Naše stanoviska k důležité legislativě získala pozornost médií

Společná stanoviska organizací Učitel naživo, Učitelská platforma, Začni Učit a Otevřeno k novele zákona o pedagogických pracovnících se objevila ve zpravodajství České tiskové kanceláře a dalších médií. Upozorňujeme v nich na opatření, která jsou klíčová pro zajištění podpory učitelů.

Obě stanoviska najdete u nás na webu zde a zde.


Články si přečtěte na násedujících odkazech:
Organizace se shodly na prioritách pro odkládanou novelu zákona o učitelích
Organizacím se nelíbí, že ministerstvo v novele vynechalo podpůrné učitelské profese