Letní škola KVBU: Nadšení, inovace a společný cíl

Pojďme společně přemýšlet o tom, čeho bychom chtěli dosáhnout v roli vzdělavatele budoucích učitelů. Čím jsme si jisti? V čem tápeme? Co chceme a co nechceme? Úvodní workshop druhé letní školy Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů (KVBU) začal otázkami. Lektorky z organizace Učitel naživo Blanka Vaculík Pravdová a Jitka Michnová v něm účastníky provedly procesem zvědomění vlastních představ o sobě samých v roli vzdělavatele budoucích učitelů.  

"Některé požadavky na sebe klademe sami, některé na nás kladou ostatní. Situace vzdělavatelů budoucích učitelů je o to obtížnější, že neexistuje ani přesná definice toho, co má být výsledkem jejich práce," připomněly lektorky fakt, že v českém vzdělávacím systému zatím není jasně řečeno ani to, co má umět učitel. Bez toho jen těžko můžeme klást požadavky na ty, kdo mají na starosti jejich vzdělávání. 

Přesto se ale flipchart v rohu místnosti, kde spolu sedí vysokoškolští pedagogové i provázející učitelé, začně po výzvě plnit odpovědmi na otázku: "Jaký chci já být v roli vzdělavatele?"

Zvědomění "chtěného profesního já" je totiž předpokladem pro naplánování dalších kroků vedoucích k jeho dosažení. 

Kdo vzdělává budoucí učitele?

Ústředním tématem letní školy, která se konala v polovině srpna, byli právě vzdělavatelé budoucích učitelů. To zdaleka nejsou jen vysokoškolští pedagogové. Velký vliv na studenty učitelství mají i kolegové, k nimž docházejí na praxe - provázející učitelé.  

Třídenní program pro více než 50 účastníků zahrnoval kromě workshopů také didaktické dílny a přednášky. Nechybělo aktuální téma wellbeingu pro žáky i učitele nebo využívání digitálních technologií ve výuce.

Zástupci ministerstva školství se členy KVBU diskutovali o probíhající reformě vzdělávání budoucích učitelů. Podrobněji došlo na vnímání role oborových didaktiků i kompetenční profil absolventa studijního programu učitelství.  

Z nuly na 250 

Ještě loni v prosinci neexistovala v Česku platfoma propojující všechny, kdo se podílejí na vzdělávání budoucích učitelů. Dnes je v Komunitě vzdělavatelů budoucích učitelů 250 členů.

Spojuje napříč institucemi i regiony. Nabízí prostor pro vzájemné učení a setkávání a rozvíjí pro pedagogy tolik potřebnou dovednost nahlížet na situace z různých perspektiv.

KVBU tvoří vysokoškolští pedagogové z pedagogických i dalších fakult připravujících učitele, provázející učitelé, lektoři, ředitelé mateřských, základních a středních škol. Všichni s cílem zkvalitnit profesní přípravu učitelů. Společně.