Principy komunikace se žáky a rodiči podle Michala Dubce

Náš průvodce a zároveň odborník na komunikaci Michal Dubec v dubnu připravil webinář pro Národní pedagogický institut ČR na téma Komunikace se žáky a rodiči v dobách karantény, aneb jak si nepoškodit vzájemné vztahy. Nyní jsou jeho tipy opět aktuální.

Podle Michala je škola a učení do velké míry o vztazích učitelů se žáky a s jejich rodiči. Tyto vztahy jsou založené na kontextech. Ty nám ale v současné době hodně chybí. Komunikace je zprostředkovaná, probíhá skrze různé kanály, je ořezaná - někdy se nevidíme nebo dokonce ani neslyšíme. Učitelé často nevědí, v jakých kontextech se pohybují jejich žáci (zda mají přístup k počítači nebo jak často, jakou mají doma situaci,...). Rodiče zase často nevědí, jaké kontexty sleduje zadáním úkolu učitel. Právě proto nabývají na důležitosti vzájemné vztahy.

Michal nás seznámil s tím, jak v době karantény funguje vztahová rovina komunikace učitelů se žáky a druhak s jejich rodiči. To vše ukázal na příkladech z praxe.

6 principů komunikace s rodiči:

1. Hovořme o smyslu činností pro žáky, nikoli o sobě.

Nemluvme o úkolu samotném ani o tom, že úkol ještě není odevzdaný. Mluvme o tom, jak žáka úkol rozvine, co mu dá, na co navazuje, jaký je jeho smysl.

2. Hovořme o chování žáků, nikoli o nich.

Mluvme o chování, ne o dítěti. Ve druhém případě se dotýkáme statusu dětí a potažmo i rodičů.

“Váš syn neodevzdal úkol.”
“Váš syn je lajdák a na školu kašle.”

3. Buďme empatičtí.

Dejme najevo, že neznáme všechny kontexty ani žákovu situaci.
Používejme věty typu: “Rozumím tomu, že mohou být ztížené podmínky.”

4. Používejme sebeotevření.

Mluvme o sobě a o svých emocích:

“Je mi to líto.”
“Mrzí mě to.”

5. Tam, kde to jde, cíleně vytvářejme prostor pro odpovědnost a samostatnost.

Pokládejme otevřené otázky nebo výzvy:

“Co navrhujete?”
“Co se s tím dá dělat?”

6. Tam, kde to jde, používejme první osobu množného čísla (my).

Je velký rozdíl, jestli říkáme "já a ty/vy" nebo "já a my".
První osoba množného čísla signalizuje, že jsme kompetentní dospělí lidé, kteří mají společně na starosti učení dítěte:

“Pojďme se společně dohodnout, jak to uděláme”

Principy komunikace se žáky vysvětluje Michal ve videu: