Patříš k nám

Autor: Jakub Hankiewicz

Začátkem školního roku jsme byli se třídou na adaptačním kurzu, tři žáci se ale nemohli zúčastnit. Mrzelo mě to, rád bych tam měl všechny děti, ale nedalo se nic dělat. Po návratu do třídy jeden ze žáků, kteří s námi na výjezdu nebyli, začal zlobit. Mluvil přese mě a nedodržoval pravidla. Po asi dvaceti minutách jsem třídě oznámil, že něco budeme dělat jinak než vloni. 

A on se najednou začal rozčilovat:

„No to je hrozný, já už jsem jednomu sedmákovi řekl, že to bude takhle, a on se na to těšil. Nikdo mě tady nemá rád a teď mě nebude mít rád ani tenhle kluk. Bude si myslet, že jsem mu lhal.“

„Já tě mám rád,“ řekl jsem. 

Ve třídě se na chvíli udělalo ticho. 

Takové to krásné ticho, které znamená, že všichni přemýšlejí nad tím, co právě slyšeli. Po zbytek nejenom té hodiny, ale i celého dne už tento žák nevyrušoval a zapojoval se do práce.

Zázrak nebo dobrá práce učitele?

Adaptační kurzy jsou několikadenní školy v přírodě, které se konají na začátku školního roku s cílem stmelit třídu a nastavit dobré vztahy. Žáci, kteří na adaptačním kurzu nejsou, mohou pociťovat určité vyčlenění z kolektivu. Se třídou nemohou sdílet (často velice silné) zážitky, neúčastnili se nastavování hodnot a způsobů práce. 

„Zlobení“ popsané v příběhu bylo u žáka zjevně projevem neklidu spojeného s tímto vyčleněním. Učitel to během hodiny poznal a věta: „Já tě mám rád,“ v daném kontextu znamenala, že přestože žák nebyl na adaptačním kurzu, do třídy stále patří a učitel je rád, že žák ve třídě je. Bezpodmínečné přijetí větou: „Já tě mám rád,“ se neslo v duchu afirmací z vývojového cyklu: aby žák mohl ve třídě fungovat, musí nejdřív vědět, že v ní smí být a patří do ní. Učitel žákovi tuto potřebu nasytil, takže důvod pro „zlobení“ zmizel.

O Zázracích ve třídě

V Učiteli naživo věříme, že dobrý učitel má moc měnit životy dětí k lepšímu. Proto dlouhodobě upozorňujeme na to, že práce učitelů je pro budoucnost naší země klíčová a usilujeme o to, aby učitelé měli co nejkvalitnější vzdělání a co nejvíce podpory pro svou práci.

Prostřednictvím tohoto projektu, podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Na učitelích záleží, chceme ocenit a podpořit všechny učitele a učitelky.

Zažili jste i vy někdy ve škole podobnou situaci, reakci či jakýkoliv krok učitele, který vám významně ovlivnil život k lepšímu? Co jste zažili a jak vám to prospělo?
Podělte se s námi o svůj příběh. 

Přiložit přílohu

Chcete nám svůj příběh poslat e-mailem nebo nám něco vzkázat? Pište na adresu marketing@ucitelnazivo.cz. Děkujeme!