Kateřina Konrádová v panelu konference Fórum rodinné politiky

Vedoucí týmu advokacie Kateřina Konrádová byla mezi panelisty čtvrtého ročníku konference Fórum rodinné politiky, kterou pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. V diskusi na téma "Škola jako aktér pomoci rodině a dětem" Kateřina připomněla výsledky výzkumu PAQ Research pro organizaci Učitel naživo o dopadech distanční výuky na učitele. Upozornila také na nedostatečnou spolupráci mezi resortem školství a MPSV v otázce účinného řešení sociálních nerovností.

Anotace panelu a jeho hosté:

Vzdělávání dětí není jen záležitostí školy nebo odpovědností rodiny, ale je výsledkem jejich vzájemné spolupráce spolu s aktivním postavením dítěte. V praxi se ale objevuje celá řada překážek, které této spolupráci brání. V diskusi bychom se proto rádi zaměřili na to, jak je možné tyto překážky překonávat, co se konkrétně osvědčuje v praxi.

Lukáš Seifert, vedoucí odd. strategie a analýz, MŠMT
Kateřina Konrádová, vedoucí advokačního týmu, Učitel naživo
Petr Nilius, klinický psycholog, psychoterapeut, Ostrava
Daniel Pražák, iniciativa Otevřeno
Karel Gargulák, konzultatnt, EDUin

Záznam diskuse je dostupný zde.