Na exkurzi v Etnetera Group: Nemít strach přenechat odpovědnost

V rámci programu Ředitel naživo nechodí ředitelé a zástupci pouze do inspirativních škol, ale také do firem. Jednou z nich byla na konci března skupina společností Etnetera Group, kde zaměstnanci aktivně spolurozhodují o jejím směřování. Co jsme se na návštěvě dozvěděli, se dozvíte v krátké reportáži.

Kancelářský komplex v Holešovicích, designový nábytek, stolní fotbálek, čerstvá káva a na černé tabuli ručně psané uvítání přímo na míru pro Učitele naživo. Do podobných míst účastnice a účastníci programu Ředitel naživo v rámci pravidelných exkurzí obvykle nezavítají. Na konci března ale bylo všechno jinak. Místo do školy jsme se za inspirací vypravili do firmy. Etnetera Group je skupina technologických a kreativních firem sídlících v jedné budově. Je jednou z prvních tzv. svobodných firem v Česku, kde zaměstnanci aktivně spolurozhodují o jejím směřování. Právě snaha o skutečné budování nehierarchické struktury, kultury důvěry a sdíleného leadershipu byla jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli s účastníky programu zavítat právě sem. 

Důraz na vizi je jedním z pilířů programu Ředitele naživo. Účastníci se v průběhu dvou let učí budovat vizi školy a získávat pro ni i celý pedagogický sbor tak, aby všichni vizi přijali a také ji i žili. Také v Etneteře je silná vize a sdílené hodnoty jedním ze základních kamenů. „Vize firmy se žije, není to jen něco na papíře,” říká Martin Palička, výkonný ředitel společnosti (od dubna 2023 již bývalý výkonný ředitel - pozn. autorky), který nám hned v úvodu exkurze představil stoletou vizi organizace. Ta stojí především na schopnosti adaptovat se, důvěře a otevřenosti.

Cestou k otevřené kultuře Etnetery byla především inspirace nehierarchickými způsoby řízení a přenesení odpovědnosti co nejníže. I to bylo velkou inspirací pro všechny přítomné ředitele a zástupce. Budování kultury firmy i školy totiž může být postaveno na podobných principech, ale za společného předpokladu, že v jejím středu stojí lidé. Leadership je podle Paličky právě o hledání rovnováhy mezi lidmi. Těmi, kteří vyhledávají změnu, a těmi, co upřednostňují stabilitu. „Nemějte strach ztratit kontrolu, předat odpovědnost lidem a vytvořit svobodné prostředí. Uvolní se vám ruce a budete se moct věnovat věcem, kterým byste jinak nemohli,” vzkazuje Palička lídrům ve školách.

Po úvodním slovu o historii i současnosti firmy Martina Paličku vystřídala Eliška Čepcová z Etnetera Flow. Ta nám pomohla zažít si tzv. facilitovanou diskuzi od samotného hledání tématu až po simulaci diskuze a vytváření akčních kroků. Na vlastní kůži jsme poznali základní principy metod, které se mohou hodit v nejedné sborovně, když je potřeba společně, přesto efektivně prodiskutovat nějaké palčivé téma. V našem případě jsme ve skupinách hledali cesty, jak z pozice vedení dlouhodobě podporovat pedagogy a jejich motivaci. 

Dalším zástupcem Etnetera Group, díky kterému jsme mohli lépe pochopit fungování společnosti, byl Michal Bubeníček. Michal do Etnetery nastoupil ve 20 letech jako zaměstnanec, ale dnes, o 11 let později, působí na pozici CEO v Etnetera Motion - původně komunikačního týmu, který se postupně stal samostatnou firmou. „Otevřená kultura firmy umožňuje zaměstnancům, aby si sami hledali příležitosti pro seberealizaci, učili se leadershipu od kolegů a navnímali důvody pro určitá rozhodnutí,” popisuje svou cestu do vedení firmy Bubeníček. Vzájemné učení je také jedním z důležitých principů firmy. Vzdělávání obecně je silným tématem i pro Bubeníčka osobně: „Snaha formovat žáky do škatulek budoucích povolání - doktor, učitel apod., je v dnešním pestrém světě slepá. Škola by měla simulovat, co se děje ve skutečném světě, propojit se světem podnikání. Zásadní je mít rozhled,” dodává.

Po obědové pauze už na nás čekala další příležitost nahlédnout pod pokličku organizace. Jednalo se o pravidelnou poradu HR týmu. Ten se ale dočasně rozrostl o dalších 20 tváří. Porada nicméně probíhala v obvyklém svižném tempu, jako bychom v místnosti ani nebyli. Na agendě byla oslava 26. narozenin firmy a také aktualizace onboardingu nováčků. Na lidech prostě záleží.

Během necelého jednoho dne jsme tak měli jedinečnou možnost diskutovat, klást záludné dotazy a díky tomu porozumět tomu, jak důležitá je vize a kultura organizace, ale také péče o zaměstnance a pochopení dynamiky jednotlivých týmů. Třetina zaměstnanců Etnetery je ve firmě přeci jen přes 10 let. Děkujeme za celodenní péči šéfce komunikace Etnetera Group Ritě Gabrielové, přijetí jejích kolegyň a kolegů a také inspirativní rozhovory!