Vyjádření k navrhovaným legislativním změnám v oblasti kvalifikací a jejich poskytovatelů

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR předložilo v únoru 2022 do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o pedagogických pracovnících, která přináší zhruba tři desítky nových opatření (viz shrnutí). Podobně jako v minulém volebním období novela obsahuje hojně diskutovaný bod - tzv. otevření učitelské profese lidem bez pedagogického vzdělání.

V případě jejího schválení budou moci ředitelé uznat absolventům (jakéhokoliv) magisterského studijního oboru předpoklad odborné kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ nebo učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ za splněný na dobu nejdéle 3 let.

Z hlediska kvalifikací novela dále navrhuje rozšíření okruhu poskytovatelů studia k získání kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ a učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ absolventům jiného než učitelského studia, tedy tzv. doplňujícího pedagogického studia (DPS). Kromě vysokých škol ho nově budou moci poskytovat i zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

S ohledem na informace, které se k nám opakovaně dostávají, chceme konstatovat, že organizace Učitel naživo tyto body neprosazovala a neprosazuje. V tomto ohledu odkazujeme na naše stanovisko z roku 2019 a připomínáme naši agendu, která je dlouhodobě transparentní a shrnutá zde.

Od počátku zastáváme názor, že stát má zajišťovat, aby byl dostatek dobře připravených učitelů. Věříme, že právě přípravné vzdělávání je jedním z nejefektivnějších nástrojů, jímž můžeme kvalitu práce učitele podpořit. Vedou nás k tomu mnohaleté zkušenosti z práce s učiteli a toto tvrzení podporují i výstupy našich evaluačních aktivit.

Oceňujeme, že MŠMT společně s fakultami připravujícími učitele spustilo Reformu pregraduální přípravy učitelů s cílem jejího systematického zlepšování a že v návrhu novely je řešena role provázejícího učitele jako klíčové osoby ovlivňující kvalitu praxí studentů učitelství.

Tým Učitele naživo