Organizace podporující učitele a ministr školství se dohodli na detailech reformy přípravy učitelů a jejich podpory v začátcích

Ve čtvrtek 26. srpna se zástupci organizací Otevřeno, Učitel naživo, Učitelská platforma a Začni učit! setkali s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Vladimírem Balašem, aby projednali navazující kroky ministerstva v Reformě přípravy učitelů a novely zákona o pedagogických pracovnících.

Zástupci organizací se s ministrem shodli na důležitosti podpory klíčových aktérů, kteří se ve školství nacházejí, a těmi jsou učitelé. Ti sehrávají ve vzdělávání dětí nejzásadnější roli a jejich podpora by měla začít již na fakultách. Ministr školství proto přislíbil kontinuitu práce na Reformě fakult připravujících učitele, kterou zahájili již jeho předchůdci. Reforma přinese například kvalitnější pedagogické praxe studentů učitelství, rozšíření inovací na fakultách nebo vytvoření kompetenčního profilu absolventa učitelství. Do škol tak díky reformě budou mířit lépe připravení učitelé.

Podmínky učitelů budou následně ze strany ministerstva školství zlepšeny i prostřednictvím novely zákona o pedagogických pracovnících, která byla schválena vládou v srpnu. Ta mimo jiné ustanovuje pozice provázejícího a uvádějícího učitele. Provázející učitelé mají na starosti studenty, kteří absolvují své pedagogické praxe během studia, uvádějící učitelé jsou mentory začínajících učitelů, kteří do zaměstnání nově nastupují.

Důležitost těchto pozic popisuje studentka pražské pedagogické fakulty a členka Otevřena Linda P.: „Provázející učitel je někdo, kdo má během studentovy praxe nesmírný vliv na to, jak je student na povolání připraven. Takový učitel by měl být podle mě schopen propojit teorii s praxí, převést tak studenta přes pomyslný most, který tyto dva soubory poznatků spojuje.

Obě tyto pozice jsou v novele zákona o pedagogických pracovnících nově ukotveny a je přislíbena také jejich odpovídající podpora v podobě financí, přípravného studia či snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti. K tomu je potřeba kromě zákona o pedagogických pracovnících také úprava školského zákona a dalších prováděcích předpisů.

Ministr se na jednání zavázal, že pro to, aby novela ve svém celku mohla skutečně začít plně působit, zahrne ministerstvo ukotvení praxí studentů učitelství do nejbližší novely školského zákona a do konce října rovněž připraví prováděcí předpisy.

Souhlasím s tím, že učitelé jsou nejzásadnější aktéři v našem vzdělávání a je potřeba jim poskytnout odpovídající podporu. Je důležité, aby provázející učitelé, které v novele ukotvujeme, měli od počátku odpovídající podmínky pro svou práci,” uvedl na jednání ministr Vladimír Balaš.

Těší nás, že pan ministr naslouchá potřebám přípravy učitelů a věříme, že závazky nutné k jejich realizaci se též podaří proměnit ve skutečnost.

Kontakty pro média:

Kateřina Konrádová
katerina.konradova@ucitelnazivo.cz

Anna Francová
anna.francova@ucitelnazivo.cz