Co jsou Kartičky pro formativní hodnocení

Jde o praktický nástroj určený studentům učitelství ke sledování vlastního rozvoje v roli učitele a k plánování dalších kroků v procesu stávání se učitelem. Studenti učitelství mohou Kartičky využívat jak k sebehodnocení, tak k hodnocení práce svých spolužáků a k získávání podnětů od svých vzdělavatelů: od provázejícího učitele i od průvodce.

O vzniku, použití a výhodách kartiček se dozvíte v našem videu.

Pro koho jsou Kartičky určeny

Inspirovat mohou také:

 • provázející učitele, např. pro pojmenovávání konkrétních dovedností studenta učitelství, který u nich praktikuje,
 • studenty učitelských programů, např. k sebehodnocení na začátku a v závěru studia,
 • začínající učitele, např. při spolupráci s uvádějícím učitelem,
 • vysokoškolské vzdělavatele budoucích učitelů, např. při vytváření formativních podnětů pro studenty učitelství,
 • učitele základních i středních škol, např. k posouzení vlastního seberozvoje.

Obsah a funkce Kartiček

Kartičky pro formativní hodnocení vymezují, čeho má student učitelství dosáhnout, chce-li úspěšně vstoupit do role autonomního učitele, a popisují i to, jakým způsobem toho dosáhne.

 • Kartičky studentovi pomáhají s vymezením rámce kompetencí, kterými by měl disponovat v roli autonomního učitele.
 • Poskytují studentovi také průběžnou podporu a možnost získávat formativní podněty potřebné pro osvojení si vymezených kompetencí.

Chcete zjistit:

 • jaké jsou vaše silné stránky v roli učitele?
 • jak zařídit, aby se dětem ve třídě dobře učilo?
 • co dělat, aby se děti učit chtěly?
 • jak vést děti k zodpovědnosti a samostatnosti?
 • jak ve třídě využívat formativní hodnocení?
 • jak udělat ze třídy dobrou partu?

Hlavní oblasti, se kterými Kartičky pomáhají

 1. Učitel a jeho osobnostní rozvoj

 2. Učitel a jeho intervence v oblasti vztahové

 3. Učitel jako tvůrce příležitostí pro učení druhých

 4. Učitel a jeho vzdělávací obor

Co o Kartičkách říkají naši studenti a provázející učitelé

„Děkuji za přípravu pro mě velmi užitečných kroků na cestě ke zkvalitnění mé výuky!“
Student učitelství Bedřich
„Úžasně motivující materiál. Být student, mám hned chuť něco dělat.“
Provázející učitelka Hana
Děkuji za takovýto materiál. Je v něm vidět neuvěřitelný objem investované práce a pro mě samotného nabízí pomoc při stanovování vlastních cílů. Často totiž umím definovat ideál, kterému se chci přiblížit, ale nevím jak. Kartičky mi ukazují cestu.
Student učitelství František
Chtělo by to hned implementovat k nám do školy!
Provázející učitelka Irena
Pojmenování kroků, které mě čekají, abych se přiblížil svému chtěnému já. Do teď jsem si neuměl vůbec představit, co konkrétně mám dělat a v jakém pořadí. Teď mám nabídku cesty, která je uvěřitelná a hlavně vidím, kudy a jak může vést.
Student učitelství Hynek
Kartičky pro formativní hodnocení rámují konkrétní situace ze školy: když se v jednotce bavíme, víme, kde jsme.
Provázející učitelka Libuše

Autoři

Nástroj vzešel z laboratoře organizace Učitel naživo.

Na jeho vzniku a vývoji se podílel tým ve složení Blanka Vaculík Pravdová, Jitka Michnová, Barbora Zavadilová, Michal Dubec, Matouš Bořkovec, Radek Marušák, Alexis Katakalidis, Jan Šimek a Ivan Čermák.

Na metodologii a analýze tým spolupracoval s řešiteli projektu TL03000556 Vývoj evaluace programů vzdělávání učitelů financovaného TAČR, především s Danielem Prokopem a Michalem Kuncem. K vývoji nástroje přispěli také studenti, kteří v letech 2017 až 2021 absolvovali studijní program Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (program v rámci celoživotního vzdělávání) realizovaný organizací Učitel naživo, z. ú. ve spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s.