Učitel naživo vysílá do světa dalších 35 absolventů

Program Učitel naživo v letošním roce absolvovalo 35 studentek a studentů. Všichni prošli dvouletou intenzivní přípravou na učitelskou profesi. 750 hodinový program se skládal z 370 hodin výuky a 380 hodin praxe na školách. Studenti docházeli na praxi každý týden a reflektovali proč, co a s jakým dopadem se dělá. Ve výukových blocích propojovali své zkušenosti s nejmodernějším know-how. Aktivně diskutovali, zkoušeli, trénovali, videotrénovali. Postupně nacházeli vlastní učitelskou cestu, která sedí jim i žákům. Více informací o programu pro budoucí učitele zde.

Naprostá většina z absolventů se od září chystá nastoupit do škol, 18 z nich je již dokonce zaměstnaných či má pracovní nabídku. Další plánují hledat pozici během prázdnin. Daří se nám tak přispívat k řešení problému nedostatku učitelů: české školství trpí tím, že řada absolventů učitelských oborů ani nezačne učit či brzy odejde. Ukazuje se, že tato rizika jsou výrazně menší, když začínající učitele někdo provází a praxi s nimi někdo reflektuje. Ačkoli samozřejmě největší zkouška přijde až při plném přechodu do profese. Cesty našich absolventů budeme sledovat v průběžném evaluačním šetření.

Osvědčením o absolvování programu Učitele naživo se k dnešnímu dni může prokázat 70 učitelek a učitelů. Máme velikou radost z toho, že každý den díky nim mohou stovky až tisíce dětí zažívat smysluplnou výuku zaměřenou na rozvoj potenciálu každého z nich, že vedou žáky ke spolupráci a odpovědnosti a pomáhají jim nacházet vlastní hodnotu a uplatnit se ve světě.

Do dalšího ročníku programu 2020–2022 nastoupí 30 nových studentů, které jsme vybrali z rekordního počtu 104 přihlášených zájemců.

Těší nás nejen velký zájem o náš učitelský program, ale i uznání práce našich kolegů: průvodce našich studentů, Alexis Katakalidis, se umístil na 3. místě v soutěži Global Teacher Prize Czech Republic. Více info zde.