Komunita vzdělavatelů učitelů

Naše vize:

Chceme učitele, kteří vědí, kam jdou,
s dětmi vytvářejí a udržují vztahy založené na vzájemné důvěře,
vytvářejí podnětné příležitosti pro učení každého dítěte
a reflektují svou práci s oporou o důkazy.

Historicky první setkání komunity vzdělavatelů učitelů
se koná 1. prosince 2020 od 9:00 do 17:00 v Praze

Přesné místo konání bude včas upřesněno. V případě nepříznivé COVID situace proběhne setkání online.

Setkání je určeno

 • oborové didaktiky, vyučující pedagogických, psychologických nebo odborných předmětů na pedagogických filozofických, přírodovědeckých či jiných fakultách připravujících učitele,
 • pro učitele ZŠ nebo SŠ, který provází studenty učitelství na praxích,
 • lektory organizací spolupracujích s fakultami připravující učitele a podílejících se na přípravě budoucích učitelů,
 • ředitele základních nebo středních škol, které se podílí na přípravě budoucích učitelů

Setkání vám přinese

 • možnost spolupráce s kolegy z různých institucí a regionů,
 • inspiraci od kolegů a možnost sdílet vaše příklady dobré praxe,
 • podporu pro prosazování inovací a změn ve vzdělávání,
 • možnost podílet se aktivitách směřujících k systémové změně přípravy učitelů

Program setkání

Dopolední interaktivní workshop: Učíme budoucí učitele

9:00 – 12:30

Známe učitelku, která učí už dlouho, a pořád ji její práce přináší radost. Na její hodiny se žáci těší, zajímají se obor, který Kasandra učí. Rodiče s ní ochotně spolupracují, ředitel k ní do výuky posílá inspektory a začínající učitele. Kolegové si jí váží a chodí k ní pro radu. Prostě skvělá učitelka.

Znáte ji také?
Kladete si otázku, jak se to stalo, že je v profesi učitele tak úspěšná?
Že má její práce takový dopad?

Zveme vás na workshop, jehož cílem je sdílet vzájemné představy o úspěchu v učitelské profesi a o tom, kudy k němu vede cesta.

Odpolední workshop: Komunita vzdělavatelů učitelů

13:30 – 17:00

 • Jak by měla vypadat komunita vzdělavatelů učitelů?
 • Jaké jsou potřeby všech zapojených aktérů napříč institucemi i regiony?
 • Které potřeby sdílíme?
 • V čem se naše potřeby liší?
 • Jak se můžeme vzájemně učit a inspirovat?

Tento workshop bude vycházet z vašich podnětů, které máte možnost uvést v přihlášce na první setkání Komunity vzdělavatelů. Bude koncipován tak, aby výsledkem naší společné práce byl návrh fungování komunity vzdělavatelů učitelů jako společné platformy těch, kteří se podílejí na profesní přípravě učitelů.

Těšíme se na vás při setkání na workshopech!

Budeme rádi, když budete toto pozvání sdílet s inovativními kolegy,
kteří by u našeho setkání podle vás neměli chybět.

Případné dotazy směřujte na email komunitavzdelavatelu@ucitelnazivo.cz.

Těšíme se na viděnou v Praze!