Tým organizace

Vedení 

Kdo pečuje o naše dárce

Kdo jedná s klíčovými institucemi

Kdo zjišťuje a zkoumá důležitá data

Kdo zajišťuje, že jsme vidět a slyšet

Kdo vyhledává grantové příležitosti a píše projekty

Eva Jelínková
grantová specialistka

Kdo se o nás stará

Kdo zajišťuje pohodlí kanceláře a chod organizace

Kdo propojuje vzdělavatele a vytváří prostor pro jejich spolupráci

Tým programu Učitel naživo

Tým průvodců programu Učitel naživo

Prohlédněte si složení celého týmu programu Učitel naživo:

Tým programu Ředitel naživo

Tým průvodců programu Ředitel naživo

Prohlédněte si složení celého týmu průvodců:

Správní a dozorčí rada

Expertní rada

prof. Karel Rýdl
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice

prof. Milan Pol
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

doc. Jana Straková
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání UK

prof. Tomáš Janík
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

doc. Hana Kasíková
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, odbornice na kooperativní učení

prof. Iva Stuchlíková
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

doc. Jana Kratochvílová
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

doc. Radim Šíp
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

doc. Bohumíra Lazarová
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

prof. Stanislav Štech
Univerzita Karlova v Praze

prof. Hana Lukášová
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Pavel Vacek
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Ondřej Neumajer
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

doc. Josef Valenta
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

doc. Tomáš Kasper
Katedra pedagogiky a psychologie Technické univerzity v Liberci

Mgr. Tomáš Zatloukal
Česká školní inspekce

doc. Anna Tomková
Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze

Vít Beran
Ředitel ZŠ Kunratice