Chci inspirovat a být inspirována.
Chci sdílet, co a jak učím.
Chci být součástí společenství, ve kterém sdílíme zkušenosti.

Proto jsem provázející učitelka.

"V programu Učitel naživo je pro mě nejdůležitější a nejinspirativnější to, že sama dál rostu. Každá studentka a každý student mi ukázali možnost něco dělat jinak, novou cestu, kterou někdy člověk v zajetých kolejích nevidí."

Kateřina Círová, provázející učitelka programu Učitel naživo

Jaká je role provázejícího učitele?

Provázející učitelé jsou pro nás těmi nejdůležitějšími partnery. Bez nich by celý systém nemohl fungovat.

K provázejícímu učiteli docházejí dva studenti na svou celoroční praxi nejčastěji jednou týdně. Studenti
a provázející učitel společně plánují, realizují a reflektují výuku.

Hledáme otevřené učitele, kteří chtějí ovlivnit přípravu budoucích učitelů a svým působením vytvořit studentům učitelství prostor pro přímou praxi s dětmi.

Co říkají o své roli sami provázející učitelé

Podívejte se, co říkají o své roli sami provázející učitelé Kateřina Círová ze ZŠ Kunratice a Miroslav Houska z Gymnázia Evolution.

Co to vyžaduje

 • učit na 2. stupni základní školy nebo na střední škole
 • chuť, otevřenost a odvahu přizvat studenty učitelství ke své práci
 • čas na společné plánování a reflexi se studenty
 • čas na vzdělávání a sdílení s dalšími kolegy zapojenými do Učitele naživo
 • souhlas vedení školy

Co získáte

 • partnery do výuky, kteří ji budou tvořit spolu s vámi
 • nové nápady pro výuku, možnost inspirovat a být inspirován
 • prostor pro sdílení s podobně naladěnými kolegy učiteli
 • vzdělávání a osobnostní růst
 • finanční ohodnocení

Jaké časové nároky na vás účast v programu klade?

  u vás ve škole
  • plánování, výuka a reflexe se studenty na praxi - studenti obvykle docházejí na praxi každý týden v rozsahu 5 vyučovacích hodin
  • individuální terénní podpora - na školy za provázejícími učiteli dojíždí 4x za rok externí mentor
  ve výcvikových prostorech Učitele naživo
  • výukové bloky - 7 výukových bloků v intervalu přibližně šesti týdnů
   vždy v pátek od 8 do 13 hodin
  • dobrovolná účast na dalších akcích Učitele naživo (oborová setkávání, dny inspirace, Komunita vzdělavatelů,…)
  • dvakrát za rok tripartita se studentem a jeho třídním průvodcem

Proč se stát provázejícím učitelem?

Zastavím se a zreflektuji svou praxi

V každodenní rutině učitelům často chybí čas na kolegiální sdílení, na reflexi toho, co a proč s dětmi dělají. Náš program je vystavěn na tom, že čas na sdílení a reflexi učitelské práce je stejně důležitý jako učení samotné. Role provázejícího učitele vám umožní se zastavit a reflektivně zhodnotit praxi našich studentů, ale i svou vlastní.

Podílím se na přípravě budoucích učitelů

Společně se studenty programu Učitel naživo plánujete, realizujete a reflektujete výuku. Podporujete je v dosažení jejich osobních rozvojových cílů. Pomáháte jim tak připravit se na učitelskou profesi.

Odnáším si inspiraci do svých hodin

Spolupráce se studenty i vzdělávací program pro provázející učitele přináší novou inspiraci i do vaší vlastní výuky. Máte možnost si sami na sobě vyzkoušet to, co můžete použít se svými žáky v hodinách.

Načerpám novou energii

Často k nám učitele přivádí touha dobít baterky, potřeba uchovat si pozitivní náhled na svou profesi, vyhnout se rutině a syndromu vyhoření. Spolupráce s nastupující generací učitelů pomáhá zpestřit profesní život.

Budu součástí podobně naladěné komunity

Získáte prostor setkávat se s podobně naladěnými lidmi, kteří vám budou partnery v profesním dialogu. Stanete se součástí učitelské komunity, ve které se navzájem inspirujete. Rozšíříte si obzory, poznáte různorodé školy a pedagogické přístupy v ČR.

Budu součástí unikátního programu pro budoucí učitele

Budete mít možnost se podílet na tom, abychom v naší zemi měli učitele, kteří vědí, kam jdou, vytvářejí a udržují vztahy založené na vzájemné důvěře, vytvářejí podnětné příležitosti pro učení každého dítěte a reflektují svou práci s oporou o důkazy.

Pojďte do toho s námi a předejte dál své zkušenosti

Láká vás nabídka stát se provázejícím učitelem nebo se chcete dozvědět více informací? Vyplňte nám prosím dotazník.

Pro příští školní rok bychom rádi rozšířili řady našich provázejících učitelů hlavně o specializace (nejedná se však o podmínku k přihlášení):

 • přírodopis/biologie
 • chemie

 • zeměpis

 • fyzika

 • španělština

Jak funguje spolupráce mezi provázejícím učitelem a studenty vám přiblíží provázející učitelka matematiky Anna Antonová, které účast v programu přinesla i pomocnou ruku při zvládnutí přechodu na distanční výuku. Jejím příběhem se můžete inspirovat v rozhovoru pro Ona Dnes.

Kontaktujte nás

Vaše dotazy rádi zodpovíme.

Hana Losenická
tým podpory provázejících učitelů
hana.losenicka@ucitelnazivo.cz
Tel.: +420 737 413 847