Evaluace a analýzy

Daniel Prokop

Daniel Prokop (nar. 1984) je sociolog se zaměřením na politický a sociální kvantitativní výzkum. v Učiteli naživo zodpovídá za obsah a metodiku evaluace.

Zkušenosti a vzdělání

  • Deset let působil v agentuře Median, z toho tři roky v jejím vedení.
  • Zabývá se tématy chudoby, stratifikace české společnosti, nerovností ve vzdělávání a populistickým diskursem.
  • Jako výzkumník působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.
  • Je členem expertní skupiny pro tvorbu Strategie vzdělávání 2030 a spoluautorem analýzy Eduzeměna.
  • Za seriál analytických článků o české společnosti "Úvod do praktické sociologie" zveřejňovaném v Salonu Práva získal v roce 2016 Novinářskou cenu.