Můžeme k vám do školy? A šlo by to online?

Exkurze na českých i zahraničních školách jsou nedílnou součástí vzdělávacího programu Učitel naživo. Studenti díky nim dostávají šanci poznat různorodé koncepce a kulturu základních a středních škol a různé způsoby práce s dětmi a žáky. Exkurze jsou také příležitostí pro rozvíjení dovednosti pozorování a poskytování zpětné vazby. Studenti cíleně pozorují specifické aspekty zaměření a práce jednotlivých škol a hledají odpovědi na předem formulovaná zadání a otázky. Je to také cesta k propojování teoretických poznatků z programu s realitou školní praxe. Exkurze tak podporují a rozvíjí reflektivní pojetí vlastního učitelského já.

Jak ale udělat exkurzi do školy, když děti sedí doma u počítačů? Inovativní přístup je vepsaný v DNA naší organizace, a tak tým praxí, který exkurze organizuje, hledal cestu, jak exkurze udělat distančně, aniž by ztratily svůj význam.

„Po pilotním ověření online formátu exkurze v ZŠ Kunratice se ukázalo, že tento model je zcela funkční a koncepčně zapadá do výcviku. Dokonce můžeme zcela bez nadsázky říci, že se ukazuje, že online exkurze poskytují nové a zajímavé podněty, ba v některých oblastech mohou být dokonce přínosnější než exkurze naživo,“ říká Nataša Mazáčová, garantka praxí v programu Učitel naživo. „Je to časově náročné, ale stojí to za to,“ dodává.

Od začátku listopadu 2020 do března 2021 tým praxí připravil celkem devět online exkurzí. Výběr škol byl rozmanitý – narozdíl od doby předcovidové jsme se podívali i dál za hranice Prahy.

„Celkově můžu říct, že pro mě byla online exkurze plnou náhradou živé exkurze, včetně vnímání atmosféry.“
účastník exkurze

Rodiče unavení, žáci demotivovaní, pedagogové přepracovaní

Jednou z mimopražských škol, která s námi online exkurzi vyzkoušela, byla MŠ a ZŠ Hovorčovice, kam jsme se vydali 3. března. Ředitelka Jana Hirková přiznala, že termín připadl do hodně náročného období .

„Realizace této návštěvy přišla ve chvíli, kdy doba covidová trvala už celý rok a i my jsme vnímali, že je řada z nás vyčerpána, že jsou rodiče unavení, žáci demotivovaní, pedagogové přepracovaní a plní otázek: Jak můžeme dětem pomoci, aby o učivo měly trvalý zájem, aby se do výuky aktivně zapojovaly, aby nepropadaly depresi, aby se neztrácely za obrazovkami svých PC? Často přemýšlíme nad tím, jak bychom se měli více snažit, kde vzít novou energii a jak ji předat našim žákům. Mnoha lidem v dnešní době jde o život a v takové době se radost a energie hledá velmi složitě. Snažíme se každý sám na sobě pracovat, vzájemně se podporujeme a hledáme světýlka radosti. To, co nás potěší,“ řekla nám Jana Hirková.

„Obdivovala jsem nasazení a energii všech zúčastněných. Výborná vzájemná komunikace: vedení-učitel, učitel-učitel, učitel-žák.“
účastnice exkurze

„Jednou z radostí, která nás ve škole pozitivně ovlivnila a přinesla nový pohled do naší práce v pravou chvíli, byla návštěva studentů z Učitele naživo; vaši studenti u nás trávili celý den náslechy v otevřených online hodinách a po násleších sepsali zpětnou vazbu na to, co v naší škole viděli. Jejich pozitivní hodnocení včetně vyjádření vedoucí praxe pro nás bylo tím nábojem, který nám pomohl vidět naši práci z jiného úhlu pohledu a dodal nám opět motivaci do další práce,“ dodala.

Nový formát - nové možnosti

Příprava online exkurzí byla náročnější jak pro nás, tak pro školy, které jsme navštěvovali. Nataša Mazáčová ocenila zejména ochotu všech zúčastněných podílet se na organizaci a vymýšlet program. „Byli jsme vděční, že učitelé byli ochotní přizvat nás do online výuky, obzvlášť v době, kdy byli už všichni - jak žáci, tak pedagogové - opravdu unaveni z práce v kyberprostoru. Vážíme si toho, že vedení všech oslovených škol bylo velmi vstřícné a navzdory náročné době distanční výuky pro nás ve školách připravili skvělý program. A v každé ze škol jsme zažili nové věci,“ neskrývala nadšení.

