Komentář Kateřiny Konrádové k Memorandu o reformě pregraduální přípravy učitelů


Zástupci děkanů všech českých fakult připravujících učitele spolu s ministrem školství Robertem Plagou podepsali Memorandum o podpoře reformy přípravy učitelů v ČR. Jeho cílem je proměna vzdělávání budoucích učitelů tak, aby byli lépe připraveni na práci s žáky a na podporu jejich učení. Kateřina Konrádová z Organizace Učitel naživo vidí v podpisu memoranda zásadní milník na cestě ke zkvalitnění profesní přípravy učitelů.

"Je dobře, že po několikaměsíčním dialogu mezi ministerstvem školstvím, fakultami i dalšími aktéry v oblasti pregraduálního vzdělávání došlo k podpisu Memoranda o podpoře reformy přípravy učitelů v ČR. Učitelé a učitelky totiž hrají klíčovou roli v tom, jaké jsou české školy, a zda skutečně pomáhají dětem najít místo ve společnosti a čelit životním výzvám. Reforma přípravy učitelů a učitelek v ČR proto představuje zásadní milník," uvedla analytička organizace Učitel naživo Kateřina Konrádová.

"Ministerstvo a fakulty připravující učitele se, mimo jiné, zavázaly společně pracovat na vytvoření kompetenčního profilu absolventa, proměně podoby praxí studentů učitelství či rozvoji profesních studijních programů. Tato opatření jsou zásadní pro zkvalitnění přípravy učitelů. V nadcházejícím volebním období by mělo být prioritou vzdělávací politiky v této reformě pokračovat a proměnit podepsané závazky v realitu," dodala.

Zástupci organizace Učitel naživo byli členy širší paticipativní skupiny, která spoluvytvářela obsah reformy. Bližší informace hledejte zde.

Memorandum podepsalo celkem 10 zástupců Asociace děkanů pedagogických, filozofických a přírodovědeckých fakult. Jeho text a přílohu s výčtem konkrétních cílů najdete v tiskové zprávě ministerstva školství.