Lídr školy: porozumět oblastem, které jsou pro vedení školy důležité

Jana Pekařová je hrdou učitelkou češtiny a angličtiny, ale také zástupkyní ředitele pro vzdělávání na ZŠ Turnov, Skálova. V září 2022 navíc nastoupila do pilotního ročníku kvalifikačního studia Lídr školy. To vzniklo ve spolupráci MŠMT ČR, NPI ČR a Učitele naživo s cílem inovovat přípravu budoucích ředitelů tak, aby mohli vytvářet v Česku školy, kde se všechny děti učí naplno a s radostí. Jak hodnotí Jana svou účast ve studiu po první půlroce?

Jaký je váš vztah ke školství? 

Můj vztah je kladný, jinak bych ve školství nepracovala. Od mládí jsem skautovala, vedla oddíl, bavilo mě připravovat akce, tábory, být aktivní ve společnosti - to vše prostřednictvím hledání možností a cest. A tyto zkušenosti se, myslím, dají přenést do školství. Myslím si, že máme i ve státních školách velkou šanci vzdělávat děti pro naši dobu. Každý den je ve škole jiný, člověk si vše dobře naplánuje, ale pak přijdou další události a záležitosti, které je potřeba akutně řešit, a plány se musí změnit. Ta pestrost je někdy náročná, ale zatím mě baví. Myslím si, že v naší škole (ZŠ Turnov, Skálova) máme dobrý tým, o který je možné se opřít a se kterým je možné tvořit školu takovou, jakou bychom chtěli i pro naše vlastní děti. 

Zároveň si myslím, že školství nabízí možnost dalšího vzdělávání, posunu samotného člověka. Učitel je člověk, který se přizpůsobuje (možná se i musí přizpůsobit) novým výzvám (to jsme viděli např. v covidové době, nyní při přijímání ukrajinských žáků či nově při využívání umělé inteligence ve výuce). Jsem hrdou učitelkou. Myslím, že k hrdosti přispívají i různé učitelské komunity, ve kterých nacházím podporu a  povzbuzení.

Co vás vedlo k přihlášení do studia Lídr školy

Hledala jsem další možnosti svého profesního rozvoje, pokukovala po nějakém dlouhodobém kurzu, ve kterém bych prohloubila své "lídrovské" schopnosti a dovednosti. Už dlouhodobě sleduji programy Učitel naživo, respektive Ředitel naživo, o zapojení jsme také jednu dobu přemýšleli. A protože tyto programy jsou garantovány "pedagogickými osobnostmi" na české poli, nalákal mě program Lídr školy, který právě garantoval nejenom možnost získání ředitelské kvalifikace, ale také setkání s těmito inspirativními osobnostmi. Zároveň jsem nedávno nastoupila na pozici zástupce ředitele školy, chtěla jsem získat vhled i do oblastí, které mi nejsou úplně blízké (např. finance, velký dík lektorce Ivě Šagátové, která je svým výkladem a přístupem k této oblasti opravdu nepřekonatelná!).

Jak plánujete studium Lídr školy využít do budoucna?

Budoucnost nechávám otevřenou. V současné chvíli jsem spokojena na místě, kde jsem. I tam můžu nabyté vědomosti a dovednosti uplatňovat, být lepším zástupcem. Věřím, že díky programu porozumím oblastem, které jsou pro vedení školy důležité a které hrají velký vliv na celou komunitu se školou spojenou.

Co na programu nejvíce oceňujete?

Oceňuji především provázanost s praxí i to, že to není rychlokurz šitý "horkou" jehlou. Také velmi oceňuji společné sdílení s účastníky, během jednotlivých setkávání dochází často k aktivitám, při kterých můžeme sdílet, přemýšlet společné...V neposlední řadě se mi velmi líbí možnost (povinnost) navštívit jiné školy i to, že člověk při studiu hodně reflektuje svou praxi, svůj pedagogický postoj i přístup. A je potřeba ocenit i technickou podporu a pomoc organizátorů s čímkoli a kdykoli.