Vláda v poločase: Co ještě může ve školství stihnout

V polovině funkčního období vlády je zřejmé, že sliby z programového prohlášení, které se týkají školství, v mnoha případech nezvládne splnit nebo se v jejich plnění opozdí. Ať už jde o navyšování platů pro učitele, revize rámcových vzdělávacích plánů nebo inovaci oborové soustavy SŠ. Závazky, jejichž cílem je zlepšit profesní přípravu učitelů, by však kabinet stihnout mohl, podotýká analytička vzdělávací politiky Kateřina Konrádová z organizace Učitel naživo. 

„Pozitivní je, že pokračuje reforma profesní přípravy učitelů s důrazem na praktické dovednosti, do níž jsou zapojeny pedagogické fakulty a fakulty připravující učitele. To znamená, že se vytváří podmínky pro takové vzdělání budoucích učitelů a učitelek, které je ještě před nástupem do zaměstnání připraví na práci se třídou a jednotlivými dětmi,“ uvedla Konrádová. „Konkrétně vláda legislativně ukotvila pozici provázejících učitelů a probíhá pilotní ověřování jejich spolupráce s fakultami a školami, kde probíhají studentské praxe,“ dodala. 

Profesní přípravy učitelů se týká také Kompetenční rámec absolventů a absolventek učitelství, tedy jasně definovaný soubor dovedností učitelů a učitelek. „Stát ve spolupráci s odbornou veřejností poprvé popsal, co mají umět lidé zodpovědní za výuku dětí. Ve zbývajícím čase může vláda zajistit, aby se tato představa převedla do praxe například změnami Rámcových požadavků na učitelské programy.“

Vláda v posledních měsících čelila kritice zejména kvůli výrazným škrtům v rozpočtu ministerstva školství. Dotknou se platů nepedagogických pracovníků i inovací ve výuce. 

„Nevybavuji si vládu, která by vzdělávání neřadila mezi své priority. Přesto se dlouhodobě potýkáme s podfinancovaným a neeefektivně řízeným školstvím. Nejde jen o nedostatek financí, ale také o nedostatek personálních kapacit, malou podporu leadershipu  a využití dat pro rozhodování,“ hodnotí Konrádová.


Kontakt pro média:
Anna Francová | anna.francova@ucitelnazivo.cz | + 420 732 739 124