Článek pro Řízení školy: Jak proměnit pregraduální přípravu učitelů?

Příprava učitelů je jedním z klíčů ke kvalitě vzdělávacího systému. Formování profesní identity skrze reflektivní práci s kompetenčním rámcem, integrace teoretických a praktických složek studia a kvalitní spolupráce vzdělavatelů učitelů jsou způsoby, jak pregraduální přípravu v ČR posunout tím správným směrem.

Pregraduální příprava formuje identitu a kompetence budoucích učitelů, a tak významně ovlivňuje učení dětí, které se bude každý den odehrávat ve školních třídách. Je proto potřeba zaměřit se na kvalitu této přípravy. Náš tým advokacie provedl podrobnou rešerši pěti zahraničních systémů přípravy učitelů, na základě které Kateřina Cohnová napsala článek, v němž zjištění zasadila do kontextu reformy pregraduální přípravy chystané MŠMT na období 2021–2023.

Celý článek je dostupný na webu Řízení školy. Přečíst si ho můžete zde.

Ke stažení:

Modely pregraduální přípravy učitelů pro 2. a 3. stupeň - Finsko, Švédsko, Anglie, Estonsko, Rakousko (hlavní zjištění a doporučení pro ČR).

Modely pregraduální přípravy učitelů pro 2. a 3. stupeň- Finsko, Švédsko, Anglie, Estonsko, Rakousko (kompletní verze).