Komunita vzdělavatelů budoucích učitelů

Naše vize:

Chceme učitele, kteří vědí, kam jdou,
s dětmi vytvářejí a udržují vztahy založené na vzájemné důvěře,
vytvářejí podnětné příležitosti pro učení každého dítěte
a reflektují svou práci s oporou o důkazy.

Historicky první setkání komunity vzdělavatelů budoucích učitelů
proběhlo 1. prosince 2020 online

Setkání se zúčastnili

 • oboroví didaktici, vyučující pedagogové psychologických nebo odborných předmětů na pedagogických filozofických, přírodovědeckých či jiných fakultách připravujících učitele,
 • učitelé ZŠ nebo SŠ, kteří provází studenty učitelství na praxích,
 • lektoři organizací spolupracujích s fakultami připravující učitele a podílejících se na přípravě budoucích učitelů,
 • ředitelé základních nebo středních škol, které se podílí na přípravě budoucích učitelů.

Účastníci dle regionů:

Účastníci dle profesí:

Z vaší zpětné vazby

 • "Setkání bylo lidsky velmi příjemné, a zároveň mi dalo naději, že by se studium a praxe budoucích učitelů mohly proměnit tak, aby to bylo prospěšné pro žáky."
 • "Největší význam pro mě mělo cítit se být součástí a cítit, že jsou lidi opravdu připraveni spolupracovat na společném záměru. Bylo inspirativní moci diskutovat v bezpečném prostředí."
 • "Setkání s velkým množstvím inspirativních osobností, kterým jde o uskutečnění pozitivních změn v přípravě budoucích učitelů."
 • "Děkuji za skvělé vedení, organizaci. Za vysokou, profesionální úroveň celého dne, která ale neztratila lidskost a upřímnost. Už
  z dnešního setkání si odnáším podněty k vlastnímu hledání cesty, jak přispět a na čem mohu „hned“ začít pracovat."

Program setkání

Dopolední interaktivní workshop: Učíme budoucí učitele

9:00 – 12:30

Známe učitelku, která učí už dlouho, a pořád ji její práce přináší radost. Na její hodiny se žáci těší, zajímají se obor, který Kasandra učí. Rodiče s ní ochotně spolupracují, ředitel k ní do výuky posílá inspektory a začínající učitele. Kolegové si jí váží a chodí k ní pro radu. Prostě skvělá učitelka.

 • Znáte ji také?
 • Kladete si otázku, jak se to stalo, že je v profesi učitele tak úspěšná?
 • Že má její práce takový dopad?

Odpolední workshop: Komunita vzdělavatelů budoucích učitelů

13:30 – 17:00

 • Jak by měla vypadat komunita vzdělavatelů budoucích učitelů?
 • Jaké jsou potřeby všech zapojených aktérů napříč institucemi i regiony?
 • Které potřeby sdílíme?
 • V čem se naše potřeby liší?
 • Jak se můžeme vzájemně učit a inspirovat?

Děkujeme za vaši aktivní práci při setkání na workshopech! Velmi si vaší účasti ceníme a těšíme se na další!

Mějte přehled

Nemůžete se zúčastnit prvního setkání komunity vzdělavatelů budoucích učitelů, ale spadáte do cílové skupiny? Vyplňte formulář níže a my vás budeme kontaktovat s nabídkou zapojení se do dalších aktivit.

Případné dotazy směřujte na e-mail komunitavzdelavatelu@ucitelnazivo.cz.

Těšíme se na vás!