Nejlepší čtivo pro učitele podle studentů Učitele naživo

Studenti 2. ročníku programu Učitel naživo se vzájemně inspirovali “top knihami” pro učitele. S laskavým svolením našich druháků a jejich průvodců tipy na knihy i jejich anotace uvádíme zde. Na závěr přinášíme i několik tipů na literaturu od našich průvodců.

Carl Hendrick, Robin Macpherson:
Co funguje ve třídě?

Most mezi výzkumem a praxí

Proč prokládat dvě témata? Jak to udělat, aby žáci všechno po testu hned nezapomněli? Jak aplikovat některé principy formativního hodnocení? Dozvíte se a také se ujistíte, že nejste jediní, kdo si tyto otázky klade.

Autoři se ptají 18 současných předních odborníků (William, Lemov, Christodoulou, ...) na vzdělávání, jak přetavit to nejlepší z aktuálních výzkumů do efektivní praxe. Zaměřili se na 10 důležitých oblastí výuky: hodnocení, čtení, speciální vzdělávací potřeby, motivace, paměť, jak klást otázky, mýty o učení, technologie, samostatné učení.

Paul Ginnis:
Efektivní výukové nástroje pro učitele

Strategie pro zvýšení úspěšnosti každého žáka

Nevíte, jaké metody použít, aby hodiny byly interaktivní a zapojovaly všechny žáky? V této knize najdete spoustu tipů do všech předmětů i s propojením s vědeckými poznatky.

Kniha je naplněná praktickými výukovými strategiemi, které umožňují: vyhovět potřebám různých stylů učení, stimulovat kreativitu učitele, ozvláštnit výuku, zaujmout jak nadané, tak vyrušující žáky.

Publikace čerpá z neurovědy, psychologie a sociologie a poskytuje: přehled současného uvažování o učení; padesát různých vyučovacích technik pro všechny typy předmětů a situací; praktické nápady, jak vést skupinovou práci, zvládat různé projevy chování a podporovat osobní odpovědnost; šest základních způsobů fungování ve třídě; nástroje na kontrolu vašich postupů – od plánování vyučovacích hodin po řízení výkonu.

Geoff Petty:
Moderní vyučování

Hledáte odpovědi na otázky a problémy, které se vám dějí při výuce a jejím plánování? Tato kniha vám je pomůže nalézt.

Praktický a komplexní soubor prvků, které provázejí učitelskou profesi, od potřeb žáka, přes přípravu a realizaci výuky, po řešení situací ve třídě, postavené na odborných poznatcích, doplněné cvičeními, které nutí zamyslet se nad obsahem, a odkazy na další literární zdroje.

František Tichý:
Výchova jako dobrodružství

To se v té Přírodní škole učíte na stromech?

Slova jsou jen pěnou na vlnách skutečnosti - nejpodstatnější složka formování mladého člověka nastává v průběhu činností. O moc přicházíme, když mladým lidem nenabídneme společné smysluplné činnosti. V této knize se čtivou formou dozvíte, jak utvářet funkční společenství, které tvoří hodnoty jako celek a tím i formuje jednotlivé osobnosti.

Najdete zde zásady pro život dobrého společenství na příkladech z práce s dětmi na gymnáziu Přírodní škola, ale také osobností jako je Makarenko, Korczak, Foglar, Štorch nebo židovská samospráva v Terezíně. Vychází z myšlenky, že vývoj dětské skupiny je v různých prostředích analogický, a to i v extrémních podmínkách.

John Holt:
Proč děti neprospívají

Vedete si pedagogický deník? V deníku Johna Holta můžete sledovat strhující svědectví o jedné pedagogické cestě... Vrší tu reflexe, reflexe reflexí, analyzuje situace, které ovlivňují jeho směřování i přemýšlení. Vede permanentní dialog, inspiruje poctivostí, empatií, vlídností, otevřeností.

Kniha je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola s názvem Strategie popisuje způsoby, jakými se děti vyrovnávají s požadavky, které na ně škola klade. Druhá kapitola Strach a neúspěch se zabývá působením strachu a pocitů selhání na psychiku dětí a třetí rozsáhlá kapitola Skutečné vzdělání zkoumá rozdíly mezi tím, co děti ,,mají umět” a tím, co je opravdu zajímá a znají ve skutečnosti. Čtvrtá kapitola Jak školy selhávají analyzuje způsoby, kterými školy podporují negativní dopady zavedeného způsobu výuky na žáky a v závěrečném Shrnutí se autor snaží formulovat obecné závěry vyplývající z předchozích kapitol.

Milan Hejný, František Kuřina:
Dítě, škola a matematika

Konstruktivistické přístupy k vyučování

Ela z první třídy je bystré a zvídavé děvče. Slyšela, jak se táta ptá mámy, kolik má korun. Máma odvětila: „Minus dvě stě. Mám stovku, ale za telefon zaplatím tři stovky.” Elu mámino "minus" moc zaujalo. Setkala se s ním již teploměru, ve výtahu a možná i jinde. V tomto okamžiku se jí všechny tři významy slova "minus" najednou spojily a dívka zvolala: „Nemáš dvě stě korun!“ Měla velkou radost a objala mámu.

Jak překonat formalismus ve vyučování a vést žáky k porozumění učivu? Jakým způsobem si dítě konstruuje svůj obraz světa? Na tyto a další otázky hledají odpověď autoři s mnohaletou pedagogickou i výzkumnou zkušeností. Představují moderní pohled na podstatu vyučování, který zachycuje soudobé trendy v pedagogice i psychologii. Formulují zásady didaktického konstruktivismu a ilustrují je na vyučování matematice. Text je doplněn řadou příběhů z praxe.

Dylan Wiliam, Siobhán Leahy:
Zavádění formativního hodnocení

Praktické techniky pro základní a střední školy

Kniha, která vypadá jako skriptum, ale přitom je čtivá a praktická. Vypadá jako návod na slovní hodnocení, ale naučí vás mnohem víc - třeba proč je důležité dát žákům čas na odpověď a spoustu dalších jednoduchých metod z praxe, které využijete už na své příští hodině.

Kniha Zavádění formativního hodnocení kombinuje erudovanou teorii s praktickými příklady ze tříd, přináší konkrétní výukové metody, tipy na to, čeho se vyvarovat a proč a jak svoji praxi konkrétně vylepšit. A to tak, aby byla vaše výuka formativní, tedy aby se vaši žáci maximálně posouvali a vy jim v tom mohli efektivně pomoci.

Jana Nováčková, Dobromila Nevolová a kol.:
Respektovat a být respektován

Cesta k sebeúctě a zodpovědnosti

Nelze očekávat, že autoritativním přístupem se děti naučí demokratickým principům.

Kniha se zabývá partnerským přístupem, jehož základem je vzájemný respekt ve škole i v rodině. Pracuje s pojmy: rovnocennost, důstojnost, zveřejňování emocí, oprávněnost požadavků, trest versus odměna, důsledky chování. Do demokratického způsobu výchovy zařazuje také schopnost řídit se svědomím a morálními hodnotami.

Robert Fisher:
Učíme děti myslet a učit se

Praktický průvodce strategiemi vyučování

Jak udělat z práce ve skupinách skupinovou práci? Jak udělat z otázek, na které nikdo neodpovídá, otázku, na kterou děti odpoví? Jak to zařídit, aby si děti k učivu nalezly osobní přístup? Učíme děti myslet a učit se není kniha již hotových návodů, která by poskytovala snadné odpovědi. Nabízí celkový rámec umožňující uplatňovat strategii aktivního učení v kterémkoliv společenství, škole či třídě.

Thomas Gordon:
Škola bez poražených

Praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem

Čtivá kniha plná přepisů rozhovorů mezi učitelem a žáky. Nezaobírá se příliš teoretickými koncepty, ale spíše tím, jak je konkrétně uvést do praxe. Jak koncipovat sdělení, aby fungovalo? Co dělat, když nezafunguje? Co dělat, když nezafunguje ani to? To vše a mnohem více v této praktické neskriptoidní příručce.

Tato kniha je příručkou, která chce pomoci učitelům zvládnout vypjaté situace. Učí je mluvit s žáky způsobem, který posiluje vzájemný vztah, a řešit konflikty tvůrčím způsobem, který přináší oboustrannou spokojenost. Chce učitele povzbudit a poskytnout jim oporu. Chce je ujistit v tom, že mohou dělat chyby - a přesto být skvělými učiteli!

Tomáš Pešek, Tibor Škrabský, Monika Novosádová, Jolana Dočkalová:
Slabikář neformálního vzdělávání
V práci s mládeží

E- kniha ke stažení.

Jsou zde kapitoly především z oblastí: jak se učíme, styly učení, stanovování cílů, reflexe, hodnocení i rozvojové zpětné vazby. Kniha pracuje s rozvojem kompetencí a jejich tří složek (postoje, znalosti, dovednosti).

Knihy a autoři, které doporučují naši průvodci:

  • Irena Smetáčková, Stanislav Štech a kol.: Učitelské vyhoření; Proč vzniká a jak se proti němu bránit
  • Jan Průcha: Školní vzdělávání ve Finsku
  • Petr Ondráček: Františku, přestaň konečně zlobit, nebo…
  • Michal Kolář: Bolest šikanování
  • František Koukolík