Učitel naživo v novém školním roce posiluje. Ředitelskou sekci povede Hopfinger z Gymnázia Duhovka

Nový školní rok zahájila organizace Učitel naživo s důrazem na systémové změny ve vzdělávání ředitelů. Tým zajišťující programy pro ředitele a jejich zástupce nově povede Petr Hopfinger, který v uplynulých sedmi letech úspěšně řídil pražské Gymnázium Duhovka. Posiluje tak skupinu výrazných ředitelských osobností, které pod střechou organizace Učitel naživo mění přípravu českých ředitelů v programech Ředitel naživo a Lídr školy.

„Po sedmi letech ve vedení školy vím, jak výrazný vliv má v českém vzdělávacím systému na kvalitu školy a učení dětí osoba ředitele. Jako manažer inovativních programů pro vedení škol, které vystavěla organizace Učitel naživo, mohu zúročit své zkušenosti a přispět k tomu, že ředitelé škol budou především pedagogičtí lídři, pro které je na první místě rozvoj dětí,“ uvedl.

V uplynulých dvou letech prověřily schopnost škol reagovat na mimořádnou organizační zátěž covidová pandemie a příliv ukrajinských uprchlíků. I právě začínající školní rok však přináší pro vedení škol řadu nejistot, s nimiž se musí vypořádat.

Podle Hopfingera je právě proto nutné se zaměřit na kvalitní přípravu ředitelů. „I bez mimořádných události jako byla pandemie nebo válka se ředitelé potýkají s řadou zdánlivě neřešitelných problémů. Nedostatek učitelů, školních psychologů a dalších odborníků, finance, administrativa. Je ale potřeba vracet se k tomu, co je důležité – a to jsou děti a jejich učení,“ míní. 

Organizace Učitel naživo se vzdělávání ředitelů věnuje čtvrtým rokem v programu Ředitel naživo a od letošního školního roku také v kvalifikačním studiu Lídr školy, na kterém spolupracuje s Národním pedagogickým institutem ČR a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

„Pro děti jsou ve škole nejdůležitější učitelé a pro učitele je zase zásadní mít dobrého šéfa. Proto jsme naše působení rozšířili i na přípravu ředitelů. Pedagogické i manažerské zkušenosti Petra Hopfingera nám pomohou v naplnění našich ambicí, které jsou jasné – zajistit pro české školství kvalitně připravené lidi. V jejich rukou je totiž budoucnost naší země,“ uzavírá ředitel organizace Učitel naživo Martin Kozel.

Kontakty pro média:

Petr Hopfinger, petr.hopfinger@ucitelnazivo.cz
Anna Francová, anna.francova@ucitelnazivo.cz, +420 732 739 124