Konference Ředitelé škol a zřizovatelé: Jak na kvalitní školy, kde jsou děti na prvním místě?

Jak podpořit ředitele škol v jejich roli, aby všechny děti odcházely připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století? A jaké jsou příklady dobré praxe ve vztazích obcí-zřizovatelů a ředitelů škol?

Tato a další témata diskutovali na konferenci pořádané 17. 5. 2023 organizacemi Učitel naživo a Aspen Institute Central Europe v Praze zástupci a zástupkyně MŠMT ČR, České školní inspekce, odborníci a odbornice z akademické, politické i neziskové sféry, zřizovatelé a ředitelé a ředitelky škol, výzkumníci a analytici.

Ředitelé jsou klíčem ke změně ve školách

Čeští ředitelé mají míru odpovědnosti a kompetence jako nikde ve světě. Až 70 % všech rozhodnutí ohledně vedení školy leží na bedrech jich samotných. Tak vysoká míra autonomie ředitelů škol je naprosto ojedinělá. Když s ní ředitelé umí dobře pracovat, je to obrovská příležitost, když to však neumí, jde o obrovské riziko. Přesto náš systém ředitele dnes dostatečně nepodporuje a ani neřídí jejich kvalitu.

Důsledky jsou alarmující:

 • o každou pozici ředitele školy mají v České republice průměrně zájem 2 uchazeči/uchazečky,
 • ve 40 % konkurzů na ředitele ZŠ se k pohovoru dostaví jediný uchazeč či uchazečka,
 • až 42 % ředitelů nikdy neabsolvovalo vzdělávací program zaměřený na vedení učitelů,
 • čeští ředitelé se necítí být dostatečně vzděláváni v pedagogickém vedení školy, protože současné kvalifikační studium se zaměřuje hlavně na znalost práva, financí a administrativy,
 • čeští ředitelé přesto dnes pedagogickým vedením tráví jen 15 % svého času,
 • 85 % ředitelů nedostává na svou práci žádnou zpětnou vazbu.

O konferenci

Úvodní slovo

Ondřej Andrys, státní tajemník, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Milan Vašina, výkonný ředitel, Aspen Institute Central Europe
Martin Kozel, ředitel, Učitel naživo

Příklady dobré praxe v ČR a zahraničí: Co se osvědčuje při podpoře ředitelů? 

Jiří Nantl, náměstek pro vzdělávání, Jihomoravský kraj
Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor, ČŠI
Jitka Kmentová, ředitelka, Gymnázium Na Zatlance
Jakub Černý, analytik, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Kateřina Konrádová, analytička, Učitel naživo

Současný stav podpory ředitelů v ČR: Co je potřeba změnit? 

Martina Běťáková, náměstkyně, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
David Šimek, poslanec, zastupitel Pardubického kraje, starosta města Svitavy
Karel Gargulák, výzkumník, PAQ Research
Hana Vellánová, manažerka vzdělávání, Eduzměna
Martin Kozel, ředitel, Učitel naživo

Děti si zaslouží mít ve školách pedagogické lídry

Pokud jsou ředitelé pedagogickými lídry, vede to:

 • k lepším vzdělávacím výsledkům žáků a žaček v mateřských, základních i středních školách,
 • k vyššímu wellbeingu u žáků, žaček i učitelského sboru, 
 • k efektivnější spolupráci pedagogického sboru,
 • k pozitivnímu přístupu učitelů k inovacím, novým trendům a reformám – učitelé jim lépe rozumí, důvěřují jejich záměrům a ztotožňují se s nimi,
 • ke snižování nerovností ve vzdělávání díky bezpečnému klimatu ve školách.

Jak kvalitní leadership ve školách zajistit?

Dokumenty ke stažení

Fotogalerie