Koalice by v programu pro školství neměly zapomenout na volební sliby učitelům a ředitelům

Povolební vyjednávání o resortu školství naznačují, že dvacátý ministr školství České republiky nebude otáčet směr vzdělávací politiky. Členové vyjednávacího týmu SPOLU, Starostů a Pirátů se hlásí ke Strategii 2030+ a chtějí udržet současnou úroveň učitelských platů opětovným předložením novely zákona o pedagogických pracovnících. Organizace Učitel naživo, která usiluje o modernizaci českého vzdělávacího systému, vnímá tyto závazky pozitivně a připomíná některé sliby z předvolebních programů. Mezi prioritami příští vlády by podle expertů organizace mělo být také pokračování reformy vzdělávání učitelů na vysokých školách a kvalitní příprava budoucích ředitelů.

Obě koalice se v programech věnovaly vzdělávání budoucích učitelů. Poukazovaly například na zvýšení kvality praxí.

„Koalice SPOLU v programu slibovala důraz na praktické dovednosti ve vzdělávání učitelů a PirStan mluví o reformě přípravy pedagogů ve spolupráci s vysokými školami. V této oblasti může nový ministr školství navázat na již existující dohodu mezi ministerstvem školství a fakultami, které připravují učitele,” připomněla analytička vzdělávací politiky Kateřina Konrádová Memorandum o reformě pregraduální přípravy pedagogů podepsané těsně před volbami.

Dalším bodem programů obou koalic jsou učitelské platy. Ty stávající vláda dorovnala téměř na úroveň průměru OECD i EU, ale neudělala rozhodující krok pro udržení tohoto stavu - legislativní zakotvení. To bylo obsahem novely zákona o pedagogických pracovnících. Kabinet ANO a ČSSD ji předložil, ale vládní poslanci také zařídili, že nebyla schválena. Z vyjádření zástupců obou koalic plyne, že novelu chtějí předložit znovu.

„V novele by určitě mělo zůstat navýšení učitelských platů na 130 procent průměrné mzdy, ale to není všechno. V oblasti profesní přípravy učitelů je podstatné popsání role provázejícího učitele, který pracuje se studenty učitelství na praxích, připravuje s nimi hodiny, hodnotí je, pomáhá jim se zlepšovat,” zmínila Konrádová některé z důležitých bodů zákona.

České školy se již nyní musejí vyrovnávat s dopady pandemie. Z průzkumů agentury PAQ research pro organizaci Učitel naživo plyne, že u třetiny učitelů se v důsledku vyššího stresu projevily příznaky deprese, tři čtvrtiny dětí ztrácely motivaci se učit. Česká školní inspekce má zprávy o deseti tisících dětech, které se distanční výuky neúčastnily. Společný výzkum Sociologického výzkumu Akademie věd ČR a Fakulty humanitních studií UK poukázal na nárůst domácího násilí až o 40 procent.

„Dostupná data o dopadech pandemie ukazují, že ve školách budou potřeba i školní psychologové, asistenti a další podpůrné profese. I na to myslí novela zákona o pedagogických pracovnících. Tito profesionálové by se měli stát standardní součástí školních kolektivů,” dodala Konrádová.

Téměř ve všech předvolebních programech se objevilo snižování administrativní zátěže škol a ředitelů. Podle studie agentury PAQ Research pro organizaci Učitel naživo tráví čeští ředitelé průměrně 40 % svého času administrativními úkony, zatímco průměr v OECD dosahuje 27 %.

„Dětem nejvíce pomáhá, když mají ředitelé škol čas věnovat se kvalitě výuky. Tím, že ředitelům ulevíme v administrativě, na to budou mít větší prostor. Zároveň je potřeba u ředitelů rozvíjet pedagogický leadership – schopnost vést učitele ke zlepšování výuky. V kvalifikačních programech na ředitelské pozice by tato dovednost měla mít prioritu, vedle orientace v legislativě nebo rozvoje manažerských schopností,“ uvedl ředitel organizace Učitel naživo Martin Kozel.

„Neměli bychom zapomínat, že školství je především o lidech. Každý pátý člověk v České republice jde ráno do školy. To, co tam zažije, má zásadní vliv na jeho budoucnost. Proto je důležité, aby politici věnovali pozornost lidem, kteří ve školství pracují, a splnili sliby ze svých volebních programů,” dodal Kozel.

Priority pro koaliční smlouvu a programové prohlášení vlády podle organizace Učitel naživo

Předložit a schválit novelu zákona o pedagogických pracovnících, která bude obsahovat:

  • zavedení pozice provázejícího učitele v rámci přípravy budoucích učitelů
  • zařazení školského logopeda a sociálního pedagoga mezi pedagogické pracovníky, systémové financování podpůrných profesí (školní speciální psycholog, školní psycholog)
  • ukotvení pozice třídního učitele
  • zavedení pozice uvádějícího učitele a adaptační období pro začínající učitele
  • jistota stabilních platů

Pokračování reformy vzdělávání učitelů na vysokých školách

  • navázat na Memorandum o reformě pregraduální přípravy pedagogů

Kvalitní příprava pro budoucí ředitele

  • pilotáž inovativního kvalifikačního programu pro ředitele, který připravuje Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s organizací Učitel naživo