Online exkurze přinesly příležitost ověřit zcela nový obsahový a organizační formát exkurze. Počáteční nejistota se rozplynula i díky pozitivním zpětným vazbám od studentů, kteří si online formát vyzkoušeli. Ocenili především možnost pozorovat inspirativní online výuku nadšených učitelů a více prostoru pro přímou reflexi s učitelem, který výuku vedl.

„Uvědomujeme si, že při všech návštěvách škol jsme zažili příklady dobré praxe práce škol při distanční výuce. Ale víme, že jsou školy, kde nejsou podmínky, které umožňují takovou úroveň výuky. Díky řadě průzkumů také víme, že ne všechny děti mají stejné příležitosti k učení. Pro nás a naše studenty je to podnět k přemýšlení o tom, jak bychom mohli pomoci,“ připomněla Nataša Mazáčová. Příští exkurze by se podle ní mohla odehrát i v některé ze škol, které měly s distanční výukou problémy.

  • 114 registrovaných studentů

  • 9 exkurzí

  • průměrně 13 účastníků

Díky všem spolutvůrcům!

Chtěli bychom ještě jednou moc poděkovat všem školám které nám pomohly stvořit úplně nový koncept online exkurzí. Vážíme si toho, že jsme se mohli něco společně přiučit!

Ze Základní školy Zdice nám učitelé poslali videozáznamy velmi zdařilých vyučovacích hodin předem, mohli jsme si je doma pustit u dobré kávy a ve škole jsme se sešli na online reflexi po pár dnech společně s učiteli a vedením školy. A že bylo co oceňovat!

V Naší škole se našimi průvodci po celý den exkurze stali tři žáci 9. ročníku školy. S jistotou nás provedli celodenním programem, blíže vysvětlili vztahy mezi žáky a průvodci (pedagogy) ve škole a specifika a způsoby hodnocení. Na naše zvídavé otázky ochotně a s porozuměním odpovídali. Oslovili nás vyzrálým pohledem na smysl současné školy, na kontext spolupráce a vztahy mezi žáky a učiteli.

V ZŠ Kunratice nás velmi inspirovala párová výuka ve smyslu vyladění spolupráce vyučujících i uchopení online výuky vůbec. Zaujalo nás zde také aktivní společné hledání cest zavádění bezpečného prostředí v online výuce.

Ve Waldofském lyceu jsme zažili výuku, která nebyla až tak výjimečná použitými metodami, jako spíše atmosférou, až hmatatelnou atmosférou důvěry. Klíčová pro nás byla také následná diskuze s žáky školy a zjištění, co to znamená, že každý ve třídě je osobnost. Zaujala nás hloubka přemýšlení studentů o sobě, o ostatních, o vztazích a současném světě.

Na Gymnáziu Na Zatlance nás oslovila otevřenost paní ředitelky a její schopnost skloubit na škole klasické třídy s alternativním programem. Otevřenost a ochota diskutovat je myslím typickým znakem Zatlanky a z našeho pohledu právě to školu dělá tak přívětivou pro studenty i učitele.

Při exkurzi ve škole Archa Petroupim nás příjemně překvapilo jak i přes online formu exkurze dýchá ze školy klidná, přátelská a spolupracující atmosféra. Zažili jsme velkou otevřenost školy, bylo to znát na komunikaci učitelů směrem k dětem i dětí směrem k učitelům. Měli jsme dokonce možnost diskutovat s rodiči a podívat se tak na školu i zcela jiným pohledem.

V Základní škole Hovorčovice jsme potkali absolventku programu Učitel naživo a měli možnost navštívit její výuku. Celý program exkurze byl v této škole do detailu skvěle promyšlený. Ocenili jsme spoustu informací o zapojení asistentů do online výuky. Děkujeme také paní ředitelce, že nám poskytla vyjádření pro článek.

Na Střední průmyslové škole Prosek jsme získali zajímavý náhled do přemýšlení vedení odborné školy - jak zařídit, aby ve škole učili učitelé, kteří drží krok s dobou a oborem, jak vybavit školu nejmodernější technikou, oslovila nás snaha vedení školy a pedagogů podporovat studenty ve vlastních projektech - spousta jich zkouší vlastní projekty už při střední škole.

Na škole Wonderland Academy jsme zažili skvělou hodinu matematiky, v níž paní učitelka neuvěřitelným způsobem držela zvědavost a touhu žáků objevovat, neprozrazovala řešení a stavěla úkoly tak, aby byly zajímavé pro žáky a chtěli jim přijít na kloub. Podporovala v nich hledání principů a “jak si ulehčit cestu k výsledku.