Lektorka

Gabriela Klečková

V Učiteli naživo působí jako externí lektorka.

Působnost

Vystudovala obor učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni. Po čtyřech letech práce učitelky na nižším stupni gymnázia v Plzni na Mikulášském náměstí odešla
studovat do Spojený států amerických, kde na The University of Memphis absolvovala doktorské studium zaměřené na aplikovanou jazykovědu.

Od roku 2005 působí na Katedře anglického jazyka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni jako odborná asistentka a od roku 2010 také jako vedoucí katedry. Kromě všeobecné didaktiky anglického jazyka, se zabývá problematikou tvorby, designem a používáním materiálů pro výuku anglického jazyka a tématem řízení a inovace ve vzdělávání.

Je aktivní v celosvětové profesní organizace TESOL International Association v níž v letech 2012-2015 zastávala post ve správní radě. Zároveň je členkou profesních asociací AMATE, ATECR, IATEFL, spolupracuje s NUV, MŠMT a s institucemi zabývajícími se DVPP.

Od února 2017 působí jako pedagogická konzultantka v ZŠ Staňkov v rámci vzdělávacího projektu Pomáháme školám k úspěchu